<

အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ပင္စင္စားကုိသာ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ေရာင္းခ် ေပးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ပင္စင္စား၀န္ထမ္းမ်ားကုိသာ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္က စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရိွ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စား အၿငိမ္းစားမ်ားကုိသာ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ အဆုိပါ အိမ္ရာေစ်းႏႈန္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ေစ်းကေတာ့ လတ္တေလာ ေၾကညာႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႕ အတည္ျပဳၿပီးမွပဲ ေစ်းသတ္မွတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံု ကုန္႐ံုဌာနမွဴး ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္ရွိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ RC ေလးခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္အေဆာက္အအံု ၂၈ လံုး၊ အိမ္ခန္း တစ္ခန္းလွ်င္ (၆၆၁စတုန္ရန္းေပ) ရွိ အခန္းေပါင္း ၆၇၂ ခန္းကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါအိမ္ရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၂၆ လမ္းႏွင့္ ၂၇ လမ္းၾကား၊ ၇၁ လမ္းႏွင့္ ၇၂ လမ္းၾကားရိွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ႐ံုး၀င္း အတြင္းရွိ ဓမၼာ႐ံုတြင္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္အထိ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ကာ တုိက္ခန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း ျပန္လည္လက္ခံ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူတို႔သည္ မႏၲေလးတုိင္းအတြင္း ေနထုိင္သူျဖစ္ကာ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ရာ မရွိသူ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွ တစ္ဦးဦးသည္ အိမ္ေျမမရွိသူ၊ လက္ရွိေနထုိင္သည့္ တုိင္းအတြင္း ေျမ၊ အိမ္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈ မရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေငြျပန္လည္ ေပးအပ္မည္မဟုတ္ဘဲ တုိက္ခန္းျပန္လည္ သိမ္းယူမည္ဟု စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ အပိုင္း (၂) ရွိ အခန္းေပါင္း ၈၀၀ ကုိလည္း၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္းႏွင့္ အၿငိမ္းစားမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းကျဖစ္ၿပီး ပထမဦးဆံုး ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အိမ္ရာမွာ အခန္းေပါင္း ၁၃၄၄ ခန္း ပါ၀င္သည့္ က်ပ္သိန္း ၆၀ မွ က်ပ္သိန္း ၁၃၀ တန္ဖိုးရွိ တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကုိ အစုိးရ၀န္ထမ္းလုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား၊ တုိက္ပြဲက် စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲတြင္ ကုိယ္အဂၤါ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ားကုိသာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အိမ္ရာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ ေနအိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈ အမ်ားအျပားရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတာင့္တင္းသူမ်ား၊ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးထက္ပိုမေလွ်ာက္ရဟု ပါေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ခြဲထုတ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာန အေနျဖင့္ စိစစ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာမရွိသူမ်ား အတြက္ဟုဆုိေသာ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယခုထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မွာ ၅၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရၿပီး အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္းတြင္ပင္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၅၀၀၀ ျပည့္မီေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသလို တန္ဖိုးနည္း၊ သင့္၊ မွ်တဟူေသာ အိမ္ရာမ်ားကုိ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံ အလတ္တန္းစားလူမ်ား၏ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မွာ ပိုမုိျမင့္တက္ေနသလို အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

 

July 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.