<

တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ရွစ္သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ရာတြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ရွစ္သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၃၉၉ ဒသမ ၆၃၀ သန္း ရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ အလားတူကာလ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၄၀၇ ဒသမ ၇၂၇ သန္း ရွိသျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာရွစ္သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ က်ဳိင္းတုံ၊ တာခ်ီလိတ္၊ ျမ၀တီ၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီးႏွင့္ တမူးစခန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္စခန္း၏ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၅၇ ဒသမ ၄၇၇ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၉ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ က်ဳိင္းတုံ နယ္စပ္စခန္းမွ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ တာခ်ီလိတ္မွ ေဒၚလာ ေလးသန္းေက်ာ္၊ ျမ၀တီမွ ေဒၚလာ ၁၁ သန္းေက်ာ္၊ ၿမိတ္မွ ေဒၚလာ ရွစ္သန္းေက်ာ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီးစခန္းမွ ေဒၚလာေျခာက္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ တမူးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ေဒၚလာ ၁၈ သန္းေက်ာ္ အသီးသီး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမ၀တီစခန္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာ ထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံး ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ -အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ-ထုိင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ ႏွင့္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈျပဳရန္အတြက္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကံပုိက္တီး၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ တမူး၊ ရိဒ္၊ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ က်ဳိင္းတုံ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီး၊ ေမာေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ မယ္စဲ့စသည့္ နယ္စပ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း ၁၆ ခု ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ကုန္သြယ္မႈအရ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

October 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.