<

အလုပ္သမားဘက္မွ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အမ်ားပါ၀င္သည့္ဖိုရမ္ကို ယခုလအတြင္း က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာအား ေမလအတြင္း သတ္မွတ္ရန္ စဥ္းစားထားဟုဆို

ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

အလုပ္သမားဘက္မွ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အမ်ားပါ၀င္သည့္ဖိုရမ္ကို ယခုလအတြင္းက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမလအတြင္း သတ္မွတ္ရန္ စဥ္းစားထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အမ်ားေတြ႕ဆံုမည့္ ဖိုရမ္တြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ တက္လာမည့္ အနိမ့္ဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လာမယ့္ ၂၃ ရက္မွာ အလုပ္ရွင္ေရာ၊ အလုပ္သမားေရာ၊ အစိုးရေရာ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကပုဂၢိဳလ္ေတြေရာ ဖိတ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ျပင္ေနတယ္။ အဲဒီေန႔ေတြ႔တဲ့အခါမွာ အလုပ္သမားရဲ႕ ေတာင္းဆိုတာေတြ၊ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုတာေတြကို နားေထာင္မယ္။ ဒါကိုပညာရွင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕စီးပြား အေျခအေနကိုေျပာဆို သံုးသပ္တာကိုလည္း နားေထာင္မွာေပါ့။ ဒီဟာသိမ္ေမြ႕တယ္ေလ။ အမွားခံလို႔မရဘူး။ အခုကေတာ့ အလုပ္သမားေတြကလည္း ေတာင္းေနတာေပါ့။ ၅၆၀၀ ေပးေရးဆိုၿပီးေတာ့။ အမွန္ကေတာ့ ဒီကိစၥကေတာ့ ႏွစ္ဖက္ပဲေလ။ ေပးႏုိင္လည္းေကာင္းတာေပါ့။ အလုပ္ရွင္က မေပးႏုိင္တာကို ဇြတ္ေတာင္းရင္လည္း မေကာင္းဘူးေပါ့။ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေျခကို သံုးသပ္မွာေပါ့။ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းအလိုက္ တက္လာမယ့္ ေဒတာေတြရွိတယ္။ အဲဒီေဒတာေတြနဲ႔ အေျခခံမယ္။ သူတို႔ေတာင္းဆိုတာနဲ႔ အေျခခံမယ္” ဟု အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ သတ္မွတ္ႏိုင္မယ့္ကာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနက ေမလလို႔စဥ္းစားထားတာ။ ငါတို႔ရဲ႕ သေဘာထားပဲ ရွိေသးတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြလည္း က်န္ေသးတယ္။ အခုစဥ္းစားလိုက္လို႔ရွိရင္ အဆိုျပဳ အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြဆိုတာႀကီး ထြက္လာမွာေလ။ အဲဒီအဆိုျပဳ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြက ဒီအုပ္စုေလးက ကိုယ္စားေတာ့ကိုယ္စားျပဳေပါ့။ ဒါေပမဲ့့ အားလံုးသိေအာင္ အဆိုျပဳႏႈန္းထားတစ္ခုကို ေၾကညာရဦးမွာ။ အရင္ ၃၆၀၀ အဆိုျပဳပါတယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သေဘာတူတဲ့ သူနဲ႔ ကန္႔ကြက္တဲ့သူနဲ႔ အကုန္လံုးေပၚလာေရာ။ ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြကိုလည္း လိုက္ေျဖရွင္းျပတယ္။ ေက်နပ္တာေရာ၊ မေက်နပ္တာ ေရာပါလာမွာပါပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အမ်ားစု သေဘာတူသည့္ အဆိုျပဳႏႈန္းထားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ကာလအေက်ာ္ ေမလတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆိုသည္။

December 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.