<

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သေဘာထားရယူမည္

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ စတင္သြားေရာက္ကာ သေဘာထားရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔သြားေရာက္မည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕အနက္တစ္ဖဲြ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလးဖြဲ႕မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေနရာမ်ားခြဲကာ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕တြင္ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးရန္သတ္မွတ္ထားသည္ က႑ငါးခုအား ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာ၀န္ယူထားသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ အဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံ သြားေရာက္မည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔အား ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူေတြနဲ႔ သြားေတြ႕ဆုံတဲ့ပြဲလုပ္ပါ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရးဆြဲထားတဲ့မူ၀ါဒေတြ၊ ေပၚလစီေတြကုိ ျပည္သူေတြကိုခ်ျပမယ္။ သြားတင္ျပမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္သူေတြ ျပန္ၿပီးအၾကံျပဳတာေတြ၊ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ။ ျပည္သူေတြသေဘာထားေတြေပါ့ေလ။ အဲဒီသေဘာထားေတြေပါင္းၿပီးေတာ့၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ၿမိဳ႕ေတြကုိ သြားလုိ႔ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ႀကီးမွာ ေနာက္တစ္ခါျပန္ေတြ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္သူနဲ႔ေတြ႕ဆုံတုန္းမွာရရွိခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြျပန္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲထားတဲ့မူ၀ါဒေတြေပၚမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈေတြအကုန္လုံးကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့စဥ္းစားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒုတိယမူၾကမ္းလိုမ်ဳိး ျပန္လုပ္မယ့္သေဘာရွိပါတယ္။ မူ၀ါဒေတြကုိ ျပန္ျပဳျပင္သင့္တာေတြ ျဖည့္စြက္မြမ္းမံတာေတြ အကုန္လုံးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေတြ ျပန္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ၿပီးၿပီဆုိကာမွပဲ အႀကိဳပြဲလုိမ်ဳိးတစ္ပြဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္မယ္။ ၿပီးမွပဲ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ပုံစံကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ အၾကမ္းဖ်င္းစီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္၊ မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာက်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဦးေဆာင္၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ပူးေပါင္းကာက်င္းပခြင့္ရွိၿပီး လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပရန္ RCSS/SSA၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပထားၿပီး မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ားရရွိထားကာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာအရ ေတာင္ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံတြင္သာ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီက အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ခ်င္း)၊ (ပအုိ၀္း)၊ (ကရင္) သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ပဲခူး)၊ (တနသၤာရီ)၊ (ရွမ္း) သုံးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါေျခာက္ပြဲမွရရွိထားသည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကုိ စုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီက က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ညီလာခံသုိ႔ စာတမ္းတင္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

December 16, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.