<

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္ထံ UWSP ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္ထံ “၀” ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္က မတ္ ၃၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ထားသည္။

အဆုိပါသ၀ဏ္လႊာတြင္ ဦးေပါက္ယူခ်န္အား အထူးေဒသ (၂) “၀” ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရဥကၠ႒ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သ၀ဏ္လႊာ၌ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေဆြေတာ္သည္ မဲအေရအတြက္အမ်ားဆုံးျဖင့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္းကုိ အထူးေဒသ (၂) “၀” ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံကုိယ္စား မိမိအေနျဖင့္ လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ ဂုဏ္ျပဳအပ္ေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး တုိင္းရင္းသားအားလုံး စည္းလုံးညီညြတ္စြာေနထုိင္ေရး၊ စီးပြားေရးသာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး ေဘးကင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး၊ စီးပြားေရးသာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး ေဘးကင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး စသည္တုိ႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈအသစ္မ်ား သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

March 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.