<

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း ျပန္တက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၅၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ဒသမ ၃၁ ပြိဳင့္၀န္းက်င္အထိ ျပန္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ မတ္လတြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမလတြင္ ၉၄ ဒသ မ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္လတြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၈၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္အထက္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္လတြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၃၄ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၇၈၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၂၃ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၇၂ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၇ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၆ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၃ ဒသမ ၈၅ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

September 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.