လက္ရွိအာဏာရွင္သာ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရႏိုင္သည့္ ေမာ္လ္ဒိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ေမာ္ဒိုက္ဗ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲထည့္ေနေသာ သမၼတ အဗၺဒူလာယာမင္ (Photo – AFP)

သဲျဖဴကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေရ ျပာျပာတို႔ေၾကာင့္ လူသိမ်ားေသာ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏိုင္ငံတြင္  စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က အျငင္းပြားဖြယ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိေသာ အာဏာရွင္ အဗၺဒူလာယာမင္ ျပန္လည္အႏိုင္ရမည့္ လွည့္ကြက္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေနမည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အဓိကၿပိဳင္ဘက္မ်ားအားလံုးကို ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ ႏွင္ထုတ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ယာမင္သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ကြၽန္းႏိုင္ငံ၏ အာဏာကို ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ အတိုက္အခံမ်ားကမူ သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ယာမင္အစိုးရ၏ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေနကာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အသိအမွတ္မျပဳရန္ တိုက္တြန္းေနၾကသည္။

မဲ႐ံုမ်ားမဖြင့္မီကလည္း ရဲမ်ားသည္ အတိုက္အခံပါတီ MDP ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ဌာနခ်ဳပ္အား ၀င္စီးခဲ့ၾကသည္။ တရားမ၀င္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ဟုဆိုကာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရွာေဖြခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးမႈ မရွိခဲ့ေပ။ အစုိးရက ႏွိမ္နင္းမႈအမ်ားအျပား ရွိေနေသာ္လည္း ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မဲ႐ံုမဖြင့္မီကတည္း မဲေပးရန္ လာေရာက္ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ၾကသည္။

ယာမင္သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ထံမွ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ ေခ်းငွားေနသျဖင့္ ေမာ္လ္ဒိုက္အား ကာလရွည္ၾကာ ေထာက္ပံ့လာခဲ့ေသာ အိႏၵိယကို စိုးရိမ္ေစလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာမႈမရွိပါက ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ရန္ အသင့္ရွိဟု ဥေရာပသမဂၢက သတိေပးထားၿပီး အေမရိကန္ကလည္း ကြၽန္းေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ယုတ္ေလ်ာ့ေစရန္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္မည္ဟု သတိေပးေနသည္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၆၂,၀၀၀ ရွိေသာ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာ လက္တစ္ဆုပ္စာကိုသာ ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အမွီအခိုကင္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကိုမူ ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်ဆင္းေနစဥ္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား စတင္

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ တရား၀င္စတင္ပြဲ၌ေတြ႕ရေသာ ၀ိဒိုဒို (ယာ)ႏွင့္ ၎၏တြဲဖက္ (၀ဲ) တို႔အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပမည့္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယအႀကီးဆုံး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ရန္ လက္ရွိသမၼတ ဂ်ဳိကို၀ီဒိုဒိုသည္ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၀ီဒိုဒိုသည္ ၎၏ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာပံုစံႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားမႈမ်ားေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားသူျဖစ္သည္။ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း ၀ီဒိုဒိုသည္ ၎င္း၏အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ပရာဘို၀ို ဆူဘီယန္တုိထက္မ်ားစြာ ေရွ႕ေရာက္သည္။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယသက္တမ္းဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိရန္ ၀ီဒိုဒို၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အင္ဒိုနီးရွား ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းေနျခင္းႏွင့္အတူ ၎င္း၏စီးပြားေရး မွတ္တမ္းရာဇ၀င္ေၾကာင့္ ေလဆန္ႏွင့္ ၾကံဳေနရသည္။ ထို႔အတူ ၀ီဒိုဒို ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရေရးကို သတင္းတုမ်ားျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားက ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ၾကမည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက အာဏာရွင္ ဆူဟာတိုေခတ္ေနာက္ပိုင္း မၾကံဳစဖူး အေျခအေနအထိ က်ဆင္းေနခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၀ီဒိုဒိုသည္ ၎မွာ တ႐ုတ္ျဖစ္သည္၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္၊ တရားမ၀င္အင္ဒိုနီးရွား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေကာလာဟလမ်ား လႊင့္ခံရသည့္ ဒဏ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၈၆ သန္း ရွိၿပီး ကမၻာ့အႀကီးဆံုး မြတ္စလင္လူမ်ားစုေနထိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေန႔၌ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလည္း က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ဂ်ကာတာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တရား၀င္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ စတင္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ၀ီဒိုဒိုႏွင့္ ပရာဘို၀ို ႏွစ္ဦးစလံုးက ႐ိုးရာအင္ဒိုနီးရွား၀တ္စံုမ်ား ၀တ္ဆင္ကာ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးက လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အသံုးမခ်ဘဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ မညီမွ်မႈ၊ သည္းခံႏိုင္ စြမ္းေလ်ာ့နည္းလာမႈအစရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားဖြယ္ရွိသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာေနၾကသည္။

ဂ်ဳိကို၀ီအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ ၀ီဒိုဒိုသည္ ၎ႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ေရွး႐ိုးစြဲ အစၥလာမၼစ္ဘာသာေရးဆရာ မာရက္အမင္ကို ၾသဂုတ္လကေရြးခ်ယ္ခဲ့သျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ားအျပားကို အံ့ၾသေစခဲ့သည္။ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ အမင္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း အစၥလာမၼစ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Indonesian Ulema Council (MUI) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုမ်ဳိးႏြယ္မ်ားအေပၚ မတရားခ်ဳိးႏွိမ္မႈရွိေသာ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။

