ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စြဲခ်က္အမိန္႔အား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ လက္မခံဘဲပယ္ခ်

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ(ဗဟုိ) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္းတုိ႔ အေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ စြဲခ်က္အမိန္႔အား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍  စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္လာမည့္ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္ အမႈကုိပုံမွန္စစ္ေဆးေနသည့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ ဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမႈလက္ခံေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးတာ။ ၾကည္လင္းတုိ႔အမႈေတြအားလုံး ပယ္လုိက္တယ္။ ခ႐ုိင္႐ုံးမွာပဲ အခုအတုိင္း ျပန္စစ္သြားေတာ့မယ္” ဟု တရားလုိဘက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္က ေျဖၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ(ဗဟုိ) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈစစ္ေဆးေနသည့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွ အထူးခုံ႐ုံးက ၾကည္လင္းအား ၃၀၂(၁)(ခ)/၃၄ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဦးေန၀င္းကုိေသနတ္ျဖင္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့မႈျဖင့္ ၃၀၂(၂) ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(ဃ)(စ) ျဖင့္ လည္းေကာင္း စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေအာင္၀င္းေဇာ္အား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂(၁)(ခ)/၃၄ ႏွင့္ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္လက္နက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉(ဃ)(စ)တုိ႔ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးကုိ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂(၁)(ခ)/၃၄၊ ေအာင္၀င္း ထြန္းအား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ ျဖင့္ လည္းေကာင္းစသည့္ ပုဒ္မအသီးသီးျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ စြဲခ်က္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္အဆုိပါစြဲခ်က္ကုိမေက်နပ္သျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ စြဲခ်က္ျပင္ဆင္မႈ ဆက္တက္ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ တရား႐ုံး ႐ုံးခန္းအမွတ္ ၇ တြင္ စြဲခ်က္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ၌ ေအာင္၀င္းေဇာ္မွာ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (ဃ) (စ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားသည့္ လက္နက္အမႈမွ တရားရွင္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီး ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ခ)/၃၄ ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ ေဇယ်ာၿဖိဳးကုိ ၃၀၂ (၁) (ခ) /၁၀၉ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးရန္ တရားသူႀကီးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ က်န္ရွိသည့္အမႈမ်ားကုိမူ ပလပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ စြဲခ်က္ျပင္ဆင္မႈ ဆက္တက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားကမူ ၎တုိ႔တြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆုိထားၾကသည္။

 

 

ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ဦးထုပ္မ်ား၌ ေရာင္ျပန္စတစ္ကာ ကပ္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ဦးထုပ္မ်ား၌ ေရာင္ျပန္စတစ္ကာ ကပ္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ လႈပ္ရွားမႈကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၇၈ လမ္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ သံလမ္းႏွင့္ ILBC ေက်ာင္းအၾကား ဆုိင္ကယ္သြားလမ္းေပၚ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္စံပယ္ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕တုိ႔က ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီး နင္းလာသူမ်ားအား အသိပညာေပးလက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ဆုိင္ကယ္ အေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္တုိ႔တြင္ ေရာင္ျပန္စတစ္ကာမ်ား ကပ္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီလႈပ္ရွားမႈကုိ ျပဳလုပ္ရတာပါ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ဟာ ဆုိင္ကယ္ကုိ အဓိကထားသုံးစြဲတဲ့ ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ မလုိလားအပ္တဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးေစဖုိ႔ ခုလုိေရာင္ျပန္ စတစ္ကာကပ္တာေတြ အသိပညာေပးစာေစာင္ေတြ ျဖန္႔ေ၀ရတာပါ။ ညဘက္ေတြမွာ ေနာက္ကကားျဖစ္ျဖစ္၊ အေ၀းကေနလာတဲ့ ယာဥ္ေတြက မီးေတြ ျပည့္စုံခ်င္မွ ျပည့္စုံမွာေပါ့ေနာ္။ ဆုိင္ကယ္ ေနာက္ပုိင္းနဲ႔ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္မွာ ေရာင္ျပန္စတစ္ကာကပ္ထားရင္ ေရာင္ျပန္အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ေရွ႕မွာ ဆုိင္ကယ္သြားေနတယ္ဆုိတာ သိသာေစၿပီး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေစမွာပါ။ ဒါကုိ လုိက္နာဖုိ႔ ခုစတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ စည္းကမ္း မလုိက္နာရင္ လုိက္နာေအာင္ ဒဏ္ေငြေဆာင္တာေတြ လုပ္သြားမွာပါ” ဟု အမွတ္ (၃) ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ ရဲမွဴးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဇြန္လအထိ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေပါင္း ၉၂၆၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အမႈမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရသည့္ ယာဥ္တုိက္ခုိက္မႈ ၄၄၈၂ မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄၈ ဒသမ ၃၈ ရွိေနေၾကာင္း၊ ဆုိင္ကယ္ မေတာ္တဆမႈမ်ားတြင္ ညအခ်ိန္ မီးမပါ၊ ေရာင္ျပန္မပါေသာေၾကာင့္ ပုိမုိျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီက ဆုိင္ကယ္ေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္ေနာက္၌ ေရာင္ျပန္စတစ္ကာမ်ား ကပ္ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ လုိက္နာမႈမရွိပါက စစ္ေဆး အေရးယူႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလုိက္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးတြင္ ဓား၊ ေသနတ္အတု ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းယူသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးတြင္ ဓား၊ ေသနတ္အတုကိုင္ေဆာင္ၿပီး ခရီးသည္မ်ားထံတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းယူသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ၃၈ မိုင္ မန္ၿပိန္းေက်းရြာအနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ညအခ်ိန္ ခရီးသြားေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ဓား၊ ေသနတ္ကိုင္ၿပီး မၾကာခဏ ေျခာက္လွန္႔၍ ေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ေတာင္းခံေနေၾကာင္း သတင္းအရ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ စုံစမ္းေနစဥ္ ေကာင္းခန႔္ေက်းရြာေန အားေဟြ(ခ)စီ ေဟြေဟြ (၂၂)ႏွစ္အား မသကၤာဖြယ္ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ရွာေဖြရာ ၎ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အတြင္းမွ စိုင္းေအာင္ေက်ာ္ၿဖိဳး အမည္ပါ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္တစ္ခု၊ လက္ကိုင္ဖုန္းႏွစ္လုံး၊ ဘဏ္ေငြစုကတ္တစ္ခုတို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ အဆိုပါ အားေဟြ (ခ) စီေဟြေဟြသည္ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ ယခင္ကလည္း ဓား၊ ေသနတ္အတု ကိုင္ေဆာင္၍ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေျခာက္ႀကိမ္ခန္႔ ယာဥ္မ်ားထံမွ ေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အားေဟြသည္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ည ၁၁ နာရီခန႔္က အားယုံ(ခ)အားယုတ္(ခ)ေလာက္ယုတ္(၄၀ ႏွစ္)ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေသနတ္အတု ကိုင္ေဆာင္၍ သိန္းနီဘက္မွ ကြတ္ခိုင္ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ တြဲယာဥ္တစ္စီးမွ က်ပ္ ၂၇၀၀၀၊ လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လုံး၊ ေျခာက္ဘီးယာဥ္တစ္စီးမွ က်ပ္ ၅၀၀၀၊ လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လုံးတို႔အား ေျခာက္လွန႔္ေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ၎ေနထုိင္ေသာေနအိမ္အား သြားေရာက္ရွာေဖြရာ ကင္ဒိုဓားတစ္ေခ်ာင္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္း သံုးလုံး၊ ပစၥတိုေကာ္ေသနတ္ အတုတစ္လက္ႏွင့္ က်ပ္ ၁၀၂,၅၀၀တို႔ကိုပါ ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဴးလြန္သူအား အေသးစိတ္ စစ္ေဆးခ်က္အရ ၎ႏွင့္အတူ အားယုံ(ခ)အားယုတ္(ခ)ေလာက္ယုတ္၊ အားက်ဴး၊ အားက်ဴတို႔မွ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားအား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အားေဟြ(ခ)စီေဟြေဟြပါ ေလးဦးအား ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၆၈/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၆/၁၁၄ ျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

မႏၲေလးစည္ပင္သာယာမွ ေရာင္းခ်သည့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာကုိ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားထဲမွ ၁၈ ဦး အခန္းျပန္လည္အပ္ႏွံ

