<

တနသာၤတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးကို ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပပြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီး၍ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲ

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမဳိ႕၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို ငါးပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေပးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးကိုႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ထားဝယ္ခရိုင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသမဂၢက ဦးေဆာင္၍ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲေသာ္လည္း အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လာေရာက္တားျမစ္ေသာေၾကာင့္ဆႏၵျပပြဲအား ဖ်က္သိမ္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္မည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ ့ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ထပ္မံလာေရာက္ကာ ဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္မည့္ ပိုစတာ၊ စာသားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လာေရာက္အသိေပးခ့ဲျပီး ၄င္းတို႔ ပယ္ဖ်က္ခိုင္းသည္မ်ားကို မပယ္ဖ်က္ပါက ဆႏၵျပပြဲအား ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း လာေရာက္တားဆီး ခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ တားဆီးခ့ဲၿပီးေနာက္ လယ္သမားမ်ားဘက္မွ ၄င္းတို႔ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ ့ဆံုခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆို၍ ေစာင့္ဆိုင္းခ့ဲေသာ္လည္း ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္လာျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ မူလအစီအစဥ္အတိုင္း ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ လယ္သမားမိသားစုဝင္ ၁၀၀ ခန္႔က ဝဲကြ်န္းကူးတို႔ေဟာင္းလမ္း ေနအိမ္မွ စတင္ထြက္ခြာခ့ဲေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္အမ်ားအျပားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ကူးတို႔ေဟာင္းလမ္းထိပ္တြင္ သံဆူးႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ထားကာ တားဆီးခ့ဲသည့္အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၿဖိဳခြင္းသည့္လက္နက္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္ကားမ်ားကိုပါ အသင့္ျပင္ဆင္ထားခ့ဲၿပီး ဆႏၵျပပြဲအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဟု သတိေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ဆႏၵျပရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ ့အား ထိခိုက္ေစသည့္ ပိုစတာမ်ား ျဖဳတ္သိမ္းေပးပါက ဆႏၵျပပြဲကို ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားအား လာေရာက္ညွိႏႈိင္းခ့ဲေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမ႐ွိဘဲ အေျခအေနတင္းမာေနစဥ္ လူ႔အခြင့္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ကိုသန္းဝင္းက ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးခ့ဲေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားဘက္က ဆႏၵျပပြဲကို နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပပြဲကို တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးခ့ဲေသာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ့အေနျဖင့္ တစ္လအတြင္း သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမ ျပႆနာကို ငါးပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုမေျဖရွင္းေပးပါက လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ထပ္မံဆႏၵျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ဒီမိုကေရစီ မရရွိေသးေၾကာင္း ယခုက့ဲသို႔ တားဆီးမႈက သက္ေသျပေနသည္ဟု ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူျဖစ္သည့္ ေဒၚရီရီေထြးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေပၚ ဥပေဒမ့ဲဖိႏွိပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန ့ မနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ထားဝယ္ၿမိဳ ့နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ ့သို႔ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒအတိုင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္ထားခ့ဲေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဆႏၵျပရာ၌ လက္ရွိတနသာၤရီ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအေပၚ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ပိုစတာဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ စာသားမ်ားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ပါရွိေနေၾကာင္း စီစစ္ေတြ ့ရွိရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာစာသား ပိုစတာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က စာျဖင့္အေၾကာင္း ျပန္လာမႈအျပင္ သက္ဆိုင္ရာခရိုင္၊ ၿမိဳ ့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴးမ်ားမွ ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခ့ဲေၾကာင္း ေဒၚရီရီေထြးက ေျပာၾကားသည္။

October 18, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.