<

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေျမေနရာ ရလိုေၾကာင္း သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသားမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခိုင္အမာ အေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိဟု သတင္းထုတ္ျပန္

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ထပ္မံအေျခခ်ရန္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေျမေနရာ ရလိုေၾကာင္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသားမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အျမဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာ အေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း အစိုးရက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လာေရာက္ၿပီး သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ရိကၡာေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လူဦးေရ ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေနာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းမွ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လာေရာက္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္သျဖင့္ ေနထိုင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေနရာတစ္ခု ကူညီေပးရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တင္ျပ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ရြာက ဖယ္ရွားခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ေျပာတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သေဘၤာေကြ႕ရြာမွာ ေနလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အင္းဒင္ရြာသစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္မခံဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လက္မခံလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီေနရာက မိုးကာလမွာ ေရ၀ပ္တယ္။ ေႏြရာသီမွာ ေရရွားတယ္။ ေနာက္ ေတာကို၀င္ဖို႔ ဆိုလည္း နည္းနည္း အလွမ္းေ၀းတယ္။ ေနာက္ ရဲစခန္းနဲ႔ အနီးကပ္မွာျဖစ္လို႔ လံုျခံဳေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရေပမယ့္ တျခား မလိုလားအပ္တာေတြ ျဖစ္လာမွာကို ေတြးတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ရြာလံုးက အင္းဒင္ရြာဘက္ကို မသြားဘဲ အခုေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာက္ပန္းတူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို လာၿပီး ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေခါက္ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပါတီက တာ၀န္ရွိသူေတြ ေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြ ေရာက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္လို႔ရမယ့္ ေရမ၀ပ္တဲ့ ကုန္းျမင့္တစ္ေနရာရာကို သင့္ေလ်ာ္သလို ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာကေတာ့ ေနာက္ထပ္လာၿပီး ညိႇႏႈိင္းတာ မရွိေတာ့ပါဘူး”ဟုသေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသား ဦးေမာင္၀င္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာတြင္ ဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး သြားလာရ လြယ္ကူသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရဲစခန္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေက်းရြာသစ္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ကာ ယာယီ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီး အျမဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာ အေဆာက္အအုံ အလုံး ၁၀၀ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္က အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာအား ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေက်းရြာသားမ်ားကို ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ မီးေလာင္ျပင္ေနရာ၌ ဥပေဒမဲ့ တဲ၊ အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာက ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားစဥ္ ဥပေဒမဲ့ ေနထိုင္သူမ်ားအား စည္း႐ုံး ဦးေဆာင္ေနသူ ဦးထြန္းျမင့္ဦး၏ ေနအိမ္မွ စနက္တံပါ လက္ပစ္ဗုံး တစ္လုံး၊ တုတ္၊ ဓားလက္နက္မ်ား၊ လက္ကိုင္ စကားေျပာစက္မ်ား၊ က်ည္ကာအက်ႌ တစ္ထည္၊ က်ည္ကာ ဖိုင္ဘာဦးထုပ္ တစ္လုံး၊ ကင္မရာပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖုန္းႏွင့္ ဆင္းမ္ကတ္တို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိၿပီး သက္ဆိုင္ရာက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

July 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.