<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ မျပ႒ာန္းမီ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ားႏွင့္ ေခၚယူညိႇႏႈိင္းကာ အဆုိပါ တရား၀င္ျဖစ္ မျဖစ္ အျငင္းပြားေနသည့္ ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္သင့္ဟုဆို

ျပည္သူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရေျမာင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ ကို ျပဌာန္းရန္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး အဆိုပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္အေကာင့္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ တရား၀င္ေငြ ျဖစ္ မျဖစ္ အျငင္းပြားေနသည့္ ေငြမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ထည့္၀င္ေစၿပီးမွ အဆိုပါဥပေဒကို ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမရွိဘဲ ျပ႒ာန္းလိုက္ပါက ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲ အေျခအေန ျဖစ္သြားေစႏုိင္ေၾကာင္း DVB Debate ၏ ‘အခြန္မူ၀ါဒသစ္က ေငြမည္းသမားေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္လား’ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးတင္သန္းဦးက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ ခ်မ္းသာေနသူမ်ား ရွိေနသည့္အၾကားမွ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသည္ ဆိုသည္မွာ သတိျပဳစရာ ျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိ ပုဒ္မ ၂၅ မွာ အဆိုပါ ေငြကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား အတြက္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္အာဏာရွင္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ၁၁ ဘီလ်ံျပႆနာ၊ Panama Papers စာရင္း၀င္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ ၃၃ ခု၏ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား စသည့္ေငြမ်ား ျပည္ပတြင္ ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းေနျခင္းမ်ားမွာ အစိုးရ၊ ေစ်းကြက္အေျခအေနႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္မျဖစ္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေပါ့ေစလို၍ ေၾကာင္႐ုပ္ထိုးရာမွ ေဆးအတြက္ မေလးေစလိုဟု ဦးတင္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္။ အဲဒီႏွစ္ခ်က္က ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္မလား။ ဥပေဒအရ လုပ္မလား။ အဲဒါမွ ဒီဥပေဒကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္။ ေရွ႕မွာရွိေနတဲ့ တရား၀င္ေငြလိုလို၊ တရားမ၀င္ေငြလိုလို ဘယ္ကရလာမွန္းမသိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြကို အရင္ဆံုး ေဆြးေႏြးရမယ္။ ေရွ႕မွာလည္း ေျပာခဲ့တယ္။ မင္းတို႔မွာရွိေနတဲ့ ေငြ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း CutOut လုပ္ၿပီး၀င္လာပါ ေျပာခဲ့တယ္။ မလာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ လက္ထက္မွာ ပိုၿပီးေတာ့မလာဘူး။ ဘယ္ေလာက္အထိ မလာဘူးလဲဆိုရင္ ပိတ္ဆို႔မႈ ဖြင့္ေပးလိုက္တာကိုေတာင္ မလာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရကို ေႏွာင့္ယွက္ေနတယ္။ အဲဒါအေသအခ်ာပဲ။ သို႔ေသာ္ ဒီဥပေဒသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အစိုးရကို ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့သူကို အသက္ဆက္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုတာ အဲဒီေငြေတြ ကိုင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားအေကာင့္ေတြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ထားတယ္ဆိုတဲ့ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ေတြေခၚၿပီး ညိႇႏႈိင္းရမယ္။ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲ။ ဘယ္ေလာက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရင္ရမလဲ။ ေစာေစာက တစ္ေယာက္က ေျပာသြားသလို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးရင္၊ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးရင္ ထည့္မလား။ ထည့္လိုက္ၿပီးရင္ ဒုတိယဥပေဒ ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ ဘာျပႆနာမွ မရွိဘူး။ No Problem။ အဲဒါဆို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔အညီ ေအာင္ျမင္မယ္။ အဲဒါ မကိုင္တြယ္ဘဲနဲ႔ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းရင္ေတာ့ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲ ျဖစ္သြားမယ္” ဟု ဦးတင္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္သည္ထက္ ၿပိဳလဲမႈမ်ားသည့္ သာဓကမ်ားကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္မွာ အဆိုပါ က႑တစ္ခုတည္းအေပၚ ေထာက္ကူေန၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း Myanmar MICE ကုမၸဏီမွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္ႏိုင္က ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အခြန္ႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္းဆိုသည္ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ အရမ္းႀကီးတယ္။ ၂၀၁၃ Data ေတြအရဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ေလာက္ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြက လူ ၄၀ ပဲရွိတယ္။ ၂၀၂၀ က်ရင္ လူ ၃၀၀ ရွိမယ္ ခန္႔မွန္းတယ္။ ဒီေန႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ၾကားကာလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ၁၄၀ ေလာက္ပဲ မွန္းၾကည့္လိုက္။ သန္း ၄၀ ေလာက္ ခ်မ္းသာတဲ့သူက ၁၅၀ ေလာက္ပဲရွိတာ။ လူေပါင္း သန္း ၅၀ မွာ လူ ၁၅၀ ေလာက္ပဲ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြအတြက္ လုပ္ေပးေနတာလား။ အခုေျပာေနတဲ့ OBOR ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပင္ႏုိင္ငံႀကီးေတြက ဒီမွာလာၿပီး နာမည္ခံ စီးပြားေရး လုပ္မယ့္သူေတြအတြက္ ေပးတာလား” ဟု ဦးေဇာ္ႏိုင္က ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးသည္။

 

February 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.