အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသံုးစား လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္သူ႔အာဏာကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

လႊတ္ေတာ္၀င္း အတြင္း၌ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ကျပကြက္ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသံုးစား လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္သူ႔အာဏာကိုရယူရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပုိ႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေရးသားထားသည္။

အခမ္းအနားတြင္ အဆုိပါသ၀ဏ္လႊာအား ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ “မိမိတို႔အားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အတုအေယာင္ေတြနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏၲရာယ္မ်ား ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ မလိုလားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ကဖ်က္ယဖ်က္သမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကို မယံုၾကည္သူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားမလို အားမရျဖစ္ၿပီး မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တဲ့အတြက္ အာဏာရွင္စနစ္ဆီသို႔ ျပန္ၿပီးအသက္သြင္းေပးသလို ျဖစ္သြားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသံုးစား လုပ္သူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ျပည္သူ႔အာဏာကို ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားသူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏၲရာယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအႏၲရာယ္ကို အထူးအေလးအနက္ထား သတိျပဳဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔အင္အား၊ ျပည္သူ႔အာဏာကို မ႑ိဳင္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဦးထိပ္ထားကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားဂ႐ုထားရသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၏အေရးအရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသူ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စုေပါင္းအားႏွင့္ အေျဖရွာၿပီး အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အမ်ားအျပား ေပါင္းစည္းေနထိုင္သည့္အတြက္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား အၾကားတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္လာရန္၊ ျပည္သူအမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားရန္ စသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးသည္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိပါက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေကာင္းရန္၊ လူမ်ဳိးတိုးတက္ရန္အတြက္ က်ရာေနရာမွ ကိုယ့္တာ၀န္ကို ကိုယ္ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအစေပၚမွာ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဒီမိုကေရစီ လမ္းမေပၚမွာ ေျခခ်ခါစ အေျခအေန အခ်ိန္အခါဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးလွၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစ ကေလးကို ဂ႐ုစိုက္သလို ၿပိဳလဲမသြားေအာင္၊ လဲၿပိဳက်မသြားေအာင္ ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ သတိတရား ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို ရွင္သန္ေစလိုတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒကို ေလးစားရမွာျဖစ္သလို သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြကိုလည္း လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔ တစ္ဖြဲ႕၊ သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ေတြကို ေလ့က်င့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွ်တတဲ့ သေဘာထားေတြကိုလည္း အေျခခံဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မွာ အေပးအယူ၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္းေတြဟာ အင္မတန္ အႏွစ္သာရ ရွိလွပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသည္ အစိုးရကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ တည္ရွိေနျခင္း မဟုတ္ဆိုသည့္ သေဘာတရားအေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သည္ အေျချပဳေနေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အမွားကင္းေအာင္ အထူးႀကိဳးစားၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီမ်ဳိးေစ့ကို အျမစ္တြယ္ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ႀကိဳးစားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေရးသားထားသည္။

 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ ကိစၥအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စီမံကိန္းမွာ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရး အပုိင္းနဲ႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးပုိင္းဆုိၿပီး ႏွစ္ပုိင္းပါ၀င္ၿပီး ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၃ ဒသမ ၁၁ သန္း၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး အပုိင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈ ဒသမ ၉၄ သန္း၊ စီမံကိန္း အတုိင္ပင္ခံ ငွားရမ္းျခင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၄၈ သန္း၊ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ အသုံးစရိတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၆၀ သန္းနဲ႔ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အတုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇၇ သန္းတုိ႔ကို ADB ေခ်းေငြ ရယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး လူမႈေရး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ေျမရရွိေရး စရိတ္ေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြမႈ စရိတ္အတြက္ စုစုေပါင္း က်သင့္မယ့္ ခန္႔မွန္းအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္မွ က်ခံသုံးစဲြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ADB ဘဏ္မွယူမည့္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း၊ စီမံကိန္းကာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ ၆ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ ဆုိင္းငံ့ကာလ ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလ ၂၄ ႏွစ္ စုစုေပါင္း  ၃၂  ႏွစ္ ျဖစ္ကာ အတုိးႏႈန္းအေနျဖင့္ ဆုိင္းငံ႔ကာလအတြင္း တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလအတြင္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္၍ ADB မွ ယခင္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္း ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၈ ဒသမ ၉ သန္းျဖစ္ၿပီး ၎ပမာဏတြင္ ADB မွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဘတ္ဂ်က္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ က်ခံသုံးစဲြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကာလသည္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ၇၂ လ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းၿပီးစီးမည့္ အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ADB ဘဏ္မွ ေခ်းေငြသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေခ်းယူျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအပုိင္း (၁) ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရး အပုိင္းတြင္ အလုံ-သီတာ ၂၃၀ ေကဗြီ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံ စီမံကိန္းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္-ေရး-ထား၀ယ္ ၂၃၀ ေကဗြီဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း အပုိင္း ၂ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး အပုိင္းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခု (ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ) ႏွင့္ ျပည္နယ္သံုးခု (ကရင္၊ မြန္၊ ရခုိင္) တုိ႔တြင္ ၆၆ ေကဗြီႏွင့္ ၃၃ ေကဗြီ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံ ၄၂ ႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၆ ႐ုံ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္း ၄၈ ခု တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးကို ေျဖရွင္းရာ၌ ဖိအားေပးျခင္းသည္ အေထာက္အကူ မျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾကရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တိုက္တြန္း

