<

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၆ က်ပ္အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ၿပီး ပုိ႔ကုန္ရေငြ ၁၄၅၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း ၁၄၅၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၆ က်ပ္အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ၿပီး ပုိ႔ကုန္ရေငြ ၁၄၅၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း ၁၄၅၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ဒသမ ၂၇ ပြိဳင့္၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ အီးယူေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တုိ႔၏ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ အေမရိကန္ ဒုတိယသံုးလပတ္ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္မႈႏႈန္းတုိ႔အေပၚမူတည္ၿပီး အတက္အက် ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ ၄ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ယင္းထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ေဒၚလာ ဆက္လက္ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ အတုိးႏႈန္း ျမင့္မားေနမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တုိးတက္မႈအရွိန္ ကုန္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္မႈရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဆက္လက္အားေပ်ာ့ေနၿပီး ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈၀ ယြမ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၀ ဒသမ ၄၇ ယြမ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္အထိ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၉၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၆ ဒသမ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၄ ဒသမ ၂၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္တြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ေဒၚလာေစ်း သိသိသာသာ စတင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၄၀၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၁၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၄၁၅ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၄၂၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၄၂၉ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၄၃၂ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၄၃၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၂၇ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္၌ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၆၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၀၅၂ က်ပ္၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္ ၃၄၈ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၃ ဒသမ ၂၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၂ ဒသမ ၈၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၃၇ က်ပ္ျဖစ္သည္။

July 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.