<

ဗီယက္နမ္တြင္ ဘုရားသခင္လက္ထဲမွ တံတားက ခရီးသြားဆြဲေဆာင္စရာ ေနာက္ဆံုးေနရာျဖစ္လာ

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ ဒါနန္ၿမိဳ႕အနီး Golden Bridge သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ သစ္ေတာထူထပ္ေသာ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ သစ္ပင္မ်ားထဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဧရာမ ကြန္ကရစ္လက္ႀကီးႏွစ္ဖက္က ကိုင္မထားေသာ ေရႊေရာင္တံတားတစ္စင္း တည္ရွိသည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္ရာ ထူးျခားလွေသာ ေနာက္ဆံုးေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည့္ ထိုတံတားေပၚတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္ေနေသာ ခရီးသြားအမ်ားအျပား ဆဲလ္ဖီမ်ား ႐ိုက္ကူးေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ လက္ၾကားထဲမွ တလက္လက္ ေတာက္ပေနေသာ အပ္ခ်ည္မွ်င္ေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရသကဲ့သို႔ ခံစားရေစရန္ ဒီဇိုင္းထြင္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ ထိုတံတား၏ အမည္မွာ Golden Bridge ျဖစ္သည္။ ဒါနန္ၿမိဳ႕အနီး ဘာနာေတာင္ကုန္းေဒသ၌ တည္ရွိေသာ Golden Bridge သည္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဇြန္လကတည္းက ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တံတားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားစြာသည္ လူမႈမီဒီယာေပၚ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ထိုမွ်ေလာက္ အာ႐ံုစိုက္မႈ အမ်ားအျပားရမည္ဟု ထင္မထားေသာ တံတား၏ ဗိသုကာပညာရွင္ပင္လွ်င္ အံ့ၾသေနသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ရာကို ကမၻာတစ္၀န္းက လူေတြအခ်င္းခ်င္း ေ၀မွ်အသိေပးေနၾကတာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္” ဟု ဗူဗီ ယက္အန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တံတားတည္ရွိရာေနရာကို ၁၉၁၉ ခု ႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ကိုလိုနီမ်ားက ေတာင္စခန္းၿမိဳ႕အျဖစ္ ပထမဆံုးေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မီတာ ၁၅၀ ( ၄၉၀ ေပ) ရွည္လ်ားေသာ တံတားမွာမူ ထိုေတာင္ကုန္းျမင့္ေဒသထဲတြင္ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ပံုစံ တည္ရွိေနသည္။ ေကဘယ္ကား၊ အလယ္ေခတ္က ျပင္သစ္ပံုစံေက်းရြာ (ရဲတိုက္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားပင္ပါ၀င္)၊ ပံုစံငယ္ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ဖေယာင္း႐ုပ္တုျပတိုက္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံအားျဖည့္ထားေသာ ယင္းေတာင္စခန္းေဒသသည္ လက္ရွိတြင္မူ ဗီယက္နမ္၏ ႀကီးမားေသာ ခရီးသြား ဆြဲေဆာင္ရာတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ေကဘယ္ကားမ်ားေပၚမွ ၾကည့္လွ်င္လည္း ျပင္သစ္ကိုလိုနီတို႔၏ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖေနအိမ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရီးသြားမ်ား အမ်ားစု စိတ္၀င္စားၾကသည္မွာ အသစ္စက္စက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ Cau Vang တံတား (ဗီယက္နမ္ဘာသာျဖင့္ ေရႊေရာင္တံတားဟု အဓိပၸါယ္ရ) ပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းတံတားကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ Sun Group သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ရဲတင္းေသာဒီဇိုင္းရွိၿပီး အျမင္ကြဲလြဲမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားစြာအား ေဆာက္လုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

Ref: AFP

August 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.