<

ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္တြင္ ရခိုင္႐ိုးရာသႀကၤန္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္အခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ေရကစားမည္

ယခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္တြင္ ရခုိင္႐ိုးရာသႀကၤန္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ေရကစားျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္အခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ေရကစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္သႀကၤန္ကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ကေတာ့ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက် ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္မ႑ပ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲနဲ႔အတူ ေရပက္ကစားျခင္း လုပ္သြားမွာေပါ့ေနာ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အသိုင္းအ၀ိုင္းကေနၿပီးေတာ့မွ ရခုိင္႐ိုးရာသႀကၤန္ကို ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္နဲ႔အတူ ေဖ်ာ္ေျဖေရပက္ ကစားသြားမွာေပါ့။ အဲဒါကေတာ့ ဒီႏွစ္ထူးျခားခ်က္ပါ” ဟု ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့႐ိုးရာမဟာသႀကၤန္ ေရကစားမ႑ပ္အျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုးရာသႀကၤန္အကအလွမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ေရကစားျခင္းတို႔ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္႐ိုးရာသႀကၤန္ကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္တြင္ ပူးတြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာေရာ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီထဲမွာေရာ၊ ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲေတြထဲမွာလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္ကလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႐ိုးရာအတိုင္း ေရပက္ကစားဖို႔ အတူတူေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တင္ျပလာတဲ့အတြက္ ၀ုိင္းလုပ္ေပးၾကမွာေပါ့” ဟု ဦးမင္းသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္သႀကၤန္က ေနျပည္ေတာ္၌ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေရကစားမ႑ပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန မ႑ပ္အခ်ဳိ႕သာဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေသာ ဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္မ်ားမွာ ဖြင့္လွစ္ေရကစားျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ Skynet ေရႊသံလြင္မ႑ပ္က ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္မ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ေရကစားၾကမည္ဟု သတင္းရရွိထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

“ေနာက္တစ္ခါ မႏွစ္ကမ႑ပ္ တည္ေဆာက္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ႑ပ္ေတြ၊ ေရႊသံလြင္ Skynet လိုမ႑ပ္ေတြက ဒီႏွစ္ျပန္ၿပီး မ႑ပ္တည္ေဆာက္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္အတူ စတုဒိသာေကြၽးေမြးျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ၊ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္လာတာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုကုမၸဏီေတြလာမယ္ဆိုတာ သတင္းရပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ Skynet မ႑ပ္တစ္ခုသာ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင့္ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ အျခားဟိုတယ္မ်ားမွ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင့္တင္ျပလာပါက ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ဟိုတယ္ဇုန္မ႑ပ္အျဖစ္ ငါးခုမွ ၁၀ ခုအၾကား ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္ေရကစားၾကၿပီး အထူးစည္ကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလတြင္မူ ဟိုတယ္ဇုန္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရကစားျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.