<

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား အစာငတ္ျပတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္က အူခီယာခ႐ိုင္ရွိ ထာအင္ခါလီ ဒုကၡသည္စခန္း$ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လာေသာ ဒုကၡသည္တစ္ဦး

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို  မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးသြားေစရန္အတြက္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအား လုယက္ဓားျပတုိက္ျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းႏွင့္ တမင္အစာ ေရစာငတ္ျပတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (AI) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု အဆုိပါလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၉၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးစားသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မိသားစုမ်ားကို စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၌ လုယက္ဓားျပတိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ၎တုိ႔ရြာမ်ားမွေန၍ ျပန္ေပးဆဲြမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ေၾကာက္လန္႔၍ ထြက္ေျပးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု AI က အစီရင္ခံခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ဆက္လက္ထြက္ေျပးေနရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားက ဆုိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စားစရာမရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထြက္ေျပးရတာပါ” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ရြာတစ္ရြာမွ အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိ ဒယ္ဒါဘီဂမ္းက AI သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား အသံုးျပဳ၍မရေအာင္ ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈေၾကာင့္ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု AI က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ တမင္တကာ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက သူတုိ႔ရြာေတြမွာ ဆက္ၿပီး ေနထုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အမ်ားအျပားကုိ အစာငတ္ျပတ္ေစပါတယ္” ဟု AI က ဆုိသည္။

February 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.