<

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူ တစ္ဦး ကန္႔ကြက္ခံရ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) ပါတီမွ ဦးသိန္းေမာင္မွာ ကန္႔ကြက္ခံရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား စစ္ေတြခ႐ုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ရာ ယင္းတုိ႔အနက္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မွ ဦးသိန္းေမာင္မွာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၀င္ အေနျဖင့္သာ ရွိေနေသးသျဖင့္ ANP ပါတီမွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသူ ဦးလွျမင့္က ကန္႔ကြက္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ကန္႔ကြက္တာက ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက ကန္႔ကြက္တာ ျဖစ္တယ္။ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီရဲ႕ ပါတီ၀င္ေဟာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိေပမယ့္ ပါတီဗဟုိက ဆုိင္းင့ံထားဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ကန္႔ကြက္တာျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ႐ုိင္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ၇ ရက္ ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ၂၂ ရက္၊ ၂၃ ရက္ေလာက္မွာ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ခ႐ုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီမွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ကန္႔ကြက္ခံရသူ ဦးသိန္းေမာင္မွာ ALD ပါတီ၏ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ALD ႏွင့္ RNDP ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ANP ပါတီ၏ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ANP ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္ထားေသာ္လည္း ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ကုိ ဆုိင္းငံ့ထားဆဲကာလ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

July 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.