<

တ႐ုတ္က ကမၻာတစ္၀န္း၌ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ားအား စီစဥ္ တည္ေဆာက္ေန

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအား တုိက္ဖ်က္ရန္ ေပက်င္းက ကတိျပဳထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး စက္႐ံုမ်ားအား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ သို႔မဟုတ္ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း ဂ်ာမနီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လံႈ႔ေဆာ္ေနသည့္အဖဲြ႕ Uregewald က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါရီ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ႏုတ္ထြက္ရန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လစ္လပ္ခဲ့မႈအား ၀င္ျဖည့္ရန္ တ႐ုတ္က ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ Uregewald ၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္၀န္း တည္ေဆာက္ေနေသာႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုသစ္ ၁၆၀၀ ၏ ထက္၀က္နီးပါးအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ၂၅၀ က လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း Uregewald က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရပိုင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီး China Datang Corporation၊ China Huaneng Group ႏွင့္ SPIC တို႔ ပါ၀င္သည္။

July 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.