<

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အျပည့္အ၀မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း NLD ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NLD ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္စဥ္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အျပည့္အ၀ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးဘဲ တပ္မေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား တစ္ထပ္တည္းက်ရန္လုိေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိ႐ံုးခ်ဳပ္၌ မတ္ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (တပ္မေတာ္ေန႔) အခမ္းအနားအၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထုိကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က “ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အျပည့္အ၀မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရမွာပါ။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လုိပါေသးတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ မတ္ ၂၇ ရက္ကို တပ္မေတာ္ေန႔ဟု ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းေနေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျဖစ္ အမည္တပ္၍ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အမည္နာမအသံုးအႏႈန္း ကြဲျပားမႈရွိေနသည့္အေပၚ “ဒါကေတာ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအရ လုပ္သြားရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းတစ္ခုတည္းထက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အႏွစ္သာရအရ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ပုိၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေစခ်င္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“က်င္းပတာက သာမန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ပဲလုိ႔ ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေမးမယ္။ ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မက်င္းပရင္ေရာ ဘယ္လုိျဖစ္မလဲ။ အဲဒါဆုိရင္ ဒီေန႔ဘာေၾကာင့္ က်င္းပရသလဲဆုိတာ ေပၚလြင္လာပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ကို တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေနတယ္ဆုိတာကို ျပႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒါကို ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဟာ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔ရင္က ေပါက္ဖြားလာတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြေရာ၊ ျပည္သူေတြအားလံုးေရာ ျပည္သူဆုိတာမွာ ဘာသာယံုၾကည္မႈေပါင္းစံုက ျပည္သူေတြ ဗမာေတြတင္မက တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါတဲ့ အားလံုးကို အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မႈရွိတဲ့ အမည္နာမျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခုိင္ခုိင္ျမဲျမဲ ကိုင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းဟာ ပုိၿပီးေတာ့ မီးေမာင္းထိုးျပသလုိျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုံး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူအားလံုး ျပည္သူေတြကေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵကို ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပည္သူရဲ႕ရင္ကေပါက္ဖြားၿပီး ျပည္သူကို လံုျခံဳေရးေပးရမယ့္ တပ္မေတာ္မ်ား ဒါေတြဟာ ေပါင္းစည္းဖို႔လုိၿပီ” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အကဲျဖတ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကသာ အျမဲတမ္းအသာစီးရရမည္၊ မိမိတို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကသာ အုပ္စီးရမည္ဟူသည့္ မူ၀ါဒမ်ားမရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ တခ်ဳိ႕ေသာေျပာဆုိမႈမ်ား၌ ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကသာ မယိမ္းမယုိင္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

 

March 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.