<

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ထြက္ေျပး ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ထြက္ေျပး ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႕က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ေကာင္စစ္၀န္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရခိုင္ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းမွစ၍ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သီရိမဂၤလာခန္းမတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတႏိုင္ငံ၊ စစ္ေတြအေျခစုိက္ ေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႔က လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုကာ ေကာင္စစ္၀န္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ၁၆၆ ဦးအား ေကာင္စစ္၀န္အဖြဲ႕က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွ ေနထိုင္ၾကသည့္ က်န္ရိွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားေသာ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားေသာ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း သစ္တုန္းနားခြဆံု၊ နန္းရာကိုင္း၊ မဂၤလာၫြန္႔၊ ျမ၀တီေက်းရြာမ်ားတြင္ လာေရာက္ ေနထိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သည့္ သဲအိတ္၊ အုိဗာဟက္ပစ္က်င္းႏွင့္ ဘန္ကာမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္း၌ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေမ ၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury အား ေခၚယူေတြ႕ဆုံၿပီး ကန္႔ကြက္စဥ္က လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ားအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားဟု ယူဆရေသာ ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး ၃၆၈ ဦးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈမ်ား ေဆာလ်င္စြာ ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ေနရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ လကုန္ပိုင္းမွစ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ရခိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိး ၃၄၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ငါးရြာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္မွစ၍ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သေျပေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္၊ တန္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္တုတ္ႀကီးေက်းရြာမွ ရခိုင္အိမ္ေထာင္စု ၂၄ စု၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၈၁ ဦး၊ သစ္တံုးနားခြဆံု ေက်းရြာသစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဘန္ဒရာ ဘန္ခ႐ိုင္၊ တန္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လမားေက်းရြာမွ ၿမိဳမိသားစု ၃၀ စု၊ လူဦးေရ ၁၅၅ ဦးႏွင့္ ဒိုင္းနက္ မိသားစု ၄ စု လူဦးေရ ၂၇ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၈၂ ဦး ႏွင့္ သုပဏၰက ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အလယ္ေခၚေတာ္ခ႐ိုင္၊ ေဘာ္ဘီတီေက်းရြာမွ ၿမိဳမိသားစု ၁၁ စု လူဦးေရ ၆၃ ဦး၊ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ န႔ံသာေတာင္ ေက်းရြာတြင္ ရခိုင္လူမ်ဳိး ေျခာက္ဦးႏွင့္ မီးတိုက္ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ အလီေခၚေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရြမ္ဘို (ဒိုင္းနက္) ရြာမွ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိး ၁၃ ဦး ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၄၅ ဦး ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

August 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.