<

မဟာသီယာက ေဒၚလာ ၂၂ ဘီလ်ံတန္ဖုိးရွိ တ႐ုတ္အေထာက္အပံ့ ယူစီမံကိန္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ေပက်င္းရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၌ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာ (၀ဲ ဒုတိယေျမာက္) ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း (ယာ) တို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ (Photo – AFP)

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ေပက်င္းသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္အတြင္း မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာမုိဟာမက္က စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၂၂ ဘီလ်ံတန္ဖုိးရွိ တ႐ုတ္အေထာက္အပံ့ယူထားသည့္ စီမံကိန္းသုံးခုကုိ မေလးရွားက ၎၏ ေၾကြးၿမီမ်ားအား ျပန္ဆပ္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေတြ႕သည္အခ်ိန္အထိ ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိစီမံကိန္းမ်ားသည္ မေလးရွားအေရွ႕ဘက္ ကမ္း႐ုိးတန္းကုိ ထုိင္းေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ကြာလာလမ္ပူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ရထားလမ္းစီမံကိန္း ECRL ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းႏွစ္ခု ျဖစ္ၾကသည္။

ECRL စီမံကိန္းအား မလုပ္ေဆာင္ေတာ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း မဟာသီယာက ငါးရက္ၾကာ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ မေလးရွားသတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေငြေၾကးအမ်ားအျပား ေခ်းယူရေသာ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔က မတတ္ႏုိင္ေသာ၊ ေၾကြးျပန္မဆပ္ႏုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ မေလးရွားအတြက္ ထုိစီမံကိန္းမ်ားလည္း မလုိအပ္ေသးေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ၎တုိ႔၏ ဘ႑ာေရးလုိေငြျပမႈကုိ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာသီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၅၀ ခန္႔အထိ  ျမင့္တက္လာေသာ မေလးရွားအစုိးရေၾကြးၿမီကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္လည္း မဟာသီယာက ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ မဟာသီယာက တ႐ုတ္သည္ မေလးရွား၏ ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းမႈတြင္ အကူအညီေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးအေနအထား၌ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ကုိလုိနီပုံစံသစ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းလည္း မဟာသီယာက သတိေပးခဲ့သည္။

ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ တန္ဖုိးရွိ ECRL ရထားလမ္းစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္အႀကီးဆုံး အင္ဂ်င္နီယာကုမၸဏီျဖစ္ေသာ China Communication Company ႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္မွ ေခ်းေငြျဖင့္ အမ်ားဆုံးေထာက္ပံ့ထားသည္။ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃၂ ဘီလ်ံကုန္က်မည့္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္၏ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တ႐ုတ္ကန္ထ ႐ုိက္ကုမၸဏီထံ ေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းသည္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာၿပီးစီးေသးေၾကာင္း မေလးရွားဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလုိင္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ေဘာ္နီယုိကြၽန္းစုရွိ ဆာဘားျပည္နယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အျခားစီမံကိန္းမွာ မေလးရွားကြၽန္းစုရွိ မလကၠာမွေျမာက္ဘက္ရွိ ကဒါးျပည္နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားေသာ္လည္း မဟာသီယာက ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရးဆက္ဆံေရး ခုိင္မာေစရန္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာေမတြင္လည္း မဟာသီယာသည္ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔အၾကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သေဘာတူညီခ်က္ရထားသည့္ အျမန္ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္အမ်ားအျပားကုိလည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားသည္ဟုဆုိကာ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။

Ref ; AFP

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.