လူဦးေရ သန္း ၂၆၀ ေက်ာ္ရွိေသာ အင္ ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံထဲမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ သည္ သ ေဘာထားအလယ္အလတ္ရွိေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ ထဲတြင္ ေရွး႐ိုးစြဲအယူအဆမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာသျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ပရာဘို၀ိုမွာမူ ဂ်ကာတာဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆန္ဒီယာဂါအူႏုိႏွင့္ လက္တြဲကာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ၀ီဒိုဒိုကို ႐ႈံးခဲ့သည့္ ပရာဘို၀ီသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း  အာဏာရွင္ဆူဟာတို ျဖဳတ္ခ်မခံရမီ ကေသာင္းကနင္းကာလက ထိပ္ပိုင္းစစ္တပ္အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

ဆူဟာတို ျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပရာဘို၀ိုက ဒီမိုကေရစီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္မွ ထုတ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီက ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး က်န္းမာေရး စီမံကိန္းႀကီးကို စတင္

ဇြန္လက စင္ကာပူတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အာရွလံုျခံဳေရးထိပ္သီးအတြင္း မိန္႔ခြန္းေျပာေနေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ (Photo – AFP)

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ကမၻာ့အႀကီးဆံုးက်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္ႀကီးတစ္ခုကို စတင္ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သူ သန္း ၅၀၀ ကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သိရသည္။

‘Modicare’ ဟု အမည္ေပးထားေသာ ထိုအစီအစဥ္သည္ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုတိုင္းအတြက္ ျပင္းထန္သည့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားအားကုသရန္ ႐ူပီး ၅၀၀၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၆၉၀၀) ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည္ဟု သိရသည္။

Modicare သည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရ ၂၉ ခုကို ႏွစ္စဥ္စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကုန္က်ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ပံုေငြမွာမူ လိုအပ္ခ်က္ေပၚလိုက္၍ တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဂ်ဟတ္ဟန္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ခ်ီတြင္ Mpdocare အစီအစဥ္စတင္ျခင္း အခမ္းအနားအတြင္း မုိဒီက က်န္းမာေရးကတ္မ်ားကို ေ၀ေပးခဲ့သည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံထဲမွ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ဆက္သြယ္ရလြယ္ကူသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု မိုဒီကေခၚဆိုခဲ့ၿပီး မိသားစုေပါင္းသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀န္ႏွင့္အားမမွ်ျဖစ္ေနသည့္ အိႏၵိယ၏ က်န္းမာေရးစနစ္ထဲတြင္ ေဆး႐ံုႏွင့္ ဆရာ၀န္မေလာက္ငွမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားစုသည္တတ္ႏိုင္ပါက ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားကိုသာ အားကိုးေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိကဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရးေဆြးေႏြးခသည္ ႐ူပီး ၁၀၀၀ ( ၁၅ ေဒၚလာ) ၀န္းက်င္က်သင့္သည္။ ယင္း ေငြပမာဏသည္ တစ္ေန႔အသံုးစရိတ္ ႏွစ္ေဒၚလာပင္မျပည့္ေသာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ မ်ားျပားလွေသာ ေငြပမာဏႀကီး ျဖစ္ေနသည္။

ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက မိုဒီ၏ ယခုအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ျပင္းထန္ၿပီး နာတာရွည္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ကုသေပးေရးထက္ ေန႔စဥ္အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ “Mpdocare အစီအစဥ္ထဲမွာ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မပါ၀င္ပါဘူး။ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဟာ အိႏၵိယျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈမွာ အားအနည္းဆံုး အခ်ိတ္အဆက္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေစာင့္ၾကည့္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ က်ည္ဆန္ရထားလိုင္းသစ္ စတင္ေျပးဆြဲ

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ေဟာင္ေကာင္-ျပည္မႀကီးက်ည္ဆန္ရထား ပထမဆံုးေျပးဆြဲသည့္ေန႔အတြင္း လိုက္ပါစီးနင္းၾကသူမ်ား (Photo- AFP)

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို ဆက္သြယ္ထားေသာ က်ည္ဆန္ရထားလိုင္းသစ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က စတင္ေျပးဆြဲခဲ့သည္။ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ ထိုစီမံကိန္းသည္ ေဟာင္ေကာင္နယ္ေျမထဲမွ  ေနရာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ပိုမိုရန္လိုလားသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရထံသို႔ ေပးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာေနၾကသည္။

ကြမ္က်ဳိး-စင္က်င္-ေဟာင္ေကာင္ ရထားလမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ဆိပ္ကမ္းေဒသ West Kowloon ရွိ ရထားလမ္းဆံုးဘူတာသို႔ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမ်ား လာေရာက္႐ံုးထိုင္ၾကၿပီး ထိုဘူတာကိုလည္း တ႐ုတ္ဥပေဒက လႊမ္းမိုးထားမည္ျဖစ္သည္။ မၾကံဳစဖူးျဖစ္ေသာ ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္သူအခ်ဳိ႕က ေဟာင္ေကာင္၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုထိပါးခံလာရသည္ဟု ေျပာေနၾကသည္။

