<

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေၾကးတိုင္အင္းတစ္ခုကုိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ တင္ျပခ်က္ဟုဆိုကာ ေၾကးတိုင္ပယ္ဖ်က္၍ အစုအဖြဲ႕ေရလုပ္သားမ်ားအား ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္း

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ငါးဟင္းဂံေၾကးတိုင္အင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းစြာ တင္ျပခဲ့မႈကို အေျခခံ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေၾကးတိုင္ပယ္ဖ်က္ကာ အစုအဖြဲ႕ ေရလုပ္သားမ်ားအား ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နစ္နာသူ အင္းလုပ္သားႀကီးက စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ငါးဟင္းဂံအင္းမွာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ေၾကးတိုင္အင္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးလွဆန္းအား သုံးႏွစ္ေၾကးတိုင္အျဖစ္ ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ အင္းရာသီတြင္လည္း မူလလုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးလွဆန္းကိုပင္ ေၾကးတိုင္ဆက္လက္ ခ်ထားေပးၿပီး အင္းခြန္ေငြနွင့္ ငါးသားေပါက္ဖိုးေငြမ်ားကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေၾကးတိုင္အင္း ခ်ထားေပးၿပီးေနာက္ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေအာင္ဦးက ငါးဟင္းဂံအင္းမွာ ယခင္ႏွစ္ အင္းတန္ဖိုး ငါးသိန္းက်ပ္သာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအင္းမွာ စပါးငါးျပႆနာ ရွိေသာေၾကာင့္ ေၾကးတိုင္ခ်ထားမေပးသင့္ဘဲ အင္းအနီးရွိ အစုအဖြဲ႕ ေရလုပ္သားမ်ားကိုသာ ခ်ထားေပးသင့္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ တင္ျပမႈအရ ေၾကးတိုင္အင္းအျဖစ္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး အစုအဖြဲ႕ေရလုပ္သားမ်ားကို ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ အစုအဖြဲ႕ ေရလုပ္သားမ်ားအား ခ်ထားေပးရန္အတြက္ ဦးေအာင္ေအာင္ဦး၏ တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပသကဲ့သို႔ ငါးစပါးျပႆနာမ်ား မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အင္းတန္ဖိုးေငြမွာလည္း ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ အင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေၾကးတိုင္အင္းအျဖစ္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခံရမႈမွာ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေၾကးတိုင္ခ်ထားေပးၿပီးသား အင္းေတြကို အစုအဖြဲ႕ေရလုပ္သားေတြကို မေပးရဘူးလို႔ စည္းကမ္းခ်က္ထဲမွာ ပါပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္က ဒီအင္းကို သုံးႏွစ္ေၾကးတိုင္ရထားတာပါ။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ေၾကးတိုင္ဆက္ေပးလို႔ ကြၽန္ေတာ္က အင္းခြန္ေတြ ငါးသားေပါက္ဖိုးေတြက အစ ေပးသြင္းၿပီးပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္က်မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေၾကာင့္ဆိုၿပီး ေၾကးတိုင္ကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး အစုအဖြဲ႕ကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကလည္း အကုန္မွားယြင္းေနပါတယ္။ ငါးစပါးျပႆနာေတြ ရွိတယ္လို႔ သူကေျပာတာလည္း မွားပါတယ္။ ဒီရွင္းလင္းပြဲမွာ အင္းနဲ႔ထိစပ္ေနတဲ့ ေတာင္သူေတြအမ်ားႀကီးပါပါတယ္။ သူတို႔ကို ေမးလို႔ရပါတယ္။ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက သူက အင္းတန္ဖိုးကို ငါးသိန္းလို႔လိမ္ၿပီးေတာ့ တင္ျပပါတယ္။ အင္းရဲ႕ တကယ္တန္ဖိုးဟာ သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ပါတယ္။ ဒီလိုလိမ္ၿပီးေတာ့ တင္ျပတာဟာ အဂတိတရားေၾကာင့္လားဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ပို႔ထားပါတယ္။ သူတို႔ခ်ထားေပးတဲ့ အစုအဖြဲ႕ ေရလုပ္သားဆိုတာမွာလည္း အင္းနားက လယ္သမား နည္းနည္းပဲပါပါတယ္။ အခုဒီမွာေရာက္ေနတဲ့ လယ္သမားႀကီးေတြကို ေမးလို႔ရပါတယ္။ အခုလို ေၾကးတိုင္ခ်ထားေပးၿပီး ေငြေၾကးေတြသြင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ မွားယြင္းစြာ တင္ျပခ်က္ကို အတည္ယူၿပီးေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရမ္းနစ္နာပါတယ္” ဟု ငါးဟင္းဂံ အင္းေၾကးတိုင္ရရွိခဲ့သူ ဦးလွဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္(၂)မွ ဦးေအာင္ေအာင္ဦးထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ “ေၾကးတိုင္အင္းေတြကို ျပန္လည္စိစစ္ဖို႔ အစိုးရခ်မွတ္ေပးတဲ့ မူ၀ါဒေတြအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိစစ္ခဲ့တာမွာ ဒီအင္းဟာ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ငါးစပါးျပႆနာေတြ ျဖစ္ဖူးထားလို႔ အစုအဖြဲ႕ကို ခ်ထားေပးသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားေပးခဲ့တာပါ၊ အစုအဖြဲ႕ကို ခ်ထားေပးတာမွာ သိန္း ၄၀ ေအာက္ အင္းေတြကိုဆိုရင္ ခ်ထားေပးလုိ႔ရပါတယ္။ အင္းရဲ႕တန္ဖိုးကေတာ့ ငါးသိန္းဆိုတာ အေဆာလ်င္စြာ ေျပာဆိုမိတာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေၾကးတိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရအင္း ၄၁ အင္းရွိၿပီး ငါးဟင္းဂံအင္းလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

September 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.