<

ရွစ္ေလးလုံးပါတီအား ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႕ပါတီ အမည္ေျပာင္းလဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထား

ရွစ္ေလးလုံးပါတီအား ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ အမည္ေျပာင္းလဲကာ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားခ့ဲသည္။

ဦးကုိကုိႀကီးအပါအ၀င္ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အား ရွစ္ေလးလုံးပါတီအမည္ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီအမည္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးကိုကိုႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ား မတ္ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ပါတီအမည္အား အသံုးျပဳျခင္းမျပဳရန္ ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ပါတီအမည္အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္လားဆိုသည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ အဆိုပါအမည္ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧၿပီ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား စုံညီအစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၿပီး ပါတီအမည္အား ‘ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ’ ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ၍ မွတ္ပံုတင္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

“နာမည္ကို နည္းနည္းျပန္လည္ျဖည့္စြက္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၀ ခုကေနၿပီးေတာ့ နာမည္တစ္ခုျပန္ေရြးတယ္ေပါ့။ အဲဒီေရြးတဲ့ဟာကို ျပန္လာတင္ေပးတာပါ။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးရဲ႕ သူတို႔စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ သူတို႔အဆိုျပဳတဲ့နာမည္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မဲစနစ္နဲ႔ေရြးခဲ့တာပါ။ နာမည္ေျပာင္းလိုက္တာက ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီဆိုၿပီး ျပန္ေျပာင္းတင္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Vote နဲ႔ အားလံုးနာမည္ခုနစ္ခု ထြက္လာတယ္။ ခုနစ္ခုမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆိုတဲ့ဟာကို ေရြးလိုက္တာ” ဟု ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပသြားရန္ရွိေနသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္သည့္အခ်ိန္က်မွသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္က်မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားခြင့္အခ်ိန္ကာလ အခက္အခဲရွိမည္ကိုစုိးရိမ္ေၾကာင္း ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟုိဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

April 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.