<

႐ုရွားႏုိင္ငံအေျခစုိက္ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျမ၀တီ Page မ်ား ဖြင့္လွစ္

႐ုရွားႏုိင္ငံအေျခစုိက္ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဖြင့္ထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ Pageကို ေတြ႕ရစဥ္

႐ုရွားႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ (Senior General Min Aung Hlaing) အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျမ၀တီသတင္းဌာန၏ page မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ Senior General Min Aung Hlaing Page အား ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ႐ုရွားခရီးစဥ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ ဆြာၿမိဳ႕ရွိ ဆြာေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ က်ဳိးေပါက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးေနသည့္ သတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ယင္း Page တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အျခား ထိပ္တန္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အေကာင့္မ်ားကုိ Facebook က ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Page မ်ား ဖြင့္လွစ္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Facebook ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စုစုေပါင္း Facebook အေကာင့္ ၁၈ ခု၊ Instagram အေကာင့္ တစ္ခုႏွင့္ Follower ၁၂ သန္းနီးပါး ရွိေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာ ၅၂ ခုအား ဖယ္ရွားလုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ျမ၀တီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကြန္ရက္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ တုိ႔အား ပိတ္ပင္လုိက္သည္ဟု Facebook က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက အာဏာ အပ္ႏွင္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္၌ပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္တြင္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ကူခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

Facebook တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသာ အျပဳအမူ၌ ပါ၀င္ေနသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၄၆ ခုႏွင့္ အေကာင့္ ၁၂ ခုကုိလည္း ဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း Facebook က ေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္အတြင္း ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကုိ တိတ္တိတ္ပုန္း တြန္းအားေပးသည့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအား အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟုလည္း Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Facebook သည္ လူမ်ားအား ၎တုိ႔ ျပဳလုပ္သည့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္မႈရွိႏုိင္ေစရန္ လုိလားေသာေၾကာင့္ ယင္းအျပဳအမူမ်ဳိးကုိ Facebook ၌ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း အေစာပုိင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လြတ္လပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႐ုိက္ခတ္မႈအား ေလ့လာသုံးသပ္မႈမွ တစ္ဆင့္ အပါအ၀င္ Facebook သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ Facebook ႏွင့္ပတ္သက္၍ တလြဲအသုံးျပဳမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

August 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.