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေရာင္းခ်သည့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာကုိ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားထဲမွ ၁၈ ဦး အခန္းျပန္လည္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ပင္စင္စား၀န္ထမ္းမ်ားကုိသာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည့္ က်ပ္သိန္း ၂၆၀ မွ က်ပ္သိန္း ၁၉၀ တန္ဖိုးရွိ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ခန္းေပါင္း ၆၇၂ ခန္းကုိ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က မဲႏႈိက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ မဲႏႈိက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ မဲေပါက္ၿပီး ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားထဲမွ ၁၈ ဦး အခန္း ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တုိက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရိွသူထဲက ၁၈ ဦးကေတာ့ မ၀ယ္ယူလုိတဲ့အတြက္ အခန္းျပန္အပ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၀ယ္ယူခြင့္ရေပမယ့္ သတ္မွတ္ရက္ကုိ ေငြမသြင္းႏုိင္တဲ့သူေတြ စာရင္းကုိလည္း ဘဏ္ေတြကေန တစ္ဆင့္ စာရင္းျပန္လည္ ေကာက္ခံေနပါတယ္။ ဘဏ္ေတြဆီကရတဲ့ အခန္းစာရင္းေတြရယ္၊ ျပန္အပ္တဲ့အခန္းေတြကုိ အရင္ေလွ်ာက္ထားသူေတြကုိပဲ ျပန္လည္ခ်ထားေပးဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကျဖစ္ၿပီး ပထမဦးဆံုး ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အိမ္ရာမွာ အခန္းေပါင္း ၁၃၄၄ ခန္း ပါ၀င္သည့္ က်ပ္သိန္း ၆၀ မွ ၁၃၀ တန္ဖိုးရွိ တိုက္ခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္မည့္ အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ဟု ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ Aim Star ႏွင့္ Shine Hope တို႔ MLM စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကညာ

ဆင့္ပြား ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္း  စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိခ်မွတ္မည့္ အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒျဖင့္အေရးယူမည္ဟု ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ Aim Star ႏွင့္ Shine Hope တို႔က MLM စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

MLM လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အစိုးရအဖြဲ႕က အပ္ႏွင္းလိုက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္း (MLM) လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အေရးႀကီး ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ အေရးယူခံရ မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ Aim Star ႏွင့္ Shine Hope တို႔က MLM စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ MLM စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႐ုတ္ျခည္းရပ္ဆိုင္းမႈေၾကာင့္ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီဘက္မွျပန္လည္ ကုစားေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ MLM စနစ္ေၾကာင့္ နစ္နာသူမ်ားစြာရွိေန၍ ေအာက္ေျခအသင္း၀င္မ်ားစြာ ၀ယ္ယူထားမိသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြျပန္အမ္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Anti-MLM မွ ကိုဇင္ေဇလြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ အစ္မတို႔က ဒီပစၥည္းေတြ စိုက္ထုတ္ၿပီး လက္ထဲမွာထားၿပီး သူတို႔ေတြ ဒီပစၥည္းေတြကို လိုက္ေရာင္းခိုင္းထားတဲ့ အေျခအေန မဟုတ္ဘူးေလ။ တစ္ခါသံုးစရာလိုမွ တစ္ခါ ကုမၸဏီမွာ လာ၀ယ္ရတဲ့အေျခအေနေလ။ တျခားကုမၸဏီေတြလို ပစၥည္းေတြအမ်ားႀကီး၀ယ္ထားၿပီး လက္ထဲမွာ ပိုက္မိေနတဲ့ အေျခအေန မဟုတ္ဘူး”  ဟု Shine Hope မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ၎တို႔၏ ကုမၸဏီေၾကာင့္ နစ္နာသူမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုမွ်သာ ေျဖဆိုႏိုင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

Aim Star Network အေနျဖင့္ MLM စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေၾကညာရာတြင္ MD ေဒၚနန္းေထာင္းခမ္း (Daw Nang Htaung Kham) လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး MLM စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသည့္စာ မွန္ကန္မႈရွိမရွိ၊ ထုိသို႔ ရပ္ဆုိင္းသည့္အတြက္ နစ္နာသူမ်ားရွိပါက ထိုသို႔နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ မည္သို႔ကုစားေပးမည္နည္းဟု သိလို၍ ေၾကညာခ်က္ပါ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဖုန္းကိုင္ေဆာင္ေျဖဆိုသူ မရွိေခ်။

