<

ေျခာက္နာရီ ၾကာျမင့္သည့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ ခရီးစဥ္အား သုံးနာရီျဖင့္ ေရာက္ရိွရန္ ရထားလမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္မည္ဟုဆို

ေျခာက္နာရီ ၾကာျမင့္သည့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ ခရီးစဥ္အား သုံးနာရီျဖင့္ ေရာက္ရိွရန္ ရထားလမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

အဆိုပါ လမ္းပိုင္းတြင္ ရထားေျပးဆြဲမုိင္ႏႈန္းမွာ ကီလုိမီတာ ၆၄ သာ ခုတ္ေမာင္းလ်က္ရွိၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ၿပီးစီးပါက ကီလုိမီတာ ၁၀၀ အထိ ေျပးဆြဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားစီမံကိန္းပေရာဂ်က္ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးဘျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းက မၾကာခင္ကာလမွာ စေတာ့မယ္။ ဒီရထားလမ္းေတြ အဆင့္ျမႇင့္ၿပီးရင္ေတာ့ ခရီးသြား ျပည္သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပမယ္။ ပုိၿပီးေကာင္းလာမွာေပါ့”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်က္ျပစနစ္မ်ား လဲလွယ္ျခင္း၊ သံလမ္း၊ ကြန္ကရစ္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ လမ္းပုိင္း၊ ရန္ကုန္-ပဲခူး လမ္းပုိင္းတုိ႔ကုိ ကနဦး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမွာ ရန္ကုန္-မႏၱလး ရထားလမ္းပုိင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းပုိင္းတစ္ခုလုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၁ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံ သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ ရထားလမ္းပုိင္းမွာ ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ယန္းဘီလ်ံ ၇၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၆၃၀) ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေခ်းေငြျဖစ္ ဂ်ပန္ယန္းဘီလ်ံ ၄၀ ေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းပုိင္း၏ အရွည္မွာ ၃၈၅ ဒသမ ၅ မုိင္ရွိၿပီး ၎ခရီးစဥ္မွာ ၁၄ နာရီ ၾကာျမင့္ကာ လမ္းပုိင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ၿပီးစီးပါက ရွစ္နာရီျဖင့္ သြားေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.