<

ယခုႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရြာကုိးရြာမွ အိမ္ေျခ တစ္ေထာင္ခန္႔အား ဆုိလာမီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြ႕ဆုံပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္

ယခုႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရြာကုိးရြာမွ အိမ္ေျခ တစ္ေထာင္ခန္႔အား ဆုိလာမီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း WWF မွ စြမ္းအင္ဌာနမန္ေနဂ်ာ ဦးရႊန္းစုိဦးက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံတမန္လမ္းရွိ WWF ႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္မကုန္ခင္မွာ အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ ဆုိလာနဲ႔ မီးလင္းေတာ့မွာပါ။ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ဦးေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အကူအညီ အလုံးအရင္းနဲ႔ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ဖုိ႔ေပါ့။ တနသၤာရီမွာ ရြာေျခာက္ရြာ အိမ္ေျခ ၇၅၀ ေလာက္၊ ကရင္မွာက ရြာႏွစ္ရြာ အိမ္ေျခ ၂၅၀ ေလာက္ဆုိလာနဲ႔ မီးေပးႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေနတာပါ” ဟု WWF မွ စြမ္းအင္ဌာန မန္ေနဂ်ာ ဦးရႊန္းစုိဦးက ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးသည္ အျမဲတမ္းလုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ အစုိးရဘက္မွ ဦးေဆာင္ေပးမည္ဆုိပါက ၀ုိင္း၀န္းကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရႊန္းစုိဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဆဲႏုိင္ငံေလ။ ဟုိဟာမလုပ္နဲ႔ ဒီဟာမလုပ္နဲ႔ ေျပာမယ့္အစား လက္ရွိမွာေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာဆုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စြမ္းအင္ဘယ္လုိ ထုတ္လုပ္လုိ႔ရလဲ ဆုိတာကုိ Clean Energy ေပၚ မူတည္ၿပီး report တစ္ခုထုတ္လုိက္တယ္။ အဲဒီကေနၿပီး ဘာေတြဆင့္ပြား ျဖစ္လာလဲဆုိရင္ အစုိးရနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အစုိးရ၀န္ထမ္း ၂၂ ေယာက္ကုိ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ ၀င္လာရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဆုိတာကုိ ႏွစ္ႏွစ္ပေရာဂ်က္နဲ႔ သင္ၾကားေပးေနတယ္” ဟု ဦးရႊန္းစုိဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အတြက္ ဥေရာပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ကိစၥမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ WWF ႏွင့္ ဒိန္းမတ္၊ ဆီြဒင္အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားက နည္းပညာအကူအညီမ်ား၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးေနေၾကာင္း ဦးရႊန္းစုိဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ သည္ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ သုံးစြဲႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳး ၿမဲရင္းျမစ္မ်ားကို ထပ္တိုးအသံုးျပဳပါက စြမ္းအင္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အျပင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.