<

မႏၲေလး အိုးဘုိအက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရာ သံုးဦးလြတ္ေျမာက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ မႏၲေလး အုိးဘုိအက်ဥ္းေထာင္မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္စဥ္

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ မႏၲေလး အုိးဘုိအက်ဥ္းေထာင္မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ သံုးဦးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ဂုဏ္ထူးတစ္ဘာသာနဲ႔ ႐ုိး႐ိုးေအာင္ျမင္သူေတြကုိ ျပစ္ဒဏ္ရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံု ေလွ်ာ့ေပးပါတယ္။ ဂုဏ္ထူးႏွစ္ဘာသာနဲ႔ အထက္ကိုေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ရဲ႕ထက္၀က္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ျပစ္ဒဏ္က်န္ရိွေနသူေတြကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကုိ ျပင္ပေလာကမွာ တကၠသိုလ္ပညာေတြ ဆက္လက္သင္ၾကားေစဖို႔ရယ္၊ လူမႈေရးအရ ငဲ့ညႇာမႈရယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေစတနာကုိ နားလည္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျပဳမယ့္ သားေကာင္း သမီးရတနာေတြျဖစ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက လႊတ္ေပးတာပါ” ဟု အိုးဘုိအက်ဥ္းေထာင္မွ ေထာင္ပိုင္ႀကီး ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ေမာင္ထြန္းကိုကုိ၊ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ေမာင္ဇင္မင္းထြန္းႏွင့္ မလုပန္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သံုးဦးသည္ က်ခံရမည့္ျပစ္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ေအာက္သာ က်န္ရွိေတာ့သျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ က်န္ရွိေနေသးသည့္ သူမ်ားမွာလည္း ႐ိုး႐ိုးေအာင္ျမင္သူႏွင့္ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္မ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္၏ ေလးပံုတစ္ပံု ေလွ်ာ့ျခင္း၊ ႏွစ္ဘာသာႏွင့္အထက္ ဂုဏ္ထူးရွင္မ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္၏ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ေပးသည့္ ခံစားခြင့္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ မႏၲေလး အုိးဘုိအက်ဥ္းေထာင္မွ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၅၅ ဦးအနက္ ၂၇ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ သံုးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ေလးဦး၊ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ေလးဦး၊ တစ္ဘာသာ  ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦးႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးေအာင္ျမင္သူ ေျခာက္ဦးရွိခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၄၉ ဒသမ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆ က၀င္ေရာက္ ေျဖဆုိသူမွာ ၁၁ ဦးသာရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ၀င္ ေရာက္ေျဖဆုိသူမွာ ၅၅ ဦးထိရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ငါးဆခန္႔ မ်ားျပားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက အုိးဘုိေထာင္မွ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆုိလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္အင္းစိန္ စာစစ္ဌာနသို႔  သြားေရာက္ေျဖဆုိရသျဖင့္ ေထာင္၀င္စာ အခက္အခဲ ရွိေသာေၾကာင့္ ေျဖဆုိမႈ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာသင္ႏွစ္မွစတင္ၿပီး မႏၲေလး အုိးဘုိအက်ဥ္းဦးစီးဌာနတြင္သာ စာစစ္ဌာနျပဳလုပ္၍ ေျဖဆုိေစခဲ့ေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲမွ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းမ်ားက ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္၂၀၁၇-၂၀၁၈ တြင္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသူမွာ ၅၅ ဦးထိရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားဆရာမ်ား အပါအ၀င္ ပညာဒါန ျပဳလုပ္လုိသူ ျပင္ပဆရာမ်ားက ပါ၀င္ေရာက္ သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မႏၲေလးအုိးဘုိအက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာနမွေန၍ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့သူ ၁၁ ဦးအနက္ ခုနစ္ဦးေအာင္ျမင္ကာ သံုးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္တစ္ဦး၊ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ေလးဦးႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးေအာင္ျမင္သူႏွစ္ဦး ေပၚထြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အုိးဘုိအက်ဥ္းေထာင္သည္ သံုးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ပထမဆံုး ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သံုးဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့သည့္ ရႊန္းလဲ့ေ၀ေက်ာ္ (၁၉ႏွစ္) မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ က်ခံေနရသူျဖစ္ၿပီး သူမအပါအ၀င္ တကၠသိုလ္၀င္ တန္းစာေမးပြဲတြင္ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ငါးဦးကုိ သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျဖင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.