Basic law ဟုေခၚေသာ ေဟာင္ေကာင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒငယ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားဥပေဒသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရိယာအခ်ဳိ႕မွလြဲၿပီး ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ (ကာကြယ္ေရး အပါအ၀င္) သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။

ယခုက်ည္ဆန္ရထားစီမံကိန္းသည္ Greater Bay Area ဟုအမည္ေပးထားၿပီး တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ကိုးၿမိဳ႕ ပါ၀င္ကာ ပုလဲျမစ္၀ွမ္း၏ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ကုန္တြင္းပိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုထဲသို႔ ေဟာင္ေကာင္အား ဆြဲသြင္းရန္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။

ေ၀ဖန္သူမ်ားက ျပည္မႀကီးဇုန္ထဲတြင္ ခရီးသည္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ၾကေသာ္လည္း ခရီးသည္မ်ားမွာမူ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးထဲသို႔ မိနစ္ ၂၀ တည္းႏွင့္ ေရာက္သြားႏိုင္ေသာ ရထားလိုင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕ စင္က်င္သို႔ ထြက္ခြာမည့္ ပထမဆံုးနံနက္ ၇ နာရီ ရထားအားစီးရန္ ေဟာင္ေကာင္ရထားလမ္းဆံုးဘူတာတြင္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကသည္။

တစ္နာရီ အျမန္ႏႈန္းကီလိုမီတာ ၂၀၀  (၁၂၅ မိုင္) ရွိေသာ က်ည္ဆန္ရထားမ်ားသည္ လက္ရွိ ရွိႏွင့္ၿပီးသား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရထားလိုင္းမ်ားထက္မ်ားစြာ ပိုျမန္သည္။ ေပက်င္းသို႔ ခရီးစဥ္မွာမူ ယခင္က ၂၄ နာရီၾကာ ျမင့္ရာမွာ ယခုဆိုလွ်င္ ကိုးနာရီသာၾကာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ၾကာခ်ိန္သက္သာေသာ္လည္း ရထားလက္မွတ္မွာ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ၿပီး ၀ယ္ယူရသည့္ စနစ္မွာလည္း အဆင္မေျပလွေၾကာင္း Mr. Kwok အမည္ရွိ ခရီးသည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎သည္ တနဂၤေႏြရထား လက္မွတ္ကို ၀ယ္ယူရန္ေလးနာရီၾကာ တန္းစီလိုက္ရသည္ဟု သိရသည္။

စင္က်င္သို႔ ဒုတိယတန္းလက္မွတ္တစ္ေစာင္သည္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၈၆ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁) က်သင့္ၿပီး ကြမ္က်ဳိးသို႔သြားလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၂၄၇၊ ေပက်င္းသို႔သြားလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ ၁၂၃၇ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္သားမ်ားအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ဥပေဒလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ဇုန္ေနရာမ်ားထဲတြင္ မည္သို႔ ျပဳမူေနထိုင္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားစြာလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ ျပည္မႀကီးထဲတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ ပိတ္ထားေသာ Facebook ၊ Twitter တို႔အား အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးစာသားမ်ားပါေသာ အက်ႌမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံရမည္လား အစရွိသျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနမွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကမူ တ႐ုတ္ဥပေဒလႊမ္းမိုးထားေသာ ဘူတာထဲတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က လူမႈမီဒီယာမ်ား၊ ၀က္ဆိုက္မ်ားသို႔ ၀င္၍ရေနခဲ့ၿပီး ျပည္မႀကီးမွ Wifi ကို အသံုးျပဳ၍ ၀င္လွ်င္ပင္ ရေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရထားေပၚတြင္မူ စင္က်င္သို႔ ျဖတ္ေက်ာ္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ခရီးသည္မ်ားသည္ Wifi ရရွိရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသား တ႐ုတ္မိုဘိုင္းနံပါတ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ WeChat အေကာင့္သို႔ ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္မွာပင္ နံနက္ပိုင္းရထားျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ျပည္မႀကီးမွခရီးသည္မ်ားကို ‘I Love Hong Kong’ ဟုေရးထားေသာ မက္ခြက္မ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္မွ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေရးထားသည့္ သေကၤတမ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

“အရမ္းကို ျမန္တာပဲ။ ခရီးစဥ္ကလည္း အရမ္းသက္ေသာင့္သက္သာ ရွိပါတယ္” ဟု ေဟာင္ေကာင္သို႔ ပထမဆံုးေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ အသက္  ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

အႏၲရာယ္မ်ားေသာ စြန္႔စားမႈ ျဖစ္လာသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ၏ ႏ်ဴကလီးယားသံတမန္ေရး

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား အစိုးရမီဒီယာက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာဓာတ္ပံု၌ ျပံဳယမ္းတြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေရး အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္းသည္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ထံမွ အေသးစား လိုက္ေလ်ာေပးမႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက မြန္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ စြန္႔စားခန္း တစ္ခုကို စတင္လိုက္ၿပီဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။

