<

အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ ေဆာင္လာျခင္းမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မရွင္၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္တစ္ခုမွ အလုပ္သမားမ်ားအား စက္႐ံုအျပင္ဘက္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္

အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ ေဆာင္လာျခင္းမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္  သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိ တျဖည္းျဖည္း အေျခအေနေတြက ဆိုးလာတယ္။ ဆႏၵျပတာကို မေျပာဘူး။ ကြန္တိန္နာေတြ၊ ေအာ္ဒါေတြ အျပင္ထြက္လို႔မရေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ ဟာမ်ဳိးေတြက ဒီလိုမ်ဳိးဟာေတြက ဆႏၵျပတာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ အပိုင္းကို ေရာက္သြားတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါမ်ဳိးကိစၥေတြက စက္႐ံုေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တုိက္ျဖစ္လာတယ္” ဟု ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းႏွင့္ လိႈင္သာယာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းေမာင္၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုေနာက္ပုိင္းမွာ စက္႐ံုေတြကို ဖ်က္ဆီးလာတဲ့ ဟာမ်ဳိးေတြ၊ စက္႐ံုေတြကို ပိတ္ဆို႔တဲ့ ဟာမ်ဳိးေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကို ပိတ္ဆို႔ၿပီးေတာ့ အထဲကို ေပးမ၀င္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြ၊ အတြင္းကေနၿပီးေတာ့ အျပင္ကုိ ေပးမထြက္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြ ဒါေတြကို ဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔ဆုိတာ ဘယ္လိုစီမံ ေဆာင္ရြက္မလဲ ေဆြးေႏြးတာပါ။ ဆႏၵမျပခ်င္တဲ့ အလုပ္သမားေတြကလည္း ရန္ရွာျခင္းခံရတယ္။ ဆႏၵမျပခ်င္တဲ့ အလုပ္သမားေတြကလည္း ဆႏၵျပလို႔ စက္႐ံုေတြ ပိတ္ထားရတဲ့အတြက္ သူတို႔မွာ အလုပ္ကို ထိခိုက္နစ္နာလာတယ္။ လစာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြနဲ႔ မျပတဲ့သူေတြ ျပႆနာ ျဖစ္လာတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

 

October 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.