<

လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ မရွိဘဲ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား လုပ္ရန္ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အလုပ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ မရွိဘဲ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား လုပ္ရန္ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးပ စ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္အဖြဲ႕ (PPWT) ေခါင္းေဆာင္ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာတာဒုိမူးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ NCA-S-EAO ႐ုံးက ပဒုိေစာတာဒုိမူးအား ေမးျမန္းထားသည့္ အင္တာဗ်ဴး အစီအစဥ္တြင္ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ သြားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ Public Consultation (လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရဘက္မွ အဆုိပါ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲလုပ္ရန္ မလိုအပ္ဟု ဆိုသည့္အျမင္ႏွင့္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာလာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ PPST အေနျဖင့္ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္တိုင္ပင္သင့္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကအႏွစ္သာရသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သေဘာထားရယူမႈမ်ား လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္ တစ္ခုထဲတြင္ အတူတကြ ပါ၀င္ႏိုင္သည္ဆုိသည့္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မူလက သေဘာတူထားၾကသည့္ အေျခခံက ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ျဖစ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းဆိုသည့္ အေျခခံကိုလုပ္သည့္ေနရာတြင္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အသံမ်ားကုိ မိမိတို႔က ယူေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ လူထုအသံမ်ား ရယူသည့္ လူထုေတြ႕ဆုံ ပြဲမ်ား ကန္႔သတ္မႈ ၾကံဳလာရသည့္အတြက္ PPST ထံ လမ္းညႊန္မႈေတာင္းခံရန္ PPST အစည္းအေ၀း က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေလာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ အကုန္လံုးက ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေန ဘယ္လိုအေျခခံၿပီး ေျဖရွင္းမယ္ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကေန တစ္ဆင့္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတည္းမွာပဲ ဒီအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကို သြားတဲ့ေနရာမွာလည္း ျပည္သူလူထုေတြကေနၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ သူတို႔သေဘာထားဆႏၵေတြ ပါ၀င္ေအာင္ တင္ျပရမယ့္အပိုင္းေတြလည္း ရွိမွာေပါ့ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ Public Consultation ေတြက အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ Public Consultation ေတြ အေရးႀကီးတဲ့အပိုင္းေတြ မွာ ကန္႔သတ္မႈေတြ ၾကံဳလာရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ PPST ဆီကျပန္ၿပီးေတာ့ လမ္းညႊန္မႈကို ျပန္ေတာင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုျပန္ၿပီး အေျဖရွာၾကမလဲဆိုတဲ့ဟာက အဓိကျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”ဟု ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တင္ျပရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ လူထု၏ သေဘာထားရယူရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီကုိ သြားမည္ဟုေျပာသည့္အခါ ဒီမိုကေရစီတြင္ လူမ်ား၏ ပါ၀င္ခြင့္၊ အသံမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ကုိ မိမိတို႔ ေလးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ Public Consultation ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းနဲ႔ပန္းျဖစ္ပါတယ္။ Public Consultation မရွိဘဲနဲ႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ေခါင္းနဲ႔ပန္းျဖစ္တဲ့ Value ကို ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံကို တန္ဖိုးထားျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး သဟဇာတရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး လက္ခံႏုိင္တဲ့ အခင္းအက်င္းတစ္ခုကေန ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ၿပီး ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေန တစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပဒိုေစာတာဒုိမူးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ Stakeholders မ်ား၏ အျမင္မ်ားသည္ မတူညီေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ Common Vision မရွိဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ အစုိးရကာလ က NCCT ႏွင့္ UPWC အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စာတစ္တန္ ေပတစ္ရြက္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ထည့္မေရးထားဘဲ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဟု ေျပာလုိက္သည္ႏွင့္ အကုန္ျခံဳသြားသည့္ အခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယခုအစိုးရသစ္ကာလ ေရာက္လာသည့္အခါ စာတစ္တန္ ေပတစ္ရြက္ မရွိသည့္အပုိင္းအား ေထာက္ျပကာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ToR (လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္) ထဲတြင္ မရွိသျဖင့္ လုပ္မရဟုဆုိကာ Technical Perspective မွ Peace Process ကို ၾကည့္သည့္အခါ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပဒုိေစာတာဒုိမူးက Bilateral aggrement ႏွင့္ NCA အရ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္၍ ရေသာ္လည္း UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အစည္းအေ၀းတြင္ လုပ္ေဆာင္၍ မရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလာသည့္ အေျခအေနအေပၚ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါမွာ အခက္အခဲက သြားၾကံဳရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္က Very Technical ျဖစ္ေနတဲ့ဟာက အခက္အခဲပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေျခခံၿပီးေတာ့ Reconciliation ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္တဲ့ ကိစၥေတြကို ေနရာတုိင္းမွာ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလို ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈေတြမွာ အလြတ္သေဘာ သေဘာတူထားၾကတဲ့ အရာတိုင္းကိုလည္း စာတစ္တန္ ေပတစ္ရြက္နဲ႔ တင္လို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ အဲဒီယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့ အေျခခံကေနတစ္ဆင့္ခ်င္းဆီ သြားရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Technically ToR ထဲမွာ မပါလို႔ လုပ္လို႔မရဘူး ဆိုတဲ့ဟာမ်ဳိးဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ အေျခခံမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျမင္တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီဟာကို ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ PPST မွာျပန္ၿပီး အေျဖရွာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းေခၚဖုိ႔ စဥ္းစားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပဒုိေစာတာဒုိမူး က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ထပ္မံ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း ရွိ မရွိမွာ PPST အစည္းအေ၀းေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ဆုိသည္။

January 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.