<

၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသက္သာဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူ၊ ငွားရမ္းေနထိုင္ႏုိင္ေရး ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အခြန္သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္ေျမမႏၲလာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)

၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္  အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္  ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား  အသက္သာဆုံး  ေစ်းႏႈန္းျဖင့္    ၀ယ္ယူ၊    ငွားရမ္းေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္  ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အခြန္သက္သာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားယူၿပီးသည့္အခါ  ကိုယ္ပိုင္ေနအိမ္၊  ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားျဖင့္ သိကၡာရွိရွိေနသြားႏိုင္ေရးႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ေရးကိစၥ အဆင္ေျပေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ ေရးဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအငွား အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးဦးစီးေကာ္မတီတို႔ ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (၃/၂၀၁၈)  အား  ေမ၂၃ ရက္က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံး၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအစည္းေ၀းတြင္  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး  ဦးေက်ာ္၀င္းက ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအငွား အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ေျမ ေနရာရရွိေရးအား ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမႏွင့္  တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္  ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား  အသက္သာဆုံးေစ်း ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူ၊ ငွားရမ္းေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္  ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အခြန္သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္  ႏွစ္စဥ္ ၀န္ထမ္း ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ပင္စင္ယူေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါအၿငိမ္းစားယူမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ စတင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္စဥ္ ၀န္ထမ္း ၁၅၀၀၀ ေလာက္ ပင္စင္ယူၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပင္စင္ယူသြားမယ့္ ၁၅၀၀၀ ေလာက္ကို  ပင္စင္ယူသြားခ်ိန္မွာ သူတို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့၊ ေလ်ာ္ကန္တဲ့  အိမ္ခန္းေတြ ေဆာက္လုပ္ရဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔  တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ေျမလည္း ရွာထားၿပီးၿပီ။ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း ညႇိႏႈိင္းၿပီးပါၿပီ” ဟု  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္၀န္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားယူသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တစ္အိုးတစ္အိမ္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ အငွားအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမေနရာအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခါ  ပင္စင္ယူၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လိုသူက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.