<

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း ငါးခုအား FDA က ရက္အကန္႔အသတ္ မရွိ ပိတ္သိမ္း

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအား FDA က ေရွာင္တခင္သြားေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း ငါး႐ံုအား ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္း အေရးယူခဲ့ၿပီး စိစစ္ဆဲ၊ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိၿပီးေသာ ေသာက္ေရသန္႔စက္႐ံု ေလး႐ံုကို ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္ အညီ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ယာယီရပ္ဆိုင္း အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးခြဲမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးခြဲႏွင့္အတူ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း ငါးခုအား ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စက္႐ံုမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္ အညီ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္အား ခံ၀န္ထိုးျခင္းႏွင့္ ရက္အကန္႔အသတ္ မရွိ ပိတ္သိမ္း အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ FDA သို႔ ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး GMP ႏွင့္အညီ ကိုက္ညီမွသာ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္း အေရးယူခဲ့ေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားမွာ စြမ္း၊ ဖိုးခ်စ္၊ Myat Noe Eain ၊ Kar Kar၊ ရိဒ္သက္စမ္းေရ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္းက လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိတ္သိမ္း အေရးယူခဲ့ေသာ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာ နႏၵာဂီရိႏွင့္ ေကာင္းကင္ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ေခၚယူ၍ အထူးသတိေပးခဲ့ၿပီး စိစစ္ဆဲႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိၿပီးေသာ ေသာက္ေရသန္႔ စက္႐ံု ေလး႐ံုအား ထပ္မံ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ စက္႐ံုမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းတို႔ ေတြ႔ရွိသျဖင့္ စက္႐ံုစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ စက္႐ံုမ်ားအား တစ္ပတ္မွ ႏွစ္လအထိ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ ႏွင့္ စက္႐ံုအား ျပဳျပင္ရန္ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းကြက္၌ တရားမ၀င္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း မ်ားစြာရွိေနၿပီး အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ပါက ဥပေဒအရ တရားစြဲဆို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း FDA မွ သိရသည္။

ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတြင္က်ယ္ေစရန္ႏွင့္ လ်င္ျမန္ေစရန္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရွိ FDA ခ႐ိုင္ ႐ံုးခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ႐ံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းသစ္ ၈၂ ခု၊ တိုးခ်ဲ႕ ၁၉ ခုႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလုပ္ငန္း ၆၀ ကို အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ စိစစ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

August 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.