<

ကာလရွည္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည့္ အာဖဂန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္ စာရင္းေပးသြင္းမႈမ်ား စတင္

ဧၿပီ ၁၄ ရက္က ကဘူးရွိ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းသြင္းဌာနတစ္ခု၌ ေဒသခံတစ္ဦး စာရင္းသြင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေနေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ မဲဆႏၵရွင္ အမည္စာရင္းသြင္းမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အာဖဂန္အစိုးရသည္ ေအာက္တိုဘာတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ ကာလရွည္ၾကာေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ရသည့္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး လိမ္လည္မႈ ကင္းစင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သီတင္းပတ္ကုန္ရက္က စတင္ခဲ့သည့္ စာရင္းသြင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏွစ္လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ မဲ႐ံု ၇၀၀၀ တြင္ မဲထည့္ရန္ အရြယ္ေရာက္သူ ၁၄ သန္းကို စာရင္းသြင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းေနၾကသည္။ ယင္းသည္ စစ္ေသြးၾကြတို႔ အုပ္စိုးေနေသာ၊ ၎တို႔ႏွင့္ အားၿပိဳင္ေနရေသာ နယ္ေျမေဒသ အမ်ားအျပားရွိသည့္ အာဖဂန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

“အဓိကစိန္ေခၚမႈကေတာ့ လံုျခံဳမႈမရွိတာပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အမွီအခိုကင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (IEC) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ အဗၺဒူဘာဒီေဆယက္က ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဖဂန္ျပည္သူအမ်ားစုကို အၾကမ္းဖက္ေနၾကေသာ တာလီဘန္ႏွင့္ IS အုပ္စုမ်ားအျပင္ ေဒသခံၾသဇာႀကီးသူမ်ား၊ တရားမ၀င္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ပါလီမန္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာင္စီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္လာလိမ့္မည္ဟု ေဆယက္က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ေရွး႐ိုးစြဲေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး မဲ႐ံု၀န္ထမ္းမ်ား နည္းပါးျခင္းက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္မႈကိုပါ အတားအဆီး ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စမ္းသပ္ပြဲတစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“စာရင္းေပးသြင္းေရးဌာနေတြမွာ မ်က္ႏွာအုပ္ေဆာင္းေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး မ်က္ႏွာျပရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို သူတို႔မိသားစုေတြက သြားခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေဆယက္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၄ ရက္က စာရင္းသြင္းေရးဌာနအျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကဘူးမွစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသူဦးေရမွာ အမ်ဳိးသားလက္တစ္ဆုပ္စာခန္႔သာျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၁၅ ရက္တြင္လည္း အေျခအေနမွာ ထူးျခားလာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားေၾကာင့္ သတိျပဳမႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး အေျခအေနေကာင္းလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မူလက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လံုျခံဳေရးစိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ယိုင္နဲ႔ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ထဲမွ ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိ အမတ္ေနရာ ၂၄၉ ေနရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အစိုးရ၏ အုပ္စုိးမႈမရွိေသာ ေနရာမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ခ႐ိုင္မ်ား၌ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုလည္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

Ref: AFP

April 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.