မြန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကင္ႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပံဳယမ္းသို႔သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္၌ မြန္းသည္ အေမရိကန္က ေတာင္းဆိုထားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အျပည့္အ၀ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းလြန္းသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုသာ ရရွိၿပီး ေနရပ္သို႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္သည္ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရးထက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးစားေပးေနေၾကာင္း မူ၀ါဒေလ့လာေရးဆိုင္ရာ Asan အင္စတီက်ဳမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ရွင္ဘြန္ေခ်ာင္က ေျပာခဲ့သည္။

“ဒါဟာ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ စြန္႔စားမႈ တစ္ခုပါ” ဟု ရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ၏ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈက ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဆက္လက္ကိုင္စြဲႏိုင္ေစေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟုလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴလက္နက္ မဖ်က္သိမ္းလွ်င္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားသည္ အျပစ္တင္ခံရဦးမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး “ဒါဟာ အေမရိကန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားၾကားက ယံုၾကည္မႈကိုလည္း အက္ေၾကာင္းထင္ေစ ႏိုင္ပါေသးတယ္” ဟုဆိုခဲ့သည္။

မြန္းသည္ ယခု ေျမာက္ကိုရီးယားခရီးစဥ္ မတိုင္မီ ေမလက တစ္ႀကိမ္ ဧၿပီလက တစ္ႀကိမ္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဇြန္လက စင္ကာပူတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ကင္တို႔၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ေစ့စပ္ေပးခဲ့မႈမ်ားတြင္လည္း မြန္းက အဓိကျဖစ္ခဲ့သည္။

ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္တြင္ ကင္က ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးကို သေဘာတူ ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာကိုမွ သေဘာတူညီခ်က္ မရခဲ့ေပ။ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔မွာလည္း ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးကို မည္သို႔ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုအခ်ိန္ကတည္းက အခ်င္းမ်ားေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လွည့္ကြက္

ျပံဳယမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲ၌ ကင္သည္ တုန္ခ်န္ရီ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ေရး စခန္းကို ျပည္ပေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ ေရွ႕မွာပင္ အၿပီးတိုင္ပိတ္ပစ္မည္ဟု သေဘာတူခဲ့သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကမူ ထိုကတိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ပယ္ခ်လိုက္ကာ ယင္းစခန္းသည္ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အသံုးလည္း မလိုေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ကင္ဂ်ဳံအြန္ကမူ အေမရိကန္ဘက္မွ အျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈရွိပါက ယံုေျဗာင္၌ ရွိသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လူသိအမ်ားဆံုး ႏ်ဴကလီးယား အေဆာက္အအံုကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း အစရွိသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ထပ္လွမ္းျပဦးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားသည္။ ယံုေျဗာင္တြင္ ယူေရနီယံ သန္႔စင္ေရးစက္႐ံု တစ္ခုရွိေၾကာင္း လူသိမ်ားၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယံုေျဗာင္၌ ပလူတိုနီယံမ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

သို႔ေသာ္ Tufts တကၠသိုလ္ရွိ Fletche School မွ ေဆာင္ယြန္လီကမူ ယံုေျဗာင္သည္ ေခ်ာင္ထိုးခံထား ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလုပ္မျဖစ္မွ ျပန္လည္ စတင္လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔-ကင္ ဒုတိယအေက်ာ့ ထိပ္သီး

အေမရိကန္သည္ ကင္ ေနာက္ဆံုးေပးခဲ့ေသာ ကတိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ထရန္႔ကလည္း Twitter ေပၚတြင္ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း အလ်င္အျမန္ ေရးတင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေလ့လာသူမ်ားကမူ အေမရိကန္အစိုးရသည္ သတိရွိရွိ ျပဳမူေနသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ “အဓိက,ကေတာ့ ပြန္ပီယို ေျမာက္ကိုရီးယားကို ျပန္သြား၊ မသြားပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္လာႏိုင္စရာ မရွိေသးပါဘူး” ဟု ခ်ာဒူေဟာင္က ဆိုသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ပြန္ပီယို၏ ၿပီးခဲ့သည့္လက ခရီးစဥ္ကို ထရန္႔က ႐ုတ္ခ်ည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္းသည္ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ထရန္႔၏ ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားမႈမွာ အျခားသို႔ ေရြ႕မသြားမီ အခ်ိန္သိပ္ မက်န္ေတာ့ေၾကာင္း ကင္အား ေျပာၾကားခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္ဟု Ajou တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကင္ေဟာင္က်ဴက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အရွိန္အဟုန္ကို ထိန္းသိမ္းထားေရးမွာ အေရးႀကီးသည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

Ref : AFP

ဆရာ၀န္ရွားပါးေနေသာ တ႐ုတ္တြင္ လူလုပ္အသိဥာဏ္တုျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန

ဆရာ၀န္ရွားပါးေနေသာ တ႐ုတ္တြင္ လူလုပ္အသိဥာဏ္တုျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန

အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိ က်ဴက်န္းကူသည္ ေသြးခုန္ႏႈန္းကို အလိုအအေလ်ာက္ တုိင္းတာသည့္ စက္တစ္ခုအား ၎၏လက္ေကာက္၀တ္တြင္ တပ္ဆင္လိုက္ၿပီး ဆရာ၀န္မပါဘဲ ႏွစ္မိနစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ရလဒ္မ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့ကာ ရွန္ဟိုင္းတြင္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္ ေဆးဘက္ကုသမႈ အစီအစဥ္ကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။

ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအား မွတ္တမ္းတင္သည့္ ခ်ိတ္ပါသည့္ တစ္၀က္ပြင့္ေနေသာ ထိုကိရိယာငယ္သည္ တ႐ုတ္တြင္ ဆရာ၀န္မ်ား ရွားပါးေနမႈအား ကူညီႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တ႐ုတ္အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားက တီထြင္ခဲ့သည့္ နည္းပညာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအား ကမၻာ့နည္းပညာ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ Ping An Good Doctor က ဖန္တီးထားေသာ ထိုကိရိယာအား ရွန္ဟိုင္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူလုပ္ အသိဥာဏ္တု AI ျပပဲြ၌ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

“ဆရာ၀န္မပါဘဲ တ႐ုတ္ပံုစံ ေဆးဘက္ကုသမႈေတြကို ဘယ္လိုမ်ဳိးလုပ္ႏုိင္သလဲ ဆိုတာကို သိခ်င္လို႔ လာခဲ့တာပါ။ ဒါက ေတာ္ေတာ္ႀကီး အဆင္ေျပေစပါတယ္” ဟု ထိုျပပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အၿငိမ္းစား အုိင္တီ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ က်ဴက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံရွိသည့္အနက္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမွာ ၁၂ သန္းေအာက္သာရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ေဟာင္ေကာင္ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ မၾကာေသးမီက စာရင္းဖြင့္ခဲ့ေသာ Ping An Good Doctor သည္ မွတ္ပံုတင္၍ သံုးစြဲသည့္လူနာ ၂၂၈ သန္းျဖင့္ တ႐ုတ္တြင္ အႀကီးဆံုးအြန္လိုင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကုမၸဏီထံ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းခံမႈသည္ ၅၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Bi Ge က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ping An Good Doctor က ဖန္တီးခဲ့ေသာ လူလုပ္အသိဥာဏ္တု အေထာက္အပံ့ျပဳ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈစနစ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ထိုေသြးခုန္ႏႈန္းတုိင္း ကိရိယာငယ္သည္ လူနာမ်ားအား အႀကိဳစစ္ေဆးမႈကို အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး႐ံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔ သြားစရာမလိုဘဲ ေဆးညႊန္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Ping An ၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လူနာမ်ားက ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆးကုသမႈ မွတ္တမ္းႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအား ထည့္သြင္းရသည့္ မိုဘိုင္းေဆာ့၀ဲဖ္လည္း ပါ၀င္သည္။ ထိုေဆာ့၀ဲဖ္က ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအား လူလုပ္အသိဥာဏ္တု အေထာက္အပံ့ျပဳစနစ္ထံေပးပို႔ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ ဆရာ၀န္ထံ လဲႊေျပာင္းေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒါက တ႐ုတ္မွာ ဆရာ၀န္ေတြ ရွားပါးေနတဲ့ ျပႆနာကို လံုး၀သက္သာရာ ရေစႏိုင္တယ္။ လူလုပ္အသိဥာဏ္တုရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ပံုမွန္အတိုင္း ႐ုိး႐ိုးရွင္းရွင္းနဲ႔ အလုပ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ႏိုင္လို႔ ဆရာ၀န္ေတြ အတြက္လည္း စိတ္သက္သာရာ ရေစႏုိင္ပါတယ္” ဟု Peking Union Medical College Hospital မွ ဆရာ၀န္ေဟာင္း လ်ဴကန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒါေပမဲ့ ေဆးဘက္နယ္ပယ္မွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ AI နည္းပညာ ျခံဳငံုတုိးတက္မႈက ေက်ာ္တက္ခံရႏိုင္တဲ့ အဆင့္မွာ ရွိေနတုန္းပါပဲ” ဟု လ်ဴက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆရာ၀န္ေတြ လိုအပ္ေနဆဲ

အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ား၊ ထူေထာင္စ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ မ်ဳိးစံုေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေနသည့္ေနရာမ်ား၌ လူလုပ္ အသိဥာဏ္တု နည္းပညာကို ထိန္းခ်ဳပ္ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းပိုင္းကို ႐ိုက္ကူးမႈ၊ စက္႐ုပ္မ်ားျဖင့္ ခဲြစိတ္မႈစနစ္မ်ား၊ ေဆး၀ါးသုေတသနမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ AI အကူအညီ ယူသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကို ေလ့လာေနခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္တြင္ ဆရာ၀န္ေကာင္းမ်ားသည္ အလြန္အမင္း လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ေမြးထုတ္ႏုိင္မႈ နည္းပါးကာ အညီအမွ် မမွ်ေ၀ႏိုင္ေသးေပ။ တ႐ုတ္ရွိ ေဆး႐ံုအားလံုး၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္ရွိသည္ဟု ယူဆရၿပီး ႏိုင္ငံထဲရွိ လူနာအားလံုး၏ ထက္၀က္ခန္႔ကို ကုသေပးခဲ့ရေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာက အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ping An ကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီမ်ားက ကမ္းလွမ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ AI အကူအညီယူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေ၀းမွထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားသည္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအဆင့္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားမွ လူနာမ်ားအား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ဆရာ၀န္မ်ားထံမွ ကြၽမ္းက်င္အၾကံဥာဏ္မ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

