ၿမိတ္ကြၽန္းစု ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဥပေဒမဲ့ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ငါးသယံဇာတမ်ား ရွားပါးလာၿပီး ေရလုပ္သားမ်ား စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရ

ၿမိတ္ကြၽန္းစု ပင္လယ္ျပင္အတြင္းမွ ေဒသခံတံငါသည္မ်ား၏ တင္ျပထားခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနသည့္အတြက္ ငါးသယံဇာတမ်ား ရွားပါးလာေနၿပီး ေရလုပ္သားမ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရးပါ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တံငါသည္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ားမွ ကမ္းနီးသို႔ ၀င္ေရာက္ငါးခိုးဖမ္းျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ငါးဖမ္းနည္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ပိုက္အေသခ်ထားသည့္ ငါးဖမ္းနည္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရသည့္ တံငါသည္မ်ားအဖို႔ ငါးဖမ္းရမည့္ ေရျပင္ဧရိယာပင္ မက်န္ေတာ့သည့္ အေနအထား ျဖစ္လာေနေၾကာင္း တံငါသည္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ဥပေဒမဲ့ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတံငါသည္မ်ားအဖို႔ ငါးဖမ္းျခင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ၾကံဳရာက်ပန္းအလုပ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လာရသည္အထိ အေျခအေန ဆိုးရြားလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ထဲမွာ လံုး၀မရဘူး။ ထမင္းစားဖို႔ေတာင္ မရတဲ့အထိ ရွားပါးေနတယ္။ ကြၽန္မတို႔ဆီမွာ ၀ါလတ္၊ ၀ါတန္း၊ က်ားပိုက္၊ စိန္ပိုက္ေတြက ေရလုပ္သားေတြ ငါးဖမ္းတဲ့ေနရာေတြမွာ လာလုပ္ထားၾကေတာ့ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေရျပင္ေတာင္မရွိေတာ့ဘူး။ ငါးမုတ္ပိုက္ေလွေတြက ပင္လယ္ထဲကိုသြားၿပီး ငါးဖမ္းတဲ့အခါမွာ တစ္ေကာင္မွမရတဲ့ အေခါက္လည္းရွိတယ္။ အေကာင္ေရ ၂၀ ေလာက္ရတဲ့ အခါလည္းရွိတယ္။ ေနာက္ဆံုး အခုကြၽန္မမွာ ပိုက္ေလွေတာင္ ျပဳတ္သြားၿပီ။ ဒီတစ္ႏွစ္ အေတာအတြင္းမွာ ရြာႏွင့္ခ်ီၿပီ ဒီလိုအျဖစ္မ်ဳိး ၾကံဳေနရတယ္။ အခုရြာမွာ မိသားစု ထမင္းနပ္မွန္ဖို႔ ၾကံဳရာက်ပန္းအလုပ္ေတြ လုပ္ေနရတယ္။ စိန္ပိုက္ႏွင့္က်ားပိုက္က ေနရာအျပည့္ယူထားေတာ့ ကြၽန္မတို႔မွာ ပိုက္ကြန္ပစ္ဖို႔ ေနရာေတာင္မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ပရည္ေတာင္ရြာမွ ေဒၚသင္းသင္းေမာ္က ဆုိသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္းရွိ ေရျပည့္ေအာ္၊ စခန္းသစ္စတဲ့ေနရာမ်ားတြင္လည္း ငါးသယံဇာတမ်ား ရွားပါးေနၿပီး တံငါသည္မ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေရျပင္မ်ားတြင္ စိန္ပိုက္၊ က်ားပိုက္မ်ားကို ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း၊ ရြာအနီးမွဖယ္ ရွားေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါက ေဒသခံ တံငါသည္အမ်ားစု လုပ္ကိုင္ေနေသာ ငါးမုတ္ပိုက္ေလွမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တံငါသည္မ်ားက ဆုိသည္။

“ကမ္းနီးေရျပင္မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမ္းေ၀းေရျပင္မွာေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရပိုင္းမွ ရွာေဖြဖမ္းဆီးၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အေတာ္ေလး အားနည္းေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ခ႐ိုင္ေက်ာ္ ငါးဖမ္းခိုးေလွေတြကိုလည္း အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိသလို ေဒသခံ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကမ္းနီးေရလုပ္သားေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကိုလည္း အစိုးရမွ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနတာေတြရွိတယ္။ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုရင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဖြဲ႕ေပးၿပီး ကမ္းေ၀း၊ ကမ္းနီးေရျပင္ေတြမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ကမ္းနီးေရလုပ္သားေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ ျပန္ၿပီးအဆင္ေျပလာမယ့္ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ရမယ္ဆိုရင္ ဒံုးကြၽန္းေရျပင္တစ္ခြင္မွာ ရွိေနတဲ့ ၀ါလတ္၊ ၀ါတန္း၊ ၀ိုင္းခ်ဳပ္ေလွေတြကို အစိုးရပိုင္းမွ အေရးယူႏိုင္မႈ မရွိပါဘူး။ ထင္တိုင္းၾကဲေနတာကိုပဲ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကမ္းနီးေလွကေလးေတြက တင္ျပလိုက္ရင္လည္း ကမ္းေ၀းေလွႀကီးေတြက ရန္ျပဳလာတဲ့ အေနအထားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေရွာင္ရွားေနရပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လိပ္မူၿပီး