“တာ၀န္သိ MLM ကုမၸဏီေတြအေန နဲ႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲဆိုရင္ Successmore ကုမၸဏီက DVB Debate မွာ လူအမ်ားေရွ႕မွာ ေျပာသြားတဲ့စကားရွိပါတယ္။ သူတို႔ဆီက ပစၥည္းကို ၀ယ္ၿပီးေပမယ့္ ကုမၸဏီကို ျပန္အပ္မယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီဘက္က ေငြျပန္အမ္းမယ္ဆိုတာပါ။ အခုလို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက MLM လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တားျမစ္လိုက္ခ်ိန္မွာ ေအာက္ေျခအသင္း၀င္ေပါင္းမ်ားစြာက ၀ယ္မိထားတဲ့ ပစၥည္းေတြအတြက္ ေငြျပန္အမ္းဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းပါလို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ Successmore မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ေငြျပန္အမ္းလို႔ ေျပာထား ေရးထားဖူးတဲ့ ကုမၸဏီတိုင္းကို အၾကံေပးခ်င္တာပါ။ ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာရဲဆိုရဲရွိသူေတြကိုမွ ျပန္အမ္းတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အားလံုးကို ျပန္အမ္းသင့္တာပါ။ ျမန္မာမွာ ေရာင္းလို႔မရေတာ့တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ကုမၸဏီက သူ႔အစီအစဥ္နဲ႔သူ ထုိင္းမွာ ေရာင္းပါေလ့ေစေပါ့။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကလည္း သိန္းရာေထာင္ခ်ီ ရၿပီးၿပီလို႔ စင္ေပၚမွာ ေျပာထားတာဆိုေတာ့ အဲဒီ၀င္ေငြကေန ကိုယ့္ရဲ႕ေအာက္လူအဆင့္ဆင့္ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျပန္ခြဲေ၀ေပးသင့္ပါတယ္။ မီဒီယာမွာ၊ လူအမ်ားေရွ႕မွာ သူတို႔ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့စကားေတြ တည္၊မတည္ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ ကိုယ့္ကုမၸဏီက ပစၥည္းေတြအေပၚမွာ တကယ္ကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္မႈရွိရင္ ေအာက္လူေတြဆီကေန အဲဒီပစၥည္းေတြ ျပန္ယူၿပီး ေငြျပန္အမ္းေပးလိုက္ၾကပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိေတာ့တဲ့ ပစၥည္းေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ရက္ႀကီးဆီကို ျပန္ေရာင္းလိုက္ၾကပါ။ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ ေငြေတြကိုေတာ့ ျပန္အမ္းေပးသြားသင့္ပါတယ္”  ဟု ကိုဇင္ေဇလြင္က MLM စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈအေပၚ ေ၀ဖန္သည္။

အဆိုပါ Aim Star ႏွင့္ Shine Hope တို႔နည္းတူ စံုတြဲႀကိဳးၾကာ၊ ေရႊပန္းတုိင္၊ Success More ၊ Lucky Time စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း MLM စနစ္ျဖင့္ ကုန္စည္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ ညပိုင္းတြင္ လူမႈကြန္ရက္၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ MLM စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ၅၀ မွ ၁၀၀ အၾကားရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားကို FDA က တရားစြဲဆိုထားသည့္အတြက္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ေက်ာက္နီေမာ္အုပ္စုတြင္ ကမန္အမည္ျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အတည္ျပဳ

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္အုပ္စုမွ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကမန္အမည္ျဖင့္ ၁၁/ရဗန(ႏိုင္) မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား ၃၃၀၆ ကတ္ ထုတ္ေပးထားသည့္ကိစၥ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအမည္ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ကတ္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသုိ႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကမန္အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားထုတ္ေပးျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီ၊မညီဆုိသည္ကုိ သေဘာေပါက္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ ထုိလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေနာင္တြင္ ျပႆနာျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမန္အမည္ ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားကတ္ ထုတ္ေပးထားမႈသည္ ကမန္တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ လက္မခံႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းသားမ်ားကလည္း လက္မခံႏုိင္ဘူး။ ယင္းအတြက္ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးေစလုိတဲ့အတြက္ အခုလိုမ်ဳိး အဆုိတင္သြင္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ဦးသန္းေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာျဖစ္ေန၍ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးသင့္ပါေၾကာင္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေအာင္ၫြန္႔က ေထာက္ခံ၍ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္သူ အိမ္ေထာင္စု ၄၆၀ ခန္႔ႏွင့္ ဘဂၤါလီအိမ္ေထာင္စု ၈၀၀ ခန္႔တုိ႔ အတူတကြေနထုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာကုိးကြယ္သူ ႏွစ္ ေထာင္ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ ကမန္ ၂၀၀ ခန္႔သာရွိၿပီး က်န္ အစၥ လာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ဘဂၤါလီမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ေဒသ၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေခၚအေ၀ၚ အသုံးအႏႈန္းမွာကုလားႏွင့္ ကမန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက ေက်ာက္နီေမာ္ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ ခြာရန္ ဘဂၤါလီမိသားစု ၃၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ဒကာမ်ားကုိမိန္႔ၾကားကာ သနားညႇာတာစြာျဖင့္ ေက်ာက္ထရံရြာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု သမုိင္းေၾကာင္းအရ သိရေၾကာင္း ဦးသန္းေမာင္ဦးက လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွယေန႔အထိ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာသားမ်ားက ဤသူကား ကမန္၊ ဤသူကား ဘဂၤါလီျဖစ္သည္ကုိ မ်ိဳး႐ုိးရာဇ၀င္ကအစ သိရွိထားၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခု ဇန္န ၀ါရီတြင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာ ဦးေဆာင္ေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီး ဌာနအထူးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ေက်ာက္နီေမာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိကာ ႏုိင္ငံသားကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္းသိရၿပီး အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းေမာင္ဦးကေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကမန္လူမ်ိဳးအမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားကတ္ထုတ္ေပးထားသူ ၃၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ထုတ္ေပးရာတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ကမန္မ်ားက အဆုိျပဳခဲ့ျခင္း၊ ေထာက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ဘိုကေလးၿမိဳ႕မရဲစခန္းရွိ အခ်ဳပ္သားသံုးဦး အခ်ဳပ္ခန္းေဖာက္ေျပးသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ရွစ္ဦးအား အေရးယူထား

ဘိုကေလးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းရွိ အခ်ဳပ္သားသံုးဦး အခ်ဳပ္ခန္းေဖာက္ေျပးသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္က်ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ရွစ္ဦးအား စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါေန႔ ဘိုကေလးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း ဗဟိုရဲကင္းရွိ အခ်ဳပ္ခန္း (၁) တြင္ အခ်ဳပ္သား ၃၄ ဦး၊ အခ်ဳပ္ခန္း (၂) တြင္ အခ်ဳပ္သား ၃၄ ဦး၊ အခ်ဳပ္ခန္း အမွတ္ (၃) တြင္ အခ်ဳပ္သား ၁၁ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ အခ်ဳပ္သား ၁၀ ဦးအား ယာယီထိန္းသိမ္းထားၿပီး ရဲတပ္သားႏွစ္ဦးကို ကင္းေစာင့္ တာ၀န္ခ်ထားေၾကာင္း၊ အေစာင့္ရဲတပ္သား ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ရဲတပ္သားမ်ဳိးေဇာ္ကိုႏွင့္ ရဲတပ္သား သန္းထိုက္စိုးတို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အခ်ဳပ္ခန္း အမွတ္ (၃) ရွိ အခ်ဳပ္ခန္းအား ကာရံထားေသာ သစ္သားတိုင္အမွတ္ ၉၃ မွာ ေျမျပင္မွ အျမင့္ေပ သံုးေပခန္႔အကြာတြင္ သံျဖတ္လႊျဖင့္ ျဖတ္ထားသည္ကို အေစာင့္ရဲသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ရဲတပ္သား သန္းထိုက္စိုးက ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ တာ၀န္မွဴးထံ သတင္းပို႔ၿပီးေနာက္ အခ်ဳပ္သားမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ (ပ)၃၆၁/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္ အခ်ဳပ္က်ေနသူ ေမာင္အာကာဂ်ဴး (၂၃ ႏွစ္)၊ (ပ) ၃၄၆/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၇ ျဖင့္ အခ်ဳပ္က်ေနသူ ကိုလွဦး (၃၃ ႏွစ္) ႏွင့္ (ပ) ၂၃၇/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၈၂/၁၁၄ ျဖင့္ အခ်ဳပ္က်ေနသူ ကိုနႏၵေအာင္ (ခ) ဖိုးျဖဴ (၁၉ ႏွစ္) တို႔မွာ အခ်ဳပ္မွ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္ကို သိရွိရေသာေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရာ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ အခ်ဳပ္သားသံုးဦးမွာ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ပိုက္စလေက်းရြာအနီး ကားလမ္းေပၚတြင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ဘက္မွ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးအား လုယူ၍ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည္ကို သိရွိရေသာေၾကာင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ အခ်ဳပ္သားသံုးဦး အနက္ ႏွစ္ဦးအား ျပန္လည္ဖမ္းဆီးမိၿပီး လြတ္ေျမာက္ေနသူ တစ္ဦးကိုလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္သားမ်ား အခ်ဳပ္ခန္းေဖာက္ေျပးသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္က်ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒုရဲအုပ္လွစိုး၊ ဒုတပ္ၾကပ္ေအာင္ မ်ဳိး၀င္း၊ ရဲတပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သန္းထိုက္စိုး၊ မ်ဳိးေဇာ္ကို၊ ဇင္ဘုိေအာင္၊ ေအာင္ႏိုင္စိုး၊ သီဟထြန္းႏွင့္ အားမန္တို႔အား ရဲစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားအရ ဘိုကေလးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ ဖမ္းဆီးကာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တာ၀န္က်တဲ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို ရဲစည္းကမ္းဥပေဒအရ ခ်ဳပ္ထားၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္။ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ တရားခံေတြ အားလံုးကိုေတာ့ ဖမ္းမိၿပီ” ဟု ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးတင္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရဲစခန္းအခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခ်ဳပ္သားမ်ား အခ်ဳပ္ခန္း ေဖာက္ေျပးသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္အား အခ်ဳပ္သားအခ်ိဳ႕ ေဖာက္ထြင္းကာ ထြက္ေျပးသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚလာတန္ဖုိး အလြန္ခုိင္မာလာခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အေျခအေနမညီမွ်မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး အျခားႏိုင္ငံ ေငြေၾကးမ်ားထက္ ပုိမုိက်ဆင္းဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ေျပာၾကား