က်ဴက ရွန္ဟုိင္းျပပဲြတြင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ ေသြးခုန္ႏႈန္းစမ္းမႈ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္႐ိုးရာ ေဆးကုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားအၾကား ေရပန္းစားေနဆဲျဖစ္သည္။

“ဒါက ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က စမ္းလုိက္တာမ်ဳိး မခံစားရဘူး။ ရလဒ္က ဘာကိုဆိုလိုမွန္းလည္း နားမလည္ဘူး။ တကယ့္ဆရာ၀န္ စစ္ေဆးတာကို လိုခ်င္တုန္းပဲ” ဟု က်ဴက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

ကမၻာတစ္၀န္း ေသဆုံးသူ ၂၀ တြင္ တစ္ဦးသည္ အရက္ေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္း ျဖစ္ေန

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ဟိုက္ဒရာဘတ္၌ အရက္ေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္ တစ္ဆိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

အရက္ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကမၻာတစ္၀န္း လူေပါင္းသုံးသန္း ေသဆုံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လမ္းေပၚ မေတာ္တဆမႈမ်ား စသည္တို႔ ေပါင္းထားသည္ထက္ ေသဆုံးမႈ ပိုမိုမ်ားျပား ေနသည္ဟု စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕က သတိေပးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အသက္အႏၲရာယ္မ်ားသည္ ဟုဆိုသည္။ အရက္သည္တစ္ ကမၻာလုံး၌ ႏွစ္စဥ္လူေသဆုံးမႈ ၂၀ တြင္ တစ္ဦးႏွင့္အထက္ ေသဆုံးမႈကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ကုလက်န္းမာေရး ေအဂ်င္စီ၏ အရက္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး အရက္ေသာက္၍ ကားေမာင္းျခင္း၊ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ေရာဂါဘယမ်ားႏွင့္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား စသည္တို႔လည္း ပါ၀င္သည္ ဟုဆိုသည္။

အရက္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေသဆုံးမႈ ေလးပုံသုံးပုံေက်ာ္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု စာမ်က္ႏွာ ၅၀၀ နီးပါးရိွေသာ အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

“လူအေတာ္မ်ားမ်ား၊ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြ၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ၊ ကင္ဆာ၊ ေလသင္တုန္းျဖတ္တာလိုေရာ ဂါေတြကေန အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့အရက္ ေသာက္သုံးမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ဳိးဆက္ေတြကို ခံစားၾကရပါတယ္” ဟု အႀကီးအကဲ တက္ဒေရာ့အက္ ဟာႏြန္ဂ်ီဘရီယက္ဆက္က အစီရင္ခံစာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရး အေျခအေန၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွၿပီး အသည္းေျခာက္ ေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ တခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္သည္ဟုဆိုသည္။

အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္သုံးျခင္းသည္ တီဘီ၊ HIV ႏွင့္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ကူးစက္လြယ္ ေစသည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလုံး၌ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ အရက္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေသဆုံးမႈ သုံးသန္းခန္႔သည္ ထိုႏွစ္အတြက္ ေသဆုံးမႈ အားလုံး၏ ၅ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ကုိယ္စားျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ မွတ္တမ္းသည္ ေနာက္ဆုံးရရိွခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

အရက္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ ၂၀-၂၉ ႏွစ္အရြယ္အတြင္း ေသဆုံးသူ အားလုံး၏ ၁၃ ဒသမ  ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အတူ အသက္ငယ္ရြယ္ေသာသူမ်ား၏ ေသဆုံးမႈ အေရအတြက္သည္ ပို၍ပင္ စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းေနသည္။

Ref : AFP

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျမန္ရထားလမ္းသစ္အား ေဟာင္ေကာင္က ဖြင့္လွစ္

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ West Kowloon ရထားလမ္းဆံုးဘူတာ၌ ခရီးသည္ထြက္ခြာသည့္ ဂိတ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ခရီးၾကာခ်ိန္အား အလြန္အမင္းေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အျမန္ရထားလမ္းသစ္ကို ေဟာင္ေကာင္က စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိရထားလမ္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းရေဒသ ေဟာင္ေကာင္အား ေပက်င္း၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာမႈကို စိုးရိမ္မႈႀကီးမားလာခဲ့သည္။

ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္မႈသည္ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျမင့္ခဲ့ေသာ ထုိရထားလမ္းသည္ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းေနထုိင္သည့္ အာရွ၏ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်က္ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးဗဟိုခ်က္ ကြမ္တံုျပည္နယ္တုိ႔အၾကား ေန႔စဥ္ခရီးသည္ ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