တင္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ မရွိေသးဘူး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လာေရာက္တုန္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပေပးပါတယ္။ သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရာက္လာျခင္းမရွိေတာ့တာကို ၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ အစိုးရပိုင္းက ကမ္းနီးေရျပင္ကို ဥပေဒတစ္ခု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးေစခ်င္တယ္။ ကမ္းနီးတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြကို ကူညီေပးေစခ်င္တယ္။ ဥပမာ အရင္းအႏွီး ထုတ္ေပးတာေတြ၊ အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းႏွင့္ ေခ်းေငြေတြခ်ေပးမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘ၀ေတြကို ေရွ႕ဆက္ရပ္တည္လို႔ရတဲ့ အေနအထား ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်းရြာသူရြာသားေတြရဲ႕ ဆႏၵက ပရည္ကြၽန္းေက်းရြာကေန ဒံုးကြၽန္းေရျပင္အထိ အစုအဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ၿပီး အဏၰ၀ါေရျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုထိန္းသိမ္းမွလည္း ငါးသယံဇာတေတြ ျပန္လည္ေပါမ်ားလာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ေရလုပ္သားမ်ားအေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ဦးေအာင္လင္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုစာတုိက္ႀကီးႏွင့္ တာေမြစာတုိက္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပုိ႔ေဆာင္မႈ အပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း မူးယစ္တရားခံ ၃၈၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ထုတ္ျပန္

ဗဟုိစာတုိက္ႀကီးႏွင့္ တာေမြစာတုိက္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပုိ႔ေဆာင္မႈ အပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း မူးယစ္တရားခံ ၃၈၀ ေက်ာ္ ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟုိစာတုိက္ႀကီးႏွင့္ တာေမြစာတုိက္သုိ႔ ျပည္ပမွ ပုိ႔ေဆာင္လာသည့္ စာအိတ္တစ္ခုစီအတြင္းမွ အက္တက္စီပုံေဆာင္ခဲ ၁၀၀ ဂရမ္၊ ေဆးေျခာက္ ၂၅ ဂရမ္တုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ သီးျခားေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးမႈ စုစုေပါင္းမွာ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ မူးယစ္အမႈ ၁၉၆ မႈတြင္ တရားခံ က်ား ၃၃၇ဦး၊ မ ၄၈ ဦး စုစု ေပါင္း ၃၅၈ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ဘိန္းျဖဴ ၇၃၄၇ ဒသမ ၈၅ဂ ရမ္၊ အုိက္စ္ ၁၀၀၀၂၂ ဒသမ ၉၇ ဂရမ္၊ ဘိန္း ၅၉၆ဒသမ ၄၃ဂရမ္၊ ဘိန္းစာမႈန္႔ ၅၉၉၅၇၂ ဒသမ ၃၉ ဂရမ္၊ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၃၅၁၇၆၉ ျပား၊ စိတ္ၾကြေဆးျပား အေၾကမႈန္႔ ၃၉၅ ဂရမ္၊ ေဆးေျခာက္ ၄၀၂၅ ဒသမ ၇၁ဂ ရမ္၊ ဘိန္းရည္ ၀ ဒသမ ၃၆ လီတာ၊ ဘိန္းဆီခဲ ၅၀ ဂရမ္၊ ကတ္တမင္း ၀ ဒသမ ၃၈ ရမ္၊ အက္တက္စီပုံေဆာင္ခဲ ၁၀၀ ဂရမ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ANTHRANILIC ACID ၂၈၀၀ လီတာ၊ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္ ၁၂ လီတာ၊ ဟုိက္ဒ႐ုိကလုိရစ္အက္စစ္ ၄၀၀ လီတာ၊ အက္စီတုန္း ၁၁၀၀ လီတာ၊ 1-PHENYL- 2-PROPANONE ၄၀၀ လီတာ၊ အီသုိင္းအီသာ ၂၈၄၄ လီတာ၊ N-ACETYLAN-THRANILIC ACID ၁၀၀၀ လီတာ၊ လိြဳက္ေဇာ ၈၀ လီတာ၊ ဓာတုေဆးမႈန္႔ ၁၀ ဂရမ္၊ ေလအုိး ၂၀ လုံး၊ ေျမဆီအိတ္ ၃၀ အိတ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စာတုိက္မွ တစ္ဆင့္ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ ယခင္ကလည္း တစ္ႀကိမ္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ရွိလက္ခံမည့္လိပ္စာ အတူတူျဖစ္သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ဖမ္းဆီးရမိကာ ကြင္းဆက္တရားခံႏွစ္ဦး တိမ္းေရွာင္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ေပးပုိ႔လာသည့္ လူပုဂိၢဳလ္ လိပ္စာမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ သတင္းေပးပုိ႔ကာ အေရးယူႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မိတၳီလာေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားပြဲေတာ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လုံျခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရ

မိတၳီလာေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားပြဲေတာ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လုံျခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရး႐ုံးမွ သိရသည္။