 

ေဒၚလာတန္ဖုိးအလြန္ခုိင္မာလာခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအေျခအေန မညီမွ်မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအေျခခံ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး အျခားႏုိင္ငံေငြေၾကးမ်ားထက္ ပုိမုိ က်ဆင္းေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္၌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ ေဆြေျပာၾကားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ သြင္းကုန္က ပုိ႔ကုန္ထက္ ပုိမုိျမင့္မားေနတဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ရွိေနၿပီး ကုန္သြယ္မႈမညီမွ်တဲ့ အေျခအေနေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီအေနအထားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးလ ပုိင္းနဲ႔ ေျခာက္လပုိင္းကစတင္ၿပီး အလြန္ခုိင္မာလာတဲ့အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသာမက တစ္ကမၻာလံုးရွိ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ားလည္း က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံတကာမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပင္ပဂယက္ ႐ုိက္ခတ္မႈျဖစ္ေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ဆင္းျခင္းဟာ တျခား ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပုိမုိၿပီးသက္ေရာက္မႈရွိတာကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေစသည့္  အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ က်ပ္ေငြ တန္ဖုိး သုိ႔မဟုတ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကုိ လႊမ္းမုိးထားေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ (ႏုိင္ငံျခားေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္း၏ သာမန္စာရင္းလုိေငြ)၊ အတုိး ႏႈန္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာတုိ႔ ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့ျခင္းကုိ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ျပင္ပသက္ေရာက္မႈက စတင္ခဲ့ေပမယ့္ ျပည္တြင္းအေျခအေနမွာ စီးပြားေရးအေျခအေနမညီမွ်မႈ ျပႆနာေတြနဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံအားနည္း ခ်က္ေတြရွိေနတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္”  ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ ရွိၿပီး ယင္းတန္ဖုိးမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ခန္႔ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ယင္းတန္ဖုိးမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္း ေငြတန္ဖုိးအေပၚ ဖိအားမ်ားစြာသက္ေရာက္သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီအလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေငြလုိအပ္ခ်က္မွာ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဇူလုိင္မွ ဒီဇင္ဘာအထိ ႏုိင္ငံျခားေငြ လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔   ျပည္တြင္းစီးပြားေရးဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ မွန္ကန္ခုိင္မာၿပီး သက္ေရာက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိေစဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑က သက္ဆုိင္သူေတြ နဲ႔ ထိေတြ႕ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြေလ်ာ့ နည္းျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ သဘာ၀ သယံဇာတျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ေစျခင္း၊ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား တရားမ၀င္ တင္သြင္းေနသည့္အတြက္ အလားတူထုတ္လုပ္သည့္ ျပည္တြင္းအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးမားစြာထိခုိက္ေစျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္မႈစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနၿပီး အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ  က်ပ္ ၁၆၂၂ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးလေက်ာ္အတြင္း ၂၇၆ က်ပ္၊ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀  ေက်ာ္ က်ပ္ ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ဦးေအာင္သန္းေ၀အား စြဲခ်က္တင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္သန္းေ၀ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးပါ သုံးဦးအား ျပန္လည္တရားစြဲထားေၾကာင္း သိရ