Photo : Reuters

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဖိအားေပးျခင္းသည္ အေထာက္အကူ မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) ကို အစုအလုိက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး ဟြာခ်န္းယင္က ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္စဥ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကားရာတြင္ ဟြာခ်န္းယင္က ရခိုင္ကိစၥ၏ သမိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ခံသည္ အလြန္အမင္း ႐ႈပ္ေထြးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟြာခ်န္းယင္က “တစ္ဘက္သတ္ ေ၀ဖန္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ဖိအားေပးျခင္းဟာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူ မျပဳပါဘူး” ဟုဆိုသည္။

ဟြာခ်န္းယင္က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ မၾကာေသးမီက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာမႈကို ျပန္လည္လက္ခံျခင္းအား ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိထားမႈကို ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။

“ဒီလိုအေျခအေနရပ္ေတြေအာက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ အၾကံျပဳျခင္းေတြက ေနတစ္ဆင့္ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းဖို႔ ျမႇင့္တင္ေပးေရးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အခန္းက႑ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ပါ၀င္သင့္ပါတယ္” ဟု ဟြာခ်န္းယင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးသည့္  အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ ထိပ္တန္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ တရားစြဲဆုိရမည္ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဆုိပါမစ္ရွင္အဖြဲ႕က “ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ တရားစြဲဆုိေရးတုိ႔အတြက္ ၀ရမ္းထုတ္ျပန္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္” ဟု အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္း တပ္မေတာ္အရာရွိ ငါးဦး၏ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ၎တုိ႔မွာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိး၊ တပ္မ (၃၃) တပ္မမွဴးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္ႏွင့္ တပ္မ (၉၉) တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းဦးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္အား မည္သည့္အခါကမွ် မေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔က ၎တုိ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူ ၈၅၇ ဦးကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ သက္ေသခုိင္လုံသည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ား အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔အား ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ ထြက္ေျပးေစမႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအျပင္ အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ က်ဴးလြန္သည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ စာရင္းရွည္ႀကီး တစ္ရပ္ျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာစနစ္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း အျပစ္ေပးမခံရျခင္းက နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္း သတိေပးလ်က္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက တာ၀န္ခံေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာ အခြင့္အလမ္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွ တစ္ဆင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး (ICC) သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာခုံအဖြဲ႕တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရန္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေသာႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက လဲႊေျပာင္းေပးမွသာ တရားစဲြဆိုခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုသံုးစဲြခြင့္ ရရွိထားသည့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း မဟာမိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔က ICC သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကိစၥအား ကန္႔ကြက္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အေရး၌ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ယင္းျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အား တားဆီးႏုိင္ရန္ ကူညီခဲ့ဖူးသည္။

Facebook ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အေကာင့္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Facebook သည္ စုစုေပါင္း Facebook အေကာင့္ ၁၈ ခု၊ Instagram အေကာင့္တစ္ခုႏွင့္ Follower ၁၂ သန္းနီးပါးရွိေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာ ၅၂ ခုတုိ႔အား ဖယ္ရွားလုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ျမ၀တီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကြန္ရက္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ တုိ႔အား ပိတ္ပင္လုိက္သည္ဟု Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : Reuters, AFP

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံ လာမည့္စက္တင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည္