“ေက်ာင္းသားဘ၀ကေရာ၊ ဆရာဘ၀ကေရာ ဘုရားပြဲလုံျခံဳေရး လာမေစာင့္ဖူးပါဘူး။ အခုႏွစ္က်မွ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို အထက (၁) ေက်ာင္းေရွ႕မွာလုံျခံဳေရးအတြက္ဆိုၿပီး ေစာင့္ခိုင္းတာ ၾကံဳဖူးေတာ့တယ္” ဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ အထကေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ ေနရပ္ႏွင့္ ၁၀ မိုင္ခန္႔ ေ၀းကြာသည့္ေနရာမွ လာေရာက္လံုျခံဳေရး တာ၀န္ယူရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဆရာ၊ ဆရာမနဲ႔ လုံျခံဳေရးဘာဆိုင္လို႔လဲ။ တကယ္လို႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ပြဲခင္းထဲမွာေတြ႕တယ္။ ရန္ျဖစ္တယ္ဆိုလည္း သူ႔သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္နဲ႔ အျခားအဖြဲ႕ေတြရွိတာပဲ။ စစ္ေဆးၿပီး ေက်ာင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးလိုက္ရတာပဲ။ အခုႏွစ္က်မွ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လုံျခံဳေရးသေဘာမ်ဳိးခ်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လမ္းေဘးတဲေလးထဲမွာ ထိုင္ေစာင့္ေနရတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးသိန္းထြန္းဦးက “အရင္တုန္းက ဘုရားပြဲကာလဆိုရင္ ေက်ာင္းေန႔တစ္၀က္ပိတ္တယ္။ အဲဒီလို မျဖစ္ခ်င္လို႔ တာ၀န္ခ်ထားတာပါ။ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ လုပ္တာပါ။ ေက်ာင္းမပ်က္ခ်င္တာနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို စာသင္မပ်က္ေအာင္ အထက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ၁၀ ေယာက္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၀ ေယာက္၊ မူလတန္းေက်ာင္း ငါးေယာက္ေတာင္းၿပီး တစ္ေန႔တစ္ေယာက္ ခ်ထားတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးကို ေန႔တစ္၀က္ေလာက္ ေစာင့္ေပးရမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က အထက(၁)ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေစ်းမေရာင္းရေအာင္ရယ္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ အျဖဴအစိမ္းနဲ႔ ဘုရားပြဲေစ်းမွာေတြ႕ရင္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျပန္ပို႔မယ္။ အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။ စာသင္လည္း မပ်က္ေအာင္ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ခ်တာပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၄၀ ေလာက္ကို တစ္ဆိုင္း ၁၀ ေယာက္၊ တစ္ရက္ ႏွစ္ဆိုင္းနဲ႔ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္အထိ တာ၀န္ခ်ထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္က်မွ အဲဒီလို ဂ်ဴတီခ်တာ စလုပ္တာပါ။ အဓိကက ေက်ာင္းမပိတ္ခ်င္လို႔ပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ဘုရားပြဲေတာ္ကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လာေစာင့္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မစီစဥ္ပါဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ဘုရားပြဲလာေစာင့္ေနတာက သူတို႔ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ခန္းမခ်ဖို႔ ကန္႔ကြက္ထားတာရွိတယ္။ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ခန္းပ်ံက်ေတြ ေနရာမခ်ေအာင္ သူတို႔ တာ၀န္ယူရမွာေပါ့။ ပြဲေတာ္လုံျခံဳေရး စာရင္းထဲမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ မပါပါဘူး။ သူတို႔က သီးသန္႔ပါ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ လုံျခံဳေရးနဲ႔ ေက်ာင္း၀င္တဲ့လမ္း ေက်ာင္းေျမာက္ဘက္ကို ေစ်းသည္ ဒီႏွစ္မခ်ထားဘူးေလ။ အဲဒီအတြက္ သူတို႔ လာေစာင့္ေရွာက္ရတာပါ” ဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕ေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီေတာ္ ဘုရားေဂါပကဥကၠ႒ ဦးခင္ညိဳက ေျပာၾကားသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕ရိွ ကရ၀ိတ္ေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီေတာ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္အား ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၈ ရက္မွ လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္အထိ (စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္) အထိ ၁၀ ရက္တိုင္ က်င္းပလ်က္ရိွသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း၏အမႈ အျမန္ဆုံးႏွင့္ အမွန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဂန္႔ေဂါခ႐ုိင္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ထူးျခားမႈ မရွိခဲ့ပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ သြားမည္ဟု သိရ

မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း၏အမႈကုိ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အမွန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဂန္႔ေဂါခ႐ုိင္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထူးျခားမႈ မရွိခဲ့ပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ သြားမည္ဟု သိရသည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စုံစမ္းသိရသေလာက္ရယ္ အားလုံး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရယ္၊ ျပည္သူလူထု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေရာ ယုံၾကည္ေနၾကတာက ဒီဟာက တရားေသေျပာလုိ႔ မရေသးေပမဲ့ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းတဲ့ အမႈလုိ႔ သူတုိ႔က ယူဆၾကတယ္။ သံသယျဖစ္စရာ ဆုိတာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ လုပ္ၾကံခံရသလား ဆုိတဲ့ သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ယူဆၾကလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ျပင္ဆင္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ဆီလည္း ပုိ႔ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္က သူနာျပဳနဲ႕ သားဖြားေကာင္စီ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မုိးညိဳ ဆီကုိ ပုိ႔ပါတယ္။ မေကြးတုိင္း က်န္းမာေရးဦးစီး၊ မေကြးတုိင္း သူနာျပဳနဲ႔ သားဖြားေကာင္စီ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း က်န္းမာေရးဦးစီးနဲ႕ စစ္ကုိင္းတုိင္း သူနာျပဳနဲ႔ သားဖြားေကာင္စီ စတဲ့ဆီေတြကုိ ပုိ႔ထားပါတယ္။ ဒီအေျခအေနအထိမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထင္သေလာက္ မသိရေသးဘူး။ ဒီအတုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေနလုိ႔ အခ်ိန္ၾကာၿပီး ထူးျခားမႈမရွိဘူးဆုိရင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးပါတယ္။ အဓိကက အမႈမွန္ကုိ အျမန္ဆုံး ေပၚေစခ်င္လုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွာပါ” ဟု ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ သူနာျပဳ ဦးေတာ္မီေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ သဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ျပန္ခ်က္တြင္ “ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေခ်ာက္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္သည္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦး၀ရိန္မုိးကုိ ကာမလိမ္လည္ ရယူမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္၌ တရားလုိျပ သက္ေသထြက္ဆုိၿပီး ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ အျပန္လမ္းတြင္ ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္၏ ဆုိင္ကယ္ေရွ႕ ခြက္ထဲတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၁၈ ျပား ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံလုိက္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္သည္ ယခင္က စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ဆုိးေက်ာ္ေဇာမႈ မရွိခဲ့သလုိ သုံးစြဲျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆရာမ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရိွရေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္သည္ မတရားအမႈဆင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံရသည္ဟု နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သံသယရွိၾကသကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ယူဆမိပါသည္ဟု ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံရေသာ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မသိရွိရေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ အထူးပင္ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း၊ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကုိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသာမက အျခားဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ ျဖစ္ရာ အမႈမွန္အျမန္ဆုံး ေပၚေပါက္ရန္မွာ အထူးပင္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆမိေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္၏ အမႈကုိ အမွန္ကန္ဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ဂန္႔ေဂါခ႐ုိင္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားက ေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တြန္းအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ ။

ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ေမႊ႕လည္ေက်းရြာတြင္ ငါးႏွစ္ခန္႔ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေခ်ာက္ေက်းရြာ က်န္းမာေရးဌာနသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က တရား႐ုံးတြင္ ကာမလိမ္လည္မႈႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦး၀ရိန္မုိးအား တရားစြဲဆုိထားေသာ အမႈကုိ ရင္ဆုိင္အၿပီး ျပန္လာစဥ္ ဂန္႔ေဂါ – ကေလးလမ္း စုိင္ဒူးတံတားအနီး ၿမိဳ႕အ၀င္ဂိတ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းအရဟုဆုိကာ ၎စီးနင္းလာေသာ ဆုိင္ကယ္အား ရွာေဖြရာမွ စိတ္ၾကြေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွာ လုပ္ၾကံခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘာလုိ႔ ဒီလုိလုပ္သလဲ ဆုိရင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပည္သူ႔က်န္းမာဘက္က သားဖြားဆရာေတြ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရး ဆရာမေတြက နယ္ေတြကုိ ဆင္းရတယ္။ သြားရတယ္။ ေဆးအိတ္ေတြနဲ႔ ခရီးသြားရတယ္။ အဲဒီလုိ သြားရလာရတဲ့ လမ္းေတြမွာ အခုလုိ ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ ျဖစ္သလုိမ်ဳိး ဥပမာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္တာမ်ဳိး ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။ အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြ ထပ္မျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဒီလုိမ်ိဳးသာဆုိရင္ လူတုိင္းလူတုိင္း ကုိယ္မုန္းတဲ့သူေတြ ကုိယ္မတည့္တဲ့ သူေတြကုိ အလြယ္တကူ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ေဆးပစ္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းလုိ႔ရတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒါကုိ မလုိလားလုိ႔ပါ” ဟု ဂန္႔ေဂါေဆး႐ုံႀကီးမွ သူနာျပဳ ဦးေတာ္မီေအာင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈဟု ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ထံ တုိင္ၾကားမည္ဟု ၎၏ ေဆြမ်ဳိးျဖစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းကုိ ေနခ်င္စဖြယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအား ေနခ်င္စဖြယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းကုိ ရည္မွန္းရာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္နဲ႔အညီ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေစၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔အတြက္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ စိမ္းလန္းၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ျပ ဟန္ခ်က္ညီေရး၊ မွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရရွိေရးစသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၱရ စီမံကိန္းအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆဲြခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္တဲ့ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ိန္ထုိးၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ကုိ ေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ အခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပဳစုရာမွာ ေအာက္ေျခကေန စတင္ေရးဆဲြတဲ့ စနစ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားကေနၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္အား ျပည္သူအေျချပဳ ဘတ္ဂ်က္စနစ္ျဖင့္ စတင္က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ၊ ရန္ပံုေငြ၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၄၇၃ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံခန္႔ သံုးစဲြရန္ လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြတြင္ ပါ၀င္သံုးစဲြမည့္ ျပည္သူ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ လမ္းတံတား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္သံုးေရတုိ႔အတြက္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ က႑အလုိက္ စုစည္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းရဲ႕ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းမွာ က႑အလုိက္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖုိး GDP တုိးတက္မႈတုိ႔ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ GDP အား ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ၉ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ရရွိေစရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ လယ္ယာက႑သည္ ၂ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သားငါးက႑သည္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သစ္ေတာက႑သည္ ၁၉ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စြမ္းအင္က႑သည္ ၁၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စက္မႈလက္မႈက႑သည္ ၁၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးက႑သည္ ၈ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑သည္ ၉ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ GDP တန္ဖုိးက ႏွစ္အလုိက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ က်ပ္ ၂၇၁၄၂ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံနဲ႔ ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ၂၂၃၈၇ ဒသမ ၁၂၅ ဘီလ်ံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ GDP တုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ ၉ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရည္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င္ေျခာက္မ်ဳိး၊ ရွမ္းငါးမ်ဳိးတို႔အတြက္ ေဒသႏၲရသင္႐ိုး ေရးဆြဲ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င္ေျခာက္မ်ဳိး၊ ရွမ္းငါးမ်ဳိးတို႔၏ ႐ိုးရာ၀တ္စံု၊ အစားအစာ၊ အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ စသည့္က႑မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေဒသႏၲရသင္႐ိုး ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

သင္႐ိုး ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနမွ ျပည္နယ္ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွညြန္႔က “အခု မူၾကမ္းက Grade 1 ကေန 3 အထိေပါ့။ Grade 1 ေတာ့ၿပီးၿပီ။ က်န္တာေရးဆြဲဆဲပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာက ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေျခာက္မ်ဳိး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ငါးမ်ဳိးကို အေျခတည္ၿပီး ေရးဆြဲတာပါ။ ႐ုိးရာ၀တ္စံု၊ အစားအစာ၊ အသံုးအေဆာင္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္၊ အထင္ကရပုဂိၢဳလ္ေပါ့။ တိုင္းရင္းသား တစ္မ်ဳိးစီရဲ႕ အထင္ကရ ပုဂိၢဳလ္က ၁၁ ဦးစီဆိုေတာ့ Grade 3 အထိဆိုရင္ ၃၃ ဦးပါမယ္။ ေဒသကို၊ မ်ဳိးႏြယ္ကို ခ်စ္ခင္ေလးစားလာေအာင္၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဓေလ့၊ ထံုးတမ္းေတြကို ျမတ္ႏိုးတတ္ေအာင္ သင္တာပါ။ ျမန္မာစကားနဲ႔ပဲ သင္မွာ။ တြဲဖက္သင္႐ုိး အေနနဲ႔ေပါ့။ တစ္ပတ္မွာ ငါးႀကိမ္ေပါ့။ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားက သံုးခ်ိန္၊ ေဒသႏၲရသင္႐ုိးက ႏွစ္ႀကိမ္ေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္ စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသႏၲရ သင္႐ုိးမ်ား ေရးဆြဲေနၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ေပးမည္ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စာရင္းေကာက္ယူခ်က္အရ သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေတာင္ယာဧက သုံးသိန္းေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းစိုး ေျပာၾကား

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စာရင္းေကာက္ယူခ်က္အရ သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေတာင္ယာဧက သုံးသိန္းေက်ာ္အထိ ရွိၿပီး ယင္းဧကအနက္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအျဖစ္ ဧကကိုးေသာင္းေက်ာ္ကို တည္ေထာင္ထားေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ က်ဴးေက်ာ္ေျမဧကမ်ားကို အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရန္အတြက္ က်န္ရွိေနသည့္ ဧကမ်ားသည္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္ဧကမ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအရ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ သစ္ေတာ တည္ေထာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ရွိပါတယ္။ တစ္ပိုင္းကေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စာရင္းေကာက္ထားတဲ့ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေတြမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနတဲ့ ေတာင္ယာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာင္ယာေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က