<

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ဘက္တစ္ဖက္တြင္ မရပ္ရန္လုိေၾကာင္း ABSDF ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ေထာက္ျပ

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ဘက္တစ္ဖက္တြင္ မရပ္ရန္လုိေၾကာင္း NCA ေရးထုိးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္ ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က DVB သတင္းဌာနက ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကူညီႏုိင္မလား’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ Debate အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရာ၌ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မတို႔ေတြက စစ္ပြဲေတြရပ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လုိပါ၀င္မလဲဆုိတာ မစဥ္းစားဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဖုိ႔အတြက္ကုိ ပုိၿပီးေတာ့ အားသန္ေနတာေပါ့ေနာ္။ ဆုိေတာ့ အဆင့္တစ္ဆင့္ ေက်ာ္သြားတာ။ အမွန္ေတာ့ စစ္ပြဲေတြရပ္ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အားေကာင္းလာမွာ။ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနသေရြ႕ အခုလုိပဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက တုံ႔ဆိုင္းတု႔ံဆုိင္းျဖစ္ေနမွာ” ဟု ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းသည္ NCA တစ္ခုတည္းသာရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡက အႏွစ္ ၇၀ ေလာက္ျဖစ္သြားေတာ့ သိပ္ၾကာရွည္သြားေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ဆီမွာမရွိေတာ့ဘူး။ ဘက္ေတြ အကုန္လုံးျဖစ္ကုန္တယ္။ အဲဒီဘက္ေတြနဲ႔ စစ္ပြဲေတြကုိရပ္ေအာင္ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ စစ္ပြဲကုိရပ္ေအာင္ လုပ္တာထက္စာရင္ စစ္ပြဲကုိေထာက္ခံတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြျဖစ္လာတယ္။ ဥပမာ ဒီဘက္ကတုိက္တာမွန္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္။ ဟိုဘက္ကေတာ့ တန္းတူေရးအတြက္ တုိက္တာမွန္တယ္ဆုိတဲ့ စစ္ပြဲကုိ ေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ဒီစစ္ပြဲကုိ ကြၽန္မတုိ႔ရပ္လုိ႔မရဘူး။ တကယ္ရပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ စစ္ပြဲေတြကုိ တကယ္ရပ္ခ်င္တဲ့ အေတြးအေခၚရွိရမယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီေနရာမွာ လြတ္လပ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြ လုိတယ္။ ဒီတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အေတြးအေခၚ ရပ္တည္ခ်က္တူတဲ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြရွိသလုိ တပ္မေတာ္နဲ႔ အစုိးရနဲ႔နီးစပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြ ရွိႏုိင္တယ္။ ဒီလုိအယူအဆေတြကေနၿပီးေတာ့ ဒီအယူအဆမွန္တယ္။ ဟုိအယူအဆ မွန္တယ္ဆိုၿပီး ရပ္တည္ခ်က္ေတြကုိ ေျပာေနသေရြ႕ စစ္ပြဲေတြမရပ္ဘူး” ဟု ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ေျပာၾကားသည္။

တန္းတူေရး၊ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး စသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ေထာက္ခံေသာ္လည္း အဆုိပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္တုိက္ျခင္းကုိလက္မခံသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕မ်ား ေပၚလာရန္လုိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဘက္တစ္ဖက္တြင္ရပ္ကာ စစ္တုိက္သည္ကုိ အားေပးသည္ဟု မေျပာေသာ္လည္း ေျပာဆုိတုံ႔ျပန္မႈအားလုံးသည္ စစ္တုိက္ျခင္းကုိ အားေပးသည့္ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၾကား ပဋိပကၡတုိက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဒသအတြင္း ရွမ္းလူထုႏွင့္ တအန္းလူထုၾကား အျပန္အလွန္ ေစ်းမ၀ယ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ပဋိပကၡကူးစက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ဥပမာေပးေျပာၾကားသည္။

ေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ရွမ္းႏွင့္ တအန္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးေရးအသြင္ မဟုတ္ေၾကာင္း လူထုအား စည္း႐ုံးသည့္အခါ လူထုကလက္ခံေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္ထားသည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကုိ စည္း႐ုံး၍မရေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ယခုခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္၍ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဟု မည္မွ်ပင္ေအာ္သည့္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္သူမ်ားက နားမေထာင္လွ်င္ အလကားျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေလြးပုိးညိဴ၀္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စစ္ပြဲကုိၿငိမ္းေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲ၏မေကာင္းသည့္အရာမ်ား လူမ်ားခံစားေနရသည့္အရာမ်ားကုိ အသံမ်ားမ်ားထုတ္ေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲကုိရပ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္မွာ တပ္မေတာ္သာရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ JMC လုပ္ငန္းစဥ္အပုိင္းအား အာ႐ုံစုိက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ JMC ၌ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ညိႇႏႈိင္းၿပီး အမွန္အမွား ရပ္တည္ဆုံးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ားက လုိက္နာလာရျခင္းသည္ ထင္ရွားအေရးႀကီးသည့္ အေျခအေနျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေအာက္ေျခ (Local) အဆင့္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေနၿပီးျဖစ္ရာ အဆုိပါအဆင့္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္အတြက္ အာ႐ုံစုိက္နည္းဗ်ဴဟာ ခ်ထားရန္လုိေၾကာင္း ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သြားလာေရးမွစ၍ ကိစၥအ၀၀အား ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္က ေျပာၾကားသည္။

April 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.