<

ယခုႏွစ္ ခုနစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၃၂၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၅ ဦးႏႈန္း ေသဆုံး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဇူလိုင္လအထိ ခုနစ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၃၂၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၅ ဦးႏႈန္း ေသဆုံးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

လအလိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၅၆၅ မႈျဖစ္ပြားၿပီး ၄၉၁ ဦး ေသဆုံးကာ ၂၃၂၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ၁၄၅၃ မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၄၀၉ ဦး ေသဆုံးကာ ၂၂၃၄ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

မတ္လအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၅၈၁ မႈ ျဖစ္ပြားကာ ၅၄၁ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၂၃၄၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၇၉၅ မႈ ျဖစ္ပြားကာ ၅၇၂ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၃၃၄၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမလအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ၄၅၅ ဦး ေသဆုံးကာ ၂၃၀၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္လအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၃၃၁ မႈ ျဖစ္ပြားကာ ၃၇၆ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၁၈၅၉ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၂၉၇ မႈ ျဖစ္ပြားကာ ၃၅၇ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၁၈၃၄ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အသီးသီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ယာဥ္တိုက္မႈ ၅၀ ႏႈန္းျဖစ္ပြားေနၿပီး အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေသဆုံးသူ ၁၅ ဦးႏႈန္း ရွိေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၇၈ ဦးႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.