တစ္နာရီလွ်င္ ၂၆ ကီလိုမီတာ (၁၆ မိုင္) ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ထိုရထားသည္ ေဟာင္ေကာင္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို ျဖတ္ကာ စင္က်င္းအထိ ေရာက္ရွိရန္ ၁၄ မိ နစ္သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိၾကာခ်ိန္ တစ္နာရီခန္႔မွ အလြန္အမင္း သက္သာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရထားသည္ ကြမ္တံုျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကြမ္က်ဳိးသို႔ ေရာက္ရွိရန္ နာရီ၀က္ေက်ာ္သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိၾကာျမင့္ခ်ိန္ မိနစ္ ၉၀ ခန္႔ထက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာသြားမည္ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ခရီးသည္မ်ားသည္ ရွန္ဟုိင္း၊ ေပက်င္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္စြန္းရွိ ရွဲန္ၿမိဳ႕တုိ႔အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတစ္၀န္းအား ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ခရီးစဥ္ ၄၄ ခုေက်ာ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ ထုိရထားလမ္း၏ အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ West Kowloon ရထားလမ္းဆံုး ဘူတာ၌ တ႐ုတ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနကို ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဘူတာ႐ံုဧရိယာ၏ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေလးပံုတစ္ပံုအတြင္း တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၏ဥပေဒက သက္၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ထိုကိစၥက ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ အဓိက အျငင္းပြားစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထိုလုပ္ရပ္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္က ေဟာင္ေကာင္အား တ႐ုတ္ထံသို႔ လဲႊေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဟာင္ေကာင္က ကိုယ္ပိုင္တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္လြတ္လပ္ခြင့္အား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေဟာင္ေကာင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္အတိုက္အခံဥပေဒျပဳအမတ္အခ်ဳိ႕က ေစာဒက တက္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ဥပေဒအား ထိုရထားလမ္းဆံုး ဘူတာ႐ံု၌ က်င့္သံုးရန္ ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့ေသာဇြန္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့မႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာေလးႏွစ္ခန္႔က ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လမ္းေပၚထြက္ ဧရာမဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ အတုိက္အခံမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္းအေရးပါသည့္ အခိုက္အတန္႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ေဟာင္ေကာင္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ ပါလီမန္မွ ထုတ္ ပယ္ခံခဲ့ရၿပီး ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္လည္း စဲြခ်က္မ်ား စဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။

ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကာရီ လမ္အပါအ၀င္ ေပက်င္းလိုလားသည့္ ေထာက္ခံသူမ်ားက ထုိအျမန္ရထားလမ္းသစ္၏ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈတုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေသဆုံးသူ ၁၇၀ ေက်ာ္လာသည့္ တန္ဇန္းနီးယားဖယ္ရီ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို စတင္ဖမ္းဆီး

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ တန္ဇန္နီးယားရွိ ဗစ္တုိးရီးယားေရကန္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ဖယ္ရီသေဘၤာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေသဆုံးသူဦးေရ ၁၇၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေရနစ္ေနသည္ဟု ယူဆရေသာ လူအမ်ားအျပားကိုရွာရန္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ဗစ္တုိးရီးယားေရကန္တြင္ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေသာ ဖယ္ရီ၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႕ကို ဖမ္းဆီးရန္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ တန္ ဇန္းနီးယားသမၼတ ဂြၽန္မာဂူဖူလီက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

MV Nyerere ဖယ္ရီသည္ခရီးသည္ ၂၀၀ ခန္႔အထိ တင္ေဆာင္ခဲ့ဖြယ္ရွိၿပီး အဆိုပါအေရအတြက္သည္ ေရယာဥ္က တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပမာဏ၏ႏွစ္ဆရိွသည္။ အဆိုပါဖယ္ရီသည္ စက္တင္ဘာ၂၀ ရက္ တြင္ အူခါရာကြၽန္းရိွ ဆိပ္ခံတံတားအနီးတြင္ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစိုးရမီဒီယာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဆိပ္ခံတားကို ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္တြင္ ခရီးသည္မ်ားက ဖယ္ရီေပၚမွဆင္းရန္ တစ္ဖက္တည္းကို ေျပးလာၾကေသာေၾကာင့္ ဖယ္ရီနစ္သြားျခင္းျဖစ္ သည္ဟု မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွသူမ်ားက ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ဖယ္ရီဟာ မတန္တဆ ၀န္တင္ထားခဲ့တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ေပါ့ဆမႈဟာ ကေလးေတြ၊ မိခင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြရဲ႕ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဆုံး႐ႈံးေစခဲ့ပါတယ္။ ဖယ္ရီစီမံခန္႔ခဲြမႈ အဖြဲ႕မွာပါသူတိုင္းကို ဖမ္းဆီးဖို ့ကြၽန္ေတာ္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု သမၼတမာဂူဖူလီက ရုပ္သံမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ကို ေလးရက္ၾကာျပဳလုပ္ရန္ သမၼတက ေၾကညာခဲ့သည္။ ေသဆုံးသူမ်ား၏အသုဘစရိတ္ကို အစိုးရက က်ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရွာေဖြမႈကို စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ႐ုပ္သံ TBC က ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကို ေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ေမွးမွိန္လာေနသည္။

ပိုမိုႀကီးမားေသာ Ukerewe ကြၽန္းေပၚ ရိွ ဘူဂိုလိုရာၿမိဳ႕တြင္ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ဖယ္ရီေပၚကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု မ်က္ျမင္ေတြ ့သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အစိုးရရုပ္သံက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တိမ္းေမွာက္ေသာေန႔သည္ Ukerewe ကြၽန္းတြင္ ေစ်းေန႔  ျဖစ္ေနၿပီး ထိုသုိ႔ေသာ ေစ်းေန႔မ်ားတြင္ ေရယာဥ္ေပၚ၌ လူႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအျပည့္ ျဖစ္ေနတတ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီစလုိ႔ ေက်ာင္း၀တ္စုံနဲ႔ အျခားဟာေတြ၀ယ္ဖို ့ဘူဂိုလိုရာၿမိဳ႕ကို သြားခဲ့ၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အေဖနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ညီတို႔ရဲ႕အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ မၾကားရေသးပါဘူး” ဟု ေဆြမ်ိဳးသတင္းကို နားေထာင္ေနသူတစ္ဦးက ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖယ္ရီနစ္ျမဳပ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ေသာ နစ္ျမဳပ္မႈမ်ားသည္ အဆမတန္ ၀န္တင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။