ဦးေအာင္သန္းေ၀အား စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ စစ္ေတြတရား႐ုံး ႐ုံးထုတ္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ၊ ဖမ္းဆီးထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀၆ တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ အမႈတြင္ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဦးေအာင္သန္းေ၀ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ ေထြအုပ္၀န္ထမ္းသုံးဦးတုိ႔အား ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ ျပန္လည္တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအာင္သန္းေ၀၏ လူမႈကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ “လူသတ္လက္နက္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး(ေဟာင္း) ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ ေျမာက္ဦး လူသတ္မႈ (တရားခံ) ဘယ္သူလဲ” ဆုိသည့္ ပုိ႔စ္ကုိ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္ ညေနပုိင္းက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ ရာဇ၀တ္မကင္းေသာ ေျခာက္လွန္႔မႈ ပုဒ္မ ၅၀၆ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ထပ္မံၿပီး တရားစြဲဆုိျခင္း ခံထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႔စြဲခ်က္ အမိန္႔ခ်တယ္။ စြဲခ်က္တင္လုိက္တယ္ေပါ့။ ၅၀၆ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ လုိျပသက္ေသေတြ အားလုံးကုိ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္တယ္။ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ခ်ိန္းလုိက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကလည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးသက္ေဆြရယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းမင္းသူတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့အတြက္ ပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔ အေရးယူေပးဖုိ႔ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ တစ္မႈစြဲပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဘာလုံးကြင္းရပ္ကြက္စာေရးကုိ ႏုိင္လြတ္လုံဥပေဒပုဒ္မ ၈ (ခ) ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့အတြက္ သူ႔ကုိလည္း ပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔ အေရးယူေပးဖုိ႔အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက က်င့္ ၂၀၀ အရ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ပဏာမ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ရဲအေရးပုိင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရဲကုိ စုံစမ္းဖုိ႔ ေပးထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိစြဲတဲ့ပုဒ္မ ၁၀ အမႈမွာ တရားလုိျပသက္ေသ ကိုးဦးရွိတယ္။ အဲဒီကုိးဦးမွာ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းၿပီး ေျပာဆုိထားတာ ရဲ၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦးနဲ႔ ေထြအုပ္၀န္ထမ္း သံုးဦးကပဲ ကြၽန္ေတာ္က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္လုိ႔ ထြက္ဆုိတယ္။ က်န္တဲ့သက္ေသေတြက ဘာမွမသိဘူးဗ်” ဟု ဦးေအာင္သန္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္တြင္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ခုနစ္ဦးေသဆုံးကာ ၁၂ ဦး ေဆး႐ုံတက္ ကုသမႈခံယူခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနရသူ လူငယ္ရွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထုိအမႈအား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္က ေအာင္သန္းေ၀အား တရားစြဲဆုိမႈမွာ မွားယြင္းသည္ဟု ႐ႈျမင္သုံးသပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမႈအား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသူ ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ ညြန္႔ေမာင္ကလည္း “ဒီေန႔ေတာ့ ကနဦး စြဲဆုိထားတဲ့ ႏုိင္လြတ္လုံနဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္သန္းေ၀ကုိ စြဲခ်က္တင္တယ္။ ဦးေအာင္သန္းေ၀ကေတာ့ အျပစ္မရွိလုိ႔ ျငင္းတယ္။ သူ႔ဘက္က သက္ေသ ေလးေယာက္ျပထားတယ္။ အဲဒီအမႈကုိ ၂၁ ရက္ေန႔ တရားခံဘက္ကုိစစ္ဖုိ႔အတြက္ CMP လုပ္မယ္ေပါ့ အဲဒီေန႔မွာ။ ၅၀၆ အမႈမွာေတာ့ ဒီေန႔ ဒုရဲမွဴးလွေဌးကုိ စစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဘာလုံးကြင္းရယက စာေရးကုိစစ္တယ္၊ တရားလုိ ျပသက္ေသေတြ အားလုံးစစ္ၿပီးၿပီေပါ့။ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ စြဲခ်က္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ အမိန္႔ခ်မွတ္မယ္။ ႏုိင္လြတ္လုံက်ေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္မွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိ လက္လြတ္စပါယ္မလုပ္ရေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဥပေဒ၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီဥပေဒဟာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိ တားျမစ္ထားတဲ့ ဥပေဒလုိ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္က ျမင္တယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာမွ ေဟာေျပာပြဲပ်က္သြားရာ လူစုလူေ၀း ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ေဟာေျပာပြဲျပန္လည္ က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိရာမွစတင္ၿပီး ရဲစခန္းႏွင့္ ေထြအုပ္႐ုံးေရွ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားကာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားအနက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး မလုပ္ႏိုင္သည့္ ေက်းရြာတစ္ခုျဖစ္သည့္ နံ႔သာေတာင္ေက်းရြာမွေနအိမ္မ်ား ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဗလေက်းရြာတြင္ အိႏၵိယအစုိးရမွ တည္ေဆာက္ေပးသည့္ ေနအိမ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ARSA ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားအနက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ ေက်းရြာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ နံ႔သာေတာင္ေက်းရြာမွ ေနအိမ္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်းရြာရွိေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း မရွိေသးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နံ႔သာေတာင္ဆရာေတာ္က “အိႏိၵယ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္နဲ႕အဖြဲ႕ ေမာင္ေတာေရာက္လာတဲ့အခါ ဦးဇင္းက ေမးတယ္။ ေနအိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ဟာ အခုထိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္တဲ့အခါ ရြာသားေတြ တစ္ကြဲတစ္ျပား ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေနအိမ္စ ေဆာက္မလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ၿပီးမလဲလို႔ေမးေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ မွာ လုပ္ငန္း စၿပီးေတာ့ ဒီဇင္ဘာမွာ ၿပီးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္မယ့္ ေနအိမ္က အားလံုး ၄၂ လံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ရြာက ထြက္ေျပးလာရတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ရြာမွာ ေနအိမ္ေတြ မေဆာက္ႏိုင္ေသးလို႔ ရြာသားေတြက နီးစပ္ရာေဆြမ်ဳိးေတြဆီမွာ ကပ္ခိုေနၾကရပါတယ္။ ေနာက္မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြေနတဲ့ အေဆာင္ေတြလည္း မျပဳျပင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးဘူး။ အဲဒီေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အေဆာင္ေတြအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရကိုလည္း တင္ျပထားတယ္။ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနကိုလည္း တင္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုထိ အေၾကာင္းမျပန္ေသးပါဘူး။ ဒီအတြက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းမွာ ခိုလႈံေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ငါးေဆာင္ကို ျပဳျပင္ရမယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ အသစ္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္း တည္ေဆာက္တာက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးေနပါၿပီ” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က အိႏိၵယေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ Mr.Kumar Praveen ႏွင့္ အိႏိၵယေကာင္စစ္၀န္ Mr.Rajesh Kumar တို႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္၊ နံ႔သာေတာင္ဆရာေတာ္ ဦးစာရဏတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အိႏၵိယ အစိုးရအေနျဖင့္ နံ႕သာေတာင္ေက်းရြာအား လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု အိႏိၵယေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ Mr.Kumar Praveen က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နံ႔သာေတာင္ေက်းရြာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည့္ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ား ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္လို႔ ရြာကထြက္ေျပးလာၾကေတာ့ ဘဂၤါလီေတြက ရြာကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကတယ္။ ေမာင္ေတာကိုေရာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းမွာေနတယ္။ ေနာက္ သာသနာ့ဗိမာန္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ ေနတယ္။ နည္းနည္းတည္ၿငိမ္လာေတာ့ တျခားရြာက လူေတြျပန္သြားၾကေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ျပန္စရာ ေနအိမ္မရွိဘူး။ ဆိုေတာ့ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ဳိးရွိတဲ့ရြာေတြမွာ ကပ္ခိုေနရတယ္။ အခုထိ ေနအိမ္ေတြမေဆာက္ေသးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အခက္အခဲရွိေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို တျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုေျပာင္းဖို႔ ေျပာေနၾကၿပီ။ ဒီမွာက အလုပ္အကိုင္လည္း မရွိဘူး။ ေနဖို႔လည္း အိမ္မရွိဘူး။ ရြာက အိမ္ေတြကို အျမန္ဆံုး ေဆာက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးမွ ရြာသားေတြ ျပန္စုစည္းႏိုင္ပါမယ္” ဟု ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း ကင္းေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ယာယီခိုလႈံေနသည့္ နံ႔သာေတာင္ေက်းရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာသံုးရြာတြင္ လူေနအိမ္ ၂၅၀ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းမည့္ လူေနအိမ္ ၂၅၀ အတြက္ မတ္ ၁၀ ရက္က ေနရာအတည္ျပဳခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နံ႔သာေတာင္ေက်းရြာတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေနအိမ္ ၄၂ လုံး၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေတာင္ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ ၆၀ လုံးႏွင့္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အိမ္ေျခ ၁၄၈ လုံးတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးကာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီး ေအာင္ဗလေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္မ်ား စတင္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။