<

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မုိးစပါးစိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ အခ်ိန္တုိးျမႇင့္

ဂြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးေနမႈျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ- သားႀကီး)

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈကို အခ်ိန္ထပ္မံတုိးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္ အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေမမွ စက္တင္ဘာလ ကုန္အထိ မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ ေခ်းေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ၾသဂုတ္လအထိ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ထုတ္ေခ်းေပးေနျခင္း ျဖစ္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ထုတ္ေခ်းေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္သူေတြရဲ႕ေၾကြးဆပ္တာ ေနာက္က်မႈေတြ ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရတာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေတြရွိတဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ကာလမွာ မၿပီးႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ႐ုံးခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ ထပ္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ ႏွစ္လ ထပ္တုိးလုိက္တယ္။ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ေတာင္သူ ၉၂,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ က်ပ္ ၆၉ ဒသမ ၁၉ ဘီလ်ံကုိ ထုတ္ ေပးထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ေတာင္သူ ၆၀,၀၀၀ ခန္႔ကုိလည္း ထုတ္ေခ်းေပးသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ က်န္တာေတြက ေတာင္သူဦးေရ မ်ားျပားတဲ့ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တုိ႔က ေတာင္သူေတြ အမ်ားအားျဖင့္ ပါ၀င္တယ္”  ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဘဏ္မွ မန္ေနဂ်ာဦးေအးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သူအေရအတြက္ ယခင္ႏွစ္ထက္မ်ားလာသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈအပုိင္းတြင္ က်ပ္သန္း ၄၅၀ ခန္႔ တုိးျမႇင့္ေခ်း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

August 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.