တန္ဇန္းနီးယားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္သံုးပစၥည္း ၀န္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ MV Nyerere ကူးတို႔သေဘၤာေပၚ၌ ခရီးသည္မည္မွ်တင္ေဆာင္သြားသည္ကို တိတိက်က် မသိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ သေဘၤာေပၚတြင္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းဖူးမ်ားထည့္ထားေသာ အိတ္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရာေဖးတိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိႏၵိယ၌ အျငင္းပြားမႈကို ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္းက မီးထိုးေပးခဲ့

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ျပင္သစ္ေတာင္ပုိင္းရွိ မြန္႔ဒီမာဆန္ ေလတပ္စခန္း၌ ျပင္သစ္ေလတပ္၏ ရာေဖးတုိက္ေလယာဥ္တစ္စင္း ပ်ံသန္းေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

အိႏၵိယသည္ ျပင္သစ္ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ Dassault ထံမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ရာေဖးတိုက္ဂ်က္ေလယာဥ္ ၃၆ စင္းကို ၀ယ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က Dassault သည္ ယင္းအတြက္ အိႏၵိယမိတ္ဖက္ လုပ္ငန္းကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရခဲ့ဟု ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း ဖရန္ဆြာေအာ္လြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ အိႏၵိယမွ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

အတိုက္အခံ ကြန္ဂရက္ပါတီက အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီ အစိုးရသည္ ရာေဖးေလယာဥ္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစိုးရကုမၸဏီတစ္ခုကို ေက်ာ္ၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းစု တစ္ခုကို မ်က္ႏွာသာ ေပးခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေနသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ား ကတည္းက ႏိုင္ငံတြင္း၌ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ ေအာ္လြန္း၏ မွတ္ခ်က္သည္ ထိုအျငင္းပြားမႈကို ထပ္မံမီးထိုး ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မိုဒီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အနီအမ္ဘာနီ (Reliance အုပ္စု၏ ဘီလ်ံနာဥကၠ႒) အား ဦးစားေပးခဲ့သျဖင့္ အစိုးရပိုင္ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) သည္ နစ္နာခဲ့ရသည္ဟု ကြန္ဂရက္ပါတီက စြပ္စြဲျခင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ျပင္သစ္မွ အစိုးရ အရာရွိမ်ားကမူ Dassault သည္ ယင္း၏ မိတ္ဖက္အျဖစ္ Reliance ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း Reliance သည္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္က အေတြ႕အၾကံဳ မရွိထားေပ။

“အိႏၵိယအစိုးရဘက္က အဲဒီ၀န္ေဆာင္မႈအုပ္စု (Reliance) ကို တင္ျပလာတဲ့အတြက္ Dassault ကလည္း အမ္ဘာနီနဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၂၀၁၂ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္သစ္သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေအာ္လြန္းက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ၀က္ဆိုက္ Mediapart သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ေပးတဲ့သူနဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ” ဟု ေအာ္လြန္းက ဆိုသည္။

ျပင္သစ္လုပ္ငန္း Dassault သည္အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္း HAL ႏွင့္ တြဲၿပီး အိႏၵိယထဲတြင္ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ ၁၂၆ စင္းထုတ္လုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း  မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ေပ။ မိုဒီအစိုးရ တက္လာခ်ိန္တြင္ ထိုေဆြးေႏြးမႈကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကမူ အိႏၵိယႏွင့္ ျပင္သစ္အစိုးရ ႏွစ္ရပ္စလံုးက ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ တစ္ခြန္းမွ ၀င္မပါခဲ့ဟု Twitter ၌ေရးသားခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက  ျပင္သစ္အစိုးရ၏ တစ္ခုတည္းေသာ တာ၀န္မွာ ကုန္ပို႔ေဆာင္ေပးေရးႏွင့္ ပစၥည္းအရည္အေသြး မွန္ကန္ေရးသာျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယမိတ္ဖက္လုပ္ငန္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၀င္ပါခဲ့ျခင္း မရွိဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Dassault ကမူ ထိုသေဘာတူညီခ်က္သည္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း လုပ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ျပန္သည္။

“ေက်းဇူးပါပဲ ဖရန္ဆြာေအာ္လြန္း။ အခုဆိုရင္ သူ ( မိုဒီ) ဟာ ေဒၚလာဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီ တန္ဖိုးရွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို ေဒ၀ါလီခံထားရတဲ့  အနီအမ္ဘာနီကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိသြားပါၿပီ။ ဒီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အိႏၵိယကို သစၥာေဖာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္သားေတြရဲ႕ ေသြးကို ဂုဏ္သိကၡာ ညႇဳိးႏြမ္းေစပါတယ္” ဟု  ကြန္ဂရက္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ရာဟူးဂႏၶီက Twitter တြင္ ေရးခဲ့သည္။

Dassault သည္ Reliance ႏွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္မႈတြင္ ယူ႐ိုသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Ref : AFP