<

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္မည့္ လူငယ္မူ၀ါဒ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထား

ၾသဂုတ္လအတြင္းက လူငယ္မူ၀ါဒျဖစ္ေျမာက္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီသံုးရပ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo ; National Youth Police – Myanmar Facebook)

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္မည့္ လူငယ္မူ၀ါဒမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးကို ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေရးဆြဲရာ၌ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အတည္ျပဳထားေသာ လူငယ္မူ၀ါဒ(မူၾကမ္း) အား တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ျပန္လည္ခ်ျပၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ဒုတိယပတ္ေလာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လ်ာထားတယ္။ လတ္တေလာ အထိေတာ့ ကနဦးက တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြကို လက္ရွိမူ၀ါဒျဖစ္စဥ္ ထဲမွာပါတဲ့ လူေတြကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ Strategic Plan ေရးဆြဲတဲ့အခါ ပါ၀င္ေပးဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ (၂) ဦးစီးကုိ Request လုပ္ထားတယ္။ တခ်ဳိ႕တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက အဆင္သင့္ျဖစ္လုိ႔ စာရင္းေပးထားတာေတြရွိသလုိ တခ်ဳိ႕တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကေတာ့ ေရြးခ်ယ္ထားတာေတြ စာရင္းေပးထား တာေတြေတာ့မရွိေသးဘူးေပါ့။ မူၾကမ္းကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတည္ျပဳၿပီး ခ်င္းမွာပဲ ေရွ႕ေနခ်ဳဳပ္႐ံုးကို ပို႔တယ္။ သူတုိ႔ကလည္းအတည္ျပဳတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒါကိုအစုိးရ Cabinet အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳၿပီးတဲ့ အခါက်ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္း အတာအေနနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ျပမယ္။ ခ်ျပတယ္ဆုိတာက Cabinet အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳၿပီးတဲ့အခါက် ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လက္လွမ္းမီသေလာက္ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ မူၾကမ္းေတြ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးေတာ့ ျဖန္႔ခ်ိတာေတြ လုပ္ေဆာင္တာေတြ လူငယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတာေတြ အၾကံဉာဏ္ေတြရယူတာေတြ လုပ္ေဆာင္တယ္။ ဒါကေတာ့ လူငယ္ေတြဘက္ကေန လုပ္ႏုိင္သေလာက္ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြ ပံုစံေတြလုပ္ခြင့္ရတဲ့ ေဘာင္ထဲက လုပ္ႏုိင္သေလာက္လုပ္သြားပါမယ္။ အစုိးရအဆင့္အေနနဲ႔လည္း သူတို႔လုပ္ႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကေန အသိေပးတာေတြ လုပ္သြားမယ္” ဟု လူငယ္မူ၀ါဒျဖစ္ေျမာက္ ေရးဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ကုိသူရစိုးက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ လူငယ္မူ၀ါဒ(မူၾကမ္း) အားခ်ျပၿပီး အၾကံဉာဏ္ေတာင္းခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ရရွိလာမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား လူငယ္မူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)တြင္ ထည့္သြင္းျဖည့္စြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏုိင္သည့္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“တစ္ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ဆုိေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းနဲ႔ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု တူမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ မတူတာေတြ လာစုမယ္။ အဲဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က Remark နဲ႔သြားမယ္။ ဥပမာ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တနသၤာရီမွာေတာ့ ဒီပံုစံနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ တျခားပံုစံ။ ခ်င္းျပည္နယ္က ဒီလုိမ်ိဳးရွိမယ္။ မတူညီတဲ့ပံုစံေတြေတာ့ ရွိလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိမတူညီတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အသီးသီးကဟာေတြ အကုန္လံုးက ဒီမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲတဲ့ အထဲမွာ အကုန္ပါမယ္။ ၿပီးေတာ့မွ Strategic Plan ထဲမွာပါတဲ့အတုိင္း တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္” ဟု ကိုသူရစုိးက ဆုိသည္။

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနစသည္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူငယ္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လူငယ္ႏွစ္ဦးစီပါ၀င္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ လူငယ္မူ၀ါဒမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအား ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း မေရးဆြဲမီအခ်ိန္ကာလအထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူငယ္မူ၀ါဒ ျဖစ္ေျမာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး လူငယ္မူ၀ါဒမူၾကမ္း (Final Draft)) ကို အတည္ျပဳရယူခဲ့ကာ လက္ရွိတြင္ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ အဆင့္ဆင့္ ေပးပို႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

October 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.