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံကုိ လာမည့္ စက္တင္ဘာတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပင္ဆင္ေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံမတုိင္မီ NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ NCA-SEAO ညီလာခံျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ မူေဘာင္ေဆြးေႏြးေရး ကိစၥမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔  PPST အစည္းအေ၀းရွိတယ္။ လာမယ့္လမွာေပါ့။ အဲဒီမွာ မူေဘာင္ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးဖို႔နဲ႔ NCA-SEAO ညီလာခံ လုပ္ဖို႔ကုိ အဲဒီမွာပဲ ဆုံးျဖတ္ၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အားလုံးသိတဲ့အတုိင္းပဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈေတြ လုပ္ၾကရေအာင္ ဆုိၿပီးေတာ့ ဘက္သုံးဖက္က သေဘာတူထားၿပီးသားပါ” ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) အ တြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

 

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမည္သစ္အား ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္း ပါတီအသစ္အား မွတ္ပံုတင္မည္

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမည္သစ္အား ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္း ပါတီအသစ္ အားမွတ္ပံုတင္သြားမည္ဟု မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီအသစ္မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္လယိတမက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန ့ျပဳလုပ္ခ့ဲတဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ပါတီအမည္ အသစ္ေပးမယ့္ကိစၥကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ကို ေရြ႕လိုက္တယ္။ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ မတိုင္ခင္ၾကားထဲမွာ သေဘာထားဆႏၵ မေပးရေသးတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး သြားေရာက္ ရွင္းလင္းၿပီးေတာ့ သေဘာထား ေကာက္ယူသြားပါမယ္။ အကယ္၍ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေရာက္လို႔ သေဘာဆႏၵ မေပးရေသးတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုေတာ့ ဖုန္းနဲ႔သေဘာဆႏၵေတြ ေတာင္းခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္လယိတမက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး “ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွာ ပါတီအမည္သစ္ သတ္မွတ္ၿပီးသြားရင္ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ ေပါင္းစည္းေရး အခမ္းအနားတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ပါတီအသစ္ မွတ္ပံုတင္ေရးကိစၥကို ဆက္္ၿပီးေဆာင္ရြက္ သြားပါမယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီအသစ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ မြန္အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားျပဳပါတီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ မြန္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဇူလိုင္၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မြန္ႏိုင္ငံေရး ညီလာခံမွ ဖြဲ႕စည္းေပးခ့ဲသည့္ မြန္အမ်ဳိးသားကုိယ္စားျပဳပါတီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္လည္း ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာလေလးခု သတ္မွတ္ကာ လံုျခံဳေရးအတြက္ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာလေလးခု သတ္မွတ္ကာ လံုျခံဳေရးအတြက္ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကာလ ေလးခုမွာ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္ ကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ကာလတို႔ျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရးအတြက္ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္ႏွင့္ ဦးစိုးေအာင္၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦး၀င္းျမင့္၊ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ လုံျခံဳေရး အစီအမံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံျခဳံေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ား အားလုံးသည္လည္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စီမံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုံျခံဳေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သတင္းမွန္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ကိုးခုရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ေလးခု၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ခုတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၅ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၅ ဦး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီသမားဟုေျပာကာ ျပည္သူကုိဗဟုိမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕၌ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီသမားဟု ေျပာကာ ျပည္သူကို ဗဟိုမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္သည္ ဒြန္တြဲေနေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဘဲ တရားဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င္ လူ႔အခြင္႔အေရးသည္လည္း ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား အေထာက္အကူျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဖိစီးႏွိပ္စက္တဲ့ ယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီက်င္႔စဥ္မွာ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳရမယ္။ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီမိုကေရစီသမားလို႔ ေျပာၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို ဗဟိုမျပဳဘဲနဲ႔ ဖိစီးႏွိပ္စက္မယ္။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵပါ” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မည္သည့္အခါမွ် အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ထြန္းကားျခင္း မရွိေစရဆိုသည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ႔သို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ မိမိတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ အခါတြင္ ျပည္သူကို ဟိန္းေဟာက္ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ဖိစီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ခ်မွတ္ခဲ႔သည့္ မူ၀ါဒအား ျပန္လည္ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဆႏၵျဖစ္ၿပီး ယင္းဆႏၵကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အားလုံးတာ၀န္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း၊ ၀န္ေလးေနျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စိုးရိမ္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနသကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“အခ်ိဳ႕ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရး ရရွိဖို႔အတြက္ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္ မလုပ္မျဖစ္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အားလုံးကို နားလည္သေဘာေပါက္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူ၀ါဒေတြ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ မူ၀ါဒေတြခ်တဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ မူ၀ါဒေတြကို စိတ္ကူးတည့္တိုင္း ေရာ္ရမ္းမွန္းဆၿပီးေတာ့ ခ်ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ လိုက္ပါကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား အားလုံးသည္လည္း လူေနမႈ အဆင္႔အတန္းမ်ား ျမင္႔မားကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္တိုင္းျပည္တြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အသီးသီးမ်ား အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပန္းတုိင္ရွိေၾကာင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္သည့္ ျမင္ကြင္းလည္းရွိေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး တရားမွ်တမႈ၊ စီးပြားေရး တရားမွ်တမႈ၊ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ စီမံေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ အခြင္႔အလမ္း ညီမွ်မႈ၊ အဆင့္အတန္း ညီမွ်မႈ၊ တရားဥပေဒ အရာမ်ားတြင္လည္း ညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႔က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ လက္မခံ၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အရင္းခံျပႆနာဟု TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသူ ေဒသခံမ်ားအား နမၼတီးၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဧၿပီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မုန္ဆန္ေအာင္)

လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းပ်က္စီးေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကုိ လက္မခံ၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အရင္းခံျပႆနာ ျဖစ္သည္ဟု တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနက လစဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ စာေစာင္တြင္ “ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ ရာစုႏွစ္ထိေအာင္ ရွည္ၾကာမွာလား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့ၿပီး ၎က အဆုိပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ထုိသုိ႔ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးခြင့္ရရွိမည္ဆုိပါက ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီမ်ား မည္သုိ႔ပင္ သိမ္ဖ်င္းေသာ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ဳိး လုပ္ခဲ့ပါေစ၊ အဆုိပါ ေသြးခြဲမႈသည္ အလုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္လည္း ျဖစ္ပြားမည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးကုိ အတိအက် အသိအမွတ္ျပဳကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခြင့္အေရးကုိ အနည္းငယ္သာ အသိအမွတ္ျပဳခ်င္ၿပီး ဟန္ျပအသုံးခ်႐ုံေလာက္သာ သေဘာထားရွိခဲ့ကာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားသည့္ အင္အားစုမ်ားကလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ျပႆနာအေပၚ နားလည္လက္ခံသလုိ ရွိေသာ္လည္း အေရးၾကံဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရမည့္ အခ်ိန္တြင္မူ မွန္ကန္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား မရပ္တည္၀့ံဟု ၎က အဆုိပါေဆာင္းပါးတြင္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက အခုအခ်ိန္အထိ တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥကုိ တကယ္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း၀ံ့သူ ဗမာေခါင္းေဆာင္၊ ဗမာႏုိင္ငံေရးပါတီ မရွိေသးပါ။ သူတုိ႔ကုိယ္က်ဳိးနဲ႔ ပါတီအက်ဳိးအတြက္ပဲ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ခရီးသြားဟန္လြဲ အသုံးခ်ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရမွာပါ” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာဆုိသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ မဖန္တီးႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ေဒၚ အာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထံ ပုံအပ္လုိက္ၾကၿပီး ထုိသု႔ိပုံအပ္မႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားအၾကား အဓိက ဆုံး႐ႈံးမႈသည္ ေတာ္လွန္ေရး တုိက္ေဖာ္ တုိက္ဖက္ စိတ္ဓာတ္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ အတူ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကသည့္ ဘ၀တူ မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ လစ္လ်ဴ႐ွဴ ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တန္ဖိုးထားမႈ မရွိတာဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္ အင္မတန္ နစ္နာတဲ့ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရျဖစ္လာေသာ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဆုိး၀ါးေသာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမဆန္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္   တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ပ်က္ယြင္းေစခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သေဘာထားသည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဆင့္မီ ျပည့္စုံျခင္းမရွိဟု ၎က ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းစစ္သည္ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေစၿပီး တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေနာက္က်ေစကာ အဆုိပါ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရးသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ ျဖစ္မည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ၎၏ “ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ ရာစုႏွစ္ထိေအာင္ ရွည္ၾကာမွာလား” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ သုံးသပ္ေရးသားခဲ့သည္။

 

ကခ်င္ေလးပါတီ ေပါင္းစည္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party – KSP) ဟုအမည္ေပး

