<

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ H1N1 ျဖင့္ လူနာတစ္ဦး ထပ္မံေသဆံုးၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၂၆ ဦး ရွိလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ကာ သြားလာေနသူအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ H1N1 ျဖင့္ လူနာတစ္ဦး ထပ္မံေသဆံုးၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၂၆ ဦး ရွိလာေၾကာင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ လက္ရွိေသဆံုးႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္အရ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး (ေ၀ဘာဂီ) အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕ အတြင္းလူနာ ၅၈ ဦး ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ မွ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ သံသယလူနာ ၃၉ ဦးအား ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕လူနာ ၂၀ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ထပ္မံ ေသဆံုးသူ လူနာတစ္ဦး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသသူ စုစုေပါင္း လူနာ ၆၈၇ ဦးအနက္ H1N1 ပိုးေတြ႕လူနာ စုစုေပါင္း ၂၆၂ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၂၆ ဦး ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က H1N1 ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၄) တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

H1N1 ေရာဂါပိုး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးရျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျခားေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသူ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္အထိ စုစုေပါင္း ၁၉ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး (ေ၀ဘာဂီ) တြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕ အတြင္းလူနာ ေျခာက္ဦးႏွင့္ အျခားတုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕ အတြင္းလူနာ ၅၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၈ ဦး ဆက္လက္ ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ H1N1 ပိုးေတြ႕လူနာမ်ားအနက္ တစ္အိမ္တည္းအတူေန မိသားစု၀င္ သံုးဦး၊ အေဆာက္အအံု တစ္ခုအတြင္း လူစုလူေ၀းႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားမွ သံုးဦးတို႔တြင္ H1N1 ပိုး စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိသျဖင့္ အတူေနထုိင္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ H1N1 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ ျဖစ္ပြားသူမ်ားမွာ ကရင္တြင္ ရွစ္ဦး၊ ခ်င္းတြင္ ၁၃ ဦး၊ မြန္တြင္ ေျခာက္ဦး၊ ရခိုင္တြင္ သံုးဦး၊ ရွမ္း (ေတာင္) တြင္ ၁၀ ဦး၊ ရွမ္း (ေျမာက္) တြင္ ႏွစ္ဦး၊ ရွမ္း (အေရွ႕) တြင္ သံုးဦး၊ စစ္ကိုင္း တြင္ ၁၀ ဦး၊ တနသၤာရီတြင္ ၁၄ ဦး၊ မေကြးတြင္ ၁၀ ဦး၊ မႏၲေလးတြင္ ၁၄ ဦး၊ ပဲခူးတြင္ ၃၇ ဦး၊ ရန္ကုန္တြင္ ၈၁ ဦး၊ ဧရာ၀တီတြင္ ၃၅ ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၁၆ ဦး စုစုေပါင္း ၂၆၂ ဦး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကခ်င္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ လူနာမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ ေသဆံုးလူနာမ်ားမွာ ကရင္တြင္ တစ္ဦး၊ မြန္တြင္ တစ္ဦး၊ စစ္ကိုင္းတြင္ တစ္ဦး၊ မေကြးတြင္ ႏွစ္ဦး၊ မႏၲေလးတြင္ တစ္ဦး၊ ပဲခူးတြင္ သံုးဦး၊ ရန္ကုန္တြင္ ခုနစ္ဦး၊ ဧရာ၀တီတြင္ ၁၀ ဦး စုစုေပါင္း ၂၆ ဦး ရွိေၾကာင္း H1N1 ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၄) တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ လတ္တေလာ ျပင္းထန္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ ေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသသူစုစုေပါင္း လူနာ ၃၁၀ ဦး၊ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ ျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၇၉ ဦးႏွင့္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ ေသဆံုးသူဦးေရ ခုနစ္ဦး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ နံနက္က ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္အရ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး (ေ၀ဘာဂီ) တြင္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသေနေသာလူနာ ငါးဦးရွိၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္၌ ေဆး႐ံုဆင္းလူနာ တစ္ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.