<

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လိုင္လင္းပီၿမိဳ႕တြင္ ေလယာဥ္ငယ္မ်ား ဆင္းသက္ႏိုင္မည့္ ေလယာဥ္ကြင္းငယ္တစ္ခု လန္ဒန္အေျခစိုက္ MAF အဖဲြ႕က တည္ေဆာက္မည္

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လိုင္လင္းပီၿမိဳ႕တြင္ ေလယာဥ္ငယ္မ်ား ဆင္းသက္ႏိုင္မည့္ ေလယာဥ္ကြင္းငယ္ တစ္ခုအား လန္ဒန္အေျခစိုက္ MAF (International) က တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွ သတင္းရသည္။

MAF (International) သည္ အျမတ္ အစြန္းအတြက္ မရည္ရြယ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကမၻာေပၚရွိ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားသို႔ လံုျခံဳမႈရွိစြာ ေလေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မတူပီခ႐ိုင္၊ လိုင္လင္းပီၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည့္ ဘက္စံုသံုးေလယာဥ္ငယ္မ်ား ဆင္းသက္ႏိုင္မည့္ မီတာ ၈၀၀ အရွည္ရွိသည့္ ေလယာဥ္ကြင္းငယ္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ MAF (International) က စီးပြားေရး အျမတ္အစြန္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရမဟုတ္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား မပါဘဲ တာ၀န္ယူ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေလယာဥ္ကြင္းငယ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ငါးႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္တြင္ ပါရွိသည့္ ေလယာဥ္ကြင္းငယ္မ်ားတြင္ တစ္ကြင္းအပါအ၀င္ ျဖစ္ကာ၊ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးတြင္ စီးပြားျဖစ္ (သို႔) စီးပြားျဖစ္မဟုတ္သည့္ ဘက္စံုသံုးေလယာဥ္ငယ္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ပ်ံသန္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လိုင္လင္းပီ ေလယာဥ္ကြင္းငယ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးပါက၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖဲြ႕အစည္းက ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္ရြယ္တဲ့ အဖဲြ႕စည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းကို လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴရွင္ေတြကိုက ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ သြားလာေရးခက္ခဲတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး လွဴဒါန္းၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးသြားရင္ေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရင္ အေပါ့စား ေလယာဥ္ငယ္ေတြကို ပ်ံသန္းေျပးဆဲြဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု MAF (International) Operation Manager ကိုေခါင္ဒီးရမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လိုင္လင္းပီ ေလယာဥ္ကြင္းငယ္ တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ Geotechnical Engineering ႏွင့္ Surveyors ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ Geotechnical Engineering လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ေလယာဥ္ ကြင္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္သြားမည္ျဖစ္ကာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ သန္း အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္သြားရန္ ကနဦး စီစဥ္ထားေၾကာင္း  သတင္းရသည္။

 

February 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.