ကခ်င္ေလးပါတီ ေပါင္းစည္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party – KSP) ဟု အမည္ေပးခဲ့ျခင္းကုိ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ကရက္ပါတီ KNC၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ UPKS စသည့္ ေလးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီ၀င္ ၁၇ ဦးက ပါတီအမည္၊ ပါတီအလံ၊ တံဆိပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီမွ ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လက “ပါတီ နာမည္၊ တံဆိပ္၊ အလံ အတည္ျပဳတာေပါ့။ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party – KSP) ဆိုၿပီး ပါတီအမည္ေပါ့။ လိုဂိုႏွင့္ အလံေပါ့။ အလံက အေပၚက အနီ၊ အျဖဴ၊ အျပာေပၚမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမပံု၊ ပါတီနာမည္ အတိုေကာက္ KSP ထည့္မွာေပါ့။ သေဘာထား ကြဲလြဲတာ မရွိပါဘူး။ ဒါက ၁၇ ဦးေကာ္မတီကို ေရြးခိုင္းတာ။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္အဖြဲ႕ေကာ္မတီ (Working Committee) ဖြဲ႕ဖုိ႔ သေဘာတူထားတယ္။ ပညာတတ္အုပ္စုေတြပါတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚမယ္။ အဲဒါၿပီးမွ ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕မယ္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ကို မမီေတာ့ဘူး။ ေလးပါတီေပါင္းအဖြဲ႕က ပါ၀င္ဖို႔ အမည္စာရင္း မသြင္းႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒီႏွစ္ကုန္ၿပီး ၂၀၁၉ ႏွစ္ ဆန္းပိုင္းမွ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ လူေရြးတာေတြ၊ ဆပ္ေကာ္မတီေတြ ထပ္လုပ္ရဦးမယ္။ အားလံုးပါ၀င္ဖုိ႔ဆိုရင္ အခ်ိန္ယူရဦးမယ္။ ဖိတ္ေခၚကာလကို သီးသန္႔လုပ္မွရမယ္လုိ႔ စဥ္းစားထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ မေနာကြင္း မဂြၽယ္ခန္းမတြင္ သံုးပါတီ ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ  UDKS ပါ၀င္လာၿပီး ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လူထုေရြးခ်ယ္သည့္ ၁၇ ဦး ေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ သံုးပါတီေပါင္းစည္းမည္ဟု ျမစ္ႀကီးနား YMCA ခန္းမတြင္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုး အက်ံဳး၀င္သည့္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂) အတြက္ ပါတီေပါင္းစည္းရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးေအာင္ခမ္းက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီ ၁၇ ခု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ပါတီ၊ လီဆူအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ လေ၀ၚအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ စသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ခုနစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ ရရွိခဲ့သည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၆၄၀၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ လိုေငြ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေတာင္းခံရာတြင္ စုစုေပါင္းလိုေငြ က်ပ္ ၆၄၀၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚကာ အမ်ားဆံုး ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ လိုေငြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မူလ ခန္႔မွန္းေျခတြင္ ရေငြက်ပ္ ၁၆၆၀၅ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရွိၿပီး သံုးေငြမွာ က်ပ္ ၂၀၅၉၄ ဘီလ်ံအထိ ရွိခဲ့ကာ လိုေငြက်ပ္ ၃၉၈၉ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခတြင္ ရေငြ က်ပ္ ၁၈၈၃၂ ဘီလ်ံသို႔ ျမင့္တက္ကာ သံုးေငြ က်ပ္ ၂၂၇၆၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္လာသျဖင့္ လိုေငြက်ပ္ ၃၉၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ ၂၅၄၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ထပ္မံေတာင္းခံၿပီး က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၆၃ ဘီလ်ံ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ ၂၄၇၃ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီအမွန္စာရင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာလည္း ၂ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ သံုးစြဲႏိုင္မႈမရွိဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံေနမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိေရာက္စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ခုတြင္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံကာ ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံ ျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမွာ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြပုိလွ်ံ ရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္လည္း ကနဦး ေတာင္းခံမႈတြင္ မူလခန္႔မွန္းေျခမွာ က်ပ္ ၄၉၀၃ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ NLD အစိုးရ လက္ထက္ႏွစ္ဆက္ မူလခန္႔မွန္းေျခမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတာင္းခံမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထိုသို႔ မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံထားေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ား အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ ဘတ္ဂ်က္ဟု ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး လြန္မင္းစြာ က်ဆင္းေနျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ NLD အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ မ်ားျပားေသာ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။