<

ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းက်ခဲ့ၿပီး ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ျပန္တက္ခဲ့ကာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၉၀ အထိ က်ဆင္း

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း အနည္းငယ္က်ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြတန္ဖိုး ျပန္တက္ခဲ့ကာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၃၉၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၉၄ ဒသမ ၃၂ ပြိဳင့္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္လည္း ၉၄ ဒသမ ၁၉ ပြိဳင့္အထိ ဆက္လက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ တစ္ရက္အတြင္း ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္တန္ဖုိး ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ ေဒၚလာေစ်းမွာ ၁၃၉၀-၁၃၉၅ ၾကား အတက္အက် ျဖစ္ေပၚေနသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၈၃၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၉၅၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀၊ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ ၁၃၉၀ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

July 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.