က်ဴးေက်ာ္အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာထူေထာင္ေနျခင္း လုပ္ေနတာ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ သူတုိ႔ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ႀကိဳး၀ိုင္းေတာေတြနဲ႔ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာေတြမွာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ တည္ေထာင္ခ်င္လုိ႔ ရွိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းႀကီးထဲမွာ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စာရင္းေကာက္တဲ့အရ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေတြနဲ႔ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာေတြထဲမွာ က်ဴးေက်ာ္ယာေပါင္းက ၃၂၆၉၉၉ ဧက ရွိပါတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္၌ က်ဴးေက်ာ္ေနသည့္ ေတာင္ယာဧက ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ ဧက ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္အား တစ္ဆယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းသည္၂၀၂၇ ခုႏွစ္အထိ အၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၌ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာေပါင္း ၂၅၉ ခုအထိ ရွိေၾကာင္း ဦးသန္းစိုးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဧရိယာ၏ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဧရိယာမ်ားအတြင္း၌ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႀကိဳး၀ိုင္းႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ တည္ေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းစိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

တစ္ပတ္ေပါင္ (၅၀၀၀၀၀)ရရွိေနေသာ္လည္း အသင္းအတြက္ အက်ဳိးမျပဳႏုိင္သည့္ ဆန္းခ်က္ဇ္ဘက္မွ ေပါ့ဘာ ကာကြယ္

မန္ယူအသင္း၏ ကြင္းလယ္လူ ေပါ့ဘာသည္ ပရီးမီးယားလိဂ္တြင္ လစာေငြအမ်ားဆံုးအျဖစ္ တစ္ပတ္ေပါင္ (၅၀၀၀၀၀)ရရွိေနေသာ္လည္း ေျခစြမ္းျပႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အလက္ဆစ္ဆန္းခ်က္ဇ္ဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။

အလက္ဆစ္ဆန္းခ်က္ဇ္သည္ ၀ုလ္ဗ္အသင္းႏွင့္ ကစားခဲ့သည့္ပဲြစဥ္တြင္ ေျခစြမ္းမျပႏုိင္သျဖင့္ လူစားလဲခံခဲ့ရသလုိ၊ ယင္းပဲြစဥ္တြင္ ဂိုးမသြင္းႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ပဲြစဥ္မ်ားတြင္ ဂိုးေပါက္ေပ်ာက္ဆံုးမႈမွာ မိနစ္ (၈၃၀)ေက်ာ္အထိရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရရာ ေပါ့ဘာက ” အလက္ဆစ္ဟာအလြန္ ႀကိဳးစားတဲ့သူပါ။ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမွာလည္း သူအရမ္းေကာင္းပါတယ္။ သူက အသင္းကို အၿမဲတမ္းကူညီခ်င္တဲ့ ကစားသမားျဖစ္ၿပီး အသင္းပိုေကာင္းလာဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ အၿမဲတမ္းျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားကိုယ္တုိင္လည္း ကစားဟန္မတူတဲ့ အသင္းတစ္သင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကစားလာတဲ့အခါ ပံုစံသစ္မွာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ဖို႔ အခ်ိန္လိုအပ္ပါတယ္။ အလက္ဆစ္ဆန္းခ်က္ဇ္အတြက္လည္း အခ်ိန္လိုအပ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ သူ႔ရဲ႕အေကာင္းဆံုးပံုစံကို အားလံုး ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မန္စီးတီး-ခ်ယ္လ္ဆီး-လီဗာပူးလ္တို႔၏ ပတ္လည္ရလဒ္မ်ားက ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ႏုိင္ဟု ဂြန္ဒိုဂန္ သံုးသပ္

မန္စီးတီးအသင္း၏ ကြင္းလယ္လူ ဂြန္ဒိုဂန္က ယခုႏွစ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ အၿပိဳင္လုရႏုိင္သည့္ အသင္း (၃)သင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ရာ မန္ယူ၊ စပါး၊ အာဆင္နယ္တို႔ မပါ၀င္ခဲ့ဘဲ မန္စီးတီး-ခ်ယ္လ္ဆီး-လီဗာပူးလ္တို႔၏ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈရလဒ္မ်ားက အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုး၌ လီဗာပူးလ္၊ မန္စီးတီးႏွင့္ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းတို႔က အစဥ္လုိက္ရပ္တည္လ်က္ရွိေနၿပီး လာမည့္ပဲြစဥ္မ်ားတြင္ ယင္း(၃)သင္းအၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဂြန္ဒိုဂန္က ” ကြၽန္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့ မၾကာမီရင္ဆုိင္ရေတာ့မယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အသင္း (၃)သင္းအၾကား ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံုမႈရလဒ္ေတြက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အသင္းဟာ  