<

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈနည္းေသာေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထင္သေလာက္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကား

လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈခက္ခဲသည့္ နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘတ္ခ်က္ခြဲေ၀ေပးမႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ နာဂ႐ုိးရာပြဲေတာ္သာ၀န္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ၾကေၾကာင္း အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ား မလာၾကေၾကာင္း နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕သည္လည္း နယ္ေျမကြင္း ဆင္းတာမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ နယ္ေျမအားကြင္းဆင္းတာရွိေၾကာင္း လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကယ္က ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ လုပ္တယ္။ လမ္းတံတားေတြလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာက ဘတ္ဂ်က္က အဓိကရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အရြယ္အစား ခ်င္းလည္း မတူပါဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္မႈ အဆင့္အတန္းခ်င္းလည္း မတူပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေနတဲ႔ေနရာမွာ ဘတ္ခ်က္က ပိုၿပီးေတာ့ထည့္ရမွာ။ အဲဒီလိုၾကမွ စီမံကိန္းရဲ႕ မူ၀ါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ။ အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသကို ဘတ္ဂ်က္ပိုၿပီးေတာ့ ေပးရမယ့္ေနရာမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ေလ်ာ့ၿပီးေပးေနတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ဌာန ၁၀ ခုရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္ၾကည့္လိုက္တဲ႔အခါမွာ ဘီလ်ံေပါင္း ၉၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာက်ေတာ့ တစ္ဘီလ်ံေတာင္ မရွိတဲ႔အေနအထားမွာ ရွိတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ဘတ္ဂ်က္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဘတ္ခ်က္ထဲမွာထည့္ထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြလည္း ျဖတ္ခ်လိုက္တယ္။ ဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းေတြကို ထက္သရာမလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေပးႏိုင္ေသးဘူး” ဟု ဦးကယ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံအား အျပည့္အ၀ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းေဒသတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာေရးႏွစ္က ပညာေရးသည္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း၊ နာဂေဒသအတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း ပညာမသင္ၾကားရဘဲ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ႔ရသည့္ ရက္အမ်ားအျပားရွိခဲ့ေၾကာင္း နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိမ္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္က ဘတ္ခ်ခဲြေ၀းမႈမွာလည္း နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြက္ မမွ်တဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔က မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးဘူး။ က်န္းမာေရးမွာလည္းဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္တယ္။ ေဆး၀ါးေတြလိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ တိုင္းက်န္းမာေရးဌာနကို သြားၿပီးေတာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရဲ႕ က်န္းမာေရး ကတိုးတက္မႈကို ျပန္ၿပီးသုံးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အေတာ္ေလးအားနည္းေနေသးတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကလည္း သူတို႔တာ ၀န္က်တဲ႔ေနရာကို မသြားၾကဘူး” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆမတန္ နည္းေနေသးေၾကာင္း၊ ထိုေဒသတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းသုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕ နယ္သုံးၿမိဳ႕နယ္သည္ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေလရွီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ၿမိဳ႕နယ္သုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၂၉၀၀၄ ဦးအထိ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.