<

ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ဳိ၊ ႏွလုံးႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေသဆုံးမႈကုိ တစ္ၿပိဳက္နက္တည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ တစ္ေန႔တျခား ပုိ၍က်ခံသုံးစြဲေနရ

ေတာ္၀င္လူငယ္ဆရာ၀န္အဖြဲ႕မွ ဆရာ၀န္မ်ားက အခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးတြင္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကုိ အေလးေပး တုိက္ဖ်က္ေနစဥ္တြင္ မကူးစက္ႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိ၊ ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါ၊ ေသြးတုိးေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါတုိ႔သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတုိင္း၏ က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ တစ္ေန႔တျခားပုိ၍ က်ခံသုံးစြဲေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ “ရန္ကုန္တုိင္းတစ္ခြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္နယ္ေျမမ်ား ထူေထာင္ေရး အသိေပးအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ” တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာက်န္းမာေရးစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ႀကီးမားေသာ က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္ အခ်ဳိးအစားမ်ားစြာကုိလည္း သုံးစြဲေနၾကရေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက ျပည္သူလူထုရဲ႕ က်န္းမာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ၾကံ့ခုိင္က်န္းမာမႈေတြနဲ႔ တုိက္႐ုိက္အခ်ဳိးက်ေနတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကာကြယ္လုိ႔ရတဲ့ မကူးစက္ႏုိင္တဲ့ေရာဂါေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တုံ႔ေႏွးလာေစတာကုိ ေတြ႕ရတယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားထက္ မကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ား ပုိ၍ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေနၿပီး မကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ခန္႔ အသက္ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၁၄ သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ထက္၀က္ မတုိင္ခင္တြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၂၁ သန္းခန္႔အထိ ျမင့္တက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီညြတ္ေသာ ေနထုိင္စားေသာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေလးဦးလွ်င္တစ္ဦးမွာ အခ်ိန္မတုိင္မီေစာ၍ ေသဆုံးႏုိင္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

September 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.