မၾကာခင္မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႔ ကစားရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး အန္ဖီးလ္ကြင္းမွာ ကစားရမယ့္ပဲြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ တကယ့္စမ္းသပ္မႈအစစ္အမွန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ အလြန္ေတာင့္တင္းတဲ့အသင္းျဖစ္သလို၊ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းကလည္း အလြန္ေတာင့္တင္းတဲ့အသင္းတစ္သင္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လီဗာပူးလ္ကစားမယ့္ပဲြလိုပဲ ခ်ယ္လ္ဆီး-လီဗာပူးလ္ပဲြကလည္း ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ရာသီကုန္ခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ (၃)သင္း ရဲ႕ ပတ္လည္ေတြ႕ဆံုမႈေတြက ခ်န္ပီယံဆုကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂြန္ဒိုဂန္သည္ ကာဒစ္ဖ္အသင္းႏွင့္ပဲြတြင္ အသင္းအတြက္ပဲြ (၃၀၀)ျပည့္ပဲြစဥ္ကို ၀င္ေရာက္ကစားသြားခဲ့သည့္ အဂဲြ႐ိုးကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ ၀ါးတန္း-ဒလ ကူးတို႔ခရီးစဥ္တြင္ ကူးတို႔ေရယာဥ္ တစ္စင္းအား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ကာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးမည္

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွ ၀ါးတန္း-ဒလ ကူးတို႔ခရီးစဥ္ ေျပးဆဲြေနသည့္ ကူးတို႔ေရယာဥ္အား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ ၀ါးတန္း-ဒလ ကူးတို႔ခရီးစဥ္တြင္ ကူးတို႔ေရယာဥ္ တစ္စင္းအား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ တြင္ စတင္ကာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေျပးဆဲြေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚဌာနခဲြမွ ၀ါးတန္း-ဒလ ကူးတို႔ေရလမ္းတြင္ ၀ါးတန္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဇက္ကူးတို႔ဆိပ္မွ တစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ကမ္း ဒလသို႔ ဇက္ေရယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳ သြားလာေနသည့္ ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ သြားလာႏိုင္ရန္ လက္ရွိေျပးဆဲြေနသည့္ ဇက္ေရယာဥ္ တစ္စင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ ဇက္ေရယာဥ္ တစ္စင္းကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေျပးဆဲြေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကစၿပီး ၀ါးတန္း-ဒလ ကူးတို႔ေရလမ္းမွာ ဇက္ေရယာဥ္တစ္စင္းကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေျပးဆဲြေပးသြားမွာပါ။ လက္ရွိက ဇက္ေရယာဥ္ တစ္စင္းတည္းနဲ႔ ေျပးဆဲြေပးေနတာျဖစ္လုိ႔ ေနာက္ထပ္ ေရယာဥ္တစ္စင္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေျပးဆဲြေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးနယ္ေျမအလိုက္ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခဲြ ၆ ခု ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ဌာနပိုင္ ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကူးတို႔လမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ခရီးလမ္းမ်ား ေျပးဆဲြျခင္း၊ ကုန္စည္သီးသန္႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျပင္ ဌာနပိုင္ ေရယာဥ္/တဲြယာဥ္မ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဌာနပိုင္ သေဘၤာက်င္း ေျခာက္က်င္းရွိၿပီး အဆိုပါ သေဘၤာက်င္းမ်ားတြင္ ဌာနပိုင္ ေရယာဥ္ႏွင့္ တဲြယာဥ္မ်ားသာမက ပုဂၢလိကပိုင္ ေရယာဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ကူညီမႈျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ ေရလမ္းခရီး၌ အသံုးျပဳရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳဆဲ ခရီးသည္တင္ အျမန္ေရယာဥ္ ႏွစ္စီးႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ ခရီးသည္တင္ အျမန္ေရယာဥ္ တစ္စင္း၊ စုစုေပါင္း ေရယာဥ္သံုးစီး ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေရယာဥ္သံုးစီးအနက္ ပထမတစ္စင္း ျဖစ္သည့္ ကစၦပနဒီ ၁ ခရီးသည္တင္ အျမန္ယာဥ္အား ၂၀၁၇၊ မတ္လတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ တစ္စင္းျဖစ္သည့္ ကစၦပနဒီ ၁ ခရီးသည္တင္ အျမန္ယာဥ္အား ၂၀၁၇၊ ဇူလိုင္တြင္ လည္းေကာင္း လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္၍ က်န္ရွိ ခရီးသည္တင္ ေရယာဥ္တစ္စင္းျဖစ္သည့္ ကစၦပနဒီ ၃ ခရီးသည္တင္ ေရယာဥ္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၁၉၊ ဧၿပီလခန္႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု သိရသည္။