<

ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဟိႏၵဴအရပ္သားမ်ားကို အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ ထုတ္ေဖာ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာတြင္ ေသဆုံးသြားေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအနီး ငုိေနၾကေသာ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္အတြင္းက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ဟိႏၵဴအရပ္သား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ႕၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

လူအစုလိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုတြင္ ARSA ဟုေခၚေသာ  ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက ဟိႏၵဴအရပ္သား ၉၉ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ပက္သက္ျခင္းကို ARSA က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လုံျခံဳေရး တပ္ဖဲြမ်ားကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သည့္ ပထမဦးဆုံးရက္တြင္ ယင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ာကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာလုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက စြပ္စဲြထားသည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္ ၇၀၀၀၀၀ နီးပါးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို ့ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ပဋိပကၡသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကိုသာမက လူနည္းစု ဟိႏၵဴတို႔ကိုပါ အိုးအိမ္စြန္႔ေျပး ေစခဲ့ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ ရဲကင္းမ်ားကုိ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ARSA က ေမာင္တာၿမိဳ ့နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေက်းရြာစုမ်ားတြင္ လူအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA အေနျဖင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္ရာတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ယခုေတြ ့ရိွခ်က္မ်ားက ညႊန္းဆိုလ်က္ရိွသည္။

ARSA အဖဲြ ့၀င္မ်ားက ၾသဂုတ္၂၆ ရက္တြင္ အေနာက္ခေမာင္းဆိတ္ ဟိႏၵဴေက်းရြာကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ပုံအား ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ရက္စက္ျပီး အဓိပၸာယ္မဲ့တဲ့ အခုလုပ္ရပ္မွာ ARSA အဖဲြ႕၀င္ေတြဟာ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ကေလးေတြကို အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကို သူတို႔ရြာရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳခင္ သူတို႔ကို အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ေဆြမ်ိဳးမ်ား အသတ္ခံရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူမ်ား ရိွခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏ စူးစူး၀ါး၀ါး     ေအာ္သံမ်ားကို ၾကားရသမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း အသတ္မေသးဘဲ က်န္ခဲ့ေသာ ဟိႏၵဴမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“သူတို႔က အမ်ိဳးသားေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကို မၾကည့္နဲ႔လို႔လည္း ကြၽန္မတို႔ကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ဓားေတြပါၾကတယ္။ ပုဆိန္ေတြနဲ ့သံတုတ္ေတြလည္းပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔က အဲ့ဒီနားက ခ်ဳံပုတ္ထဲမွာ ပုန္းေနခဲ့ၾကတာပါ။ နည္းနည္းေတာ့ လွမ္းျမင္ရပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ ့ဦးေလး၊ ကြၽန္မရဲ႕ အေဖနဲ ့ကြၽန္မအစ္ကိုတို႔ကို သူတို႔က သတ္ခဲ့ၾကတာပါ” ဟု အေနာက္ခေမာင္းဆိတ္ရြာမွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၂၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦး၊ အသက္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၁၄ ဦး အပါအ၀င္ ကေလး ၂၃ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား စြပ္စဲြထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလတြင္ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ျမွပ္ထားေသာ ေျမက်င္းေလးခုထဲမွ ရြာသား ၄၅ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အနီးအနား ရဲေဘာ္က်ရြာမွ ၄၆ ဦး အပါအ၀င္ အျခားႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကို ရွာေတြ ့ျခင္း မရိွေသးေပ။

ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာရိွ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈသည္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေျခ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ ၉၉ ဦးရိွသည္ဟု စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို ့ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား ထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ လည္းေကာင္း ျမန္မာလုံျခံဳေရး တပ္ဖဲြ ့မ်ား၏ ရက္စက္မႈ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္းေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ လူအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ျမွပ္ထားေသာ ေျမက်င္းကို ေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေသဆုံးသူမ်ားမွာ မြတ္ဆလင္မ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ ARSA မွမြတ္ဆလင္မ်ားက ဟိႏၵဴမ်ားကို သတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမက်င္းနွင့္ အေလာင္းမ်ားရိွရာ ေနရာသို႔ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေခၚေဆာင္ျပသ ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး သုေတသီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္အား ဆက္လက္ျငင္းဆန္ ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေနာက္ခေမာင္းဆိတ္ႏွင့္ အနီးနားက ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥကို တိတိက်က် သိရိွေရးမွာ မေရမရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ARSA က အစုလိုက္အျပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ျငင္းဆန္ေနခဲ့ၿပီး ၄င္းအဖဲြ ့က အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ မျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္ေလးလ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ပဋိပကၡနွင့္ ပက္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက သတင္းကို တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေနသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက မေက်မနပ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လူမ်ားအစုလုိက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ သတင္းကို ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတာကာ နာမည္ႀကီး သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရက မေက်မနပ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လူမ်ားအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ သတင္းကို ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာာက ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၾကသည္။

လူသတ္သမားမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသ အေျမာက္အမ်ားရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း တရားမွ်တမႈကုိ မရရွိေၾကာင္း ဟိႏၵဴရပ္ေက်းေခါင္းေဆာင္ နီေမာက ေအဖက္ပီကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လူေတြက ဟိႏၵဴေတြ သတ္ခံရတာကုိ သိပ္စိတ္မ၀င္စားၾကပါဘူး” ဟု ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္တုိ႔အား ရက္စက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ARSA ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာစာေပးမႈ ရွိလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက Amnesty ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

May 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.