<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားသို႔ တိရစၦာန္အစာႏွင့္ တိရစၦာန္သံုး ေဆး၀ါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးမည္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္း ၂၈၀ လ်ာထားေၾကာင္းသိရ

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေတာင္က်ေရ စီးဆင္းမႈေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းအခ်ဳိ႕ ေရနစ္ျမဳပ္ ေနသည္ကို ဇြန္ ၁၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – မင္းသူ၀င္းထြဋ္)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားသို႔ တိရစၦာန္အစာႏွင့္ တိရစၦာန္သံုး ေဆး၀ါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်ေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာမွ စက္တင္ဘာအထိ) တြင္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားသို႔ တိရစၦာန္အစာႏွင့္ တိရစၦာန္သုံး ေဆး၀ါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးမည္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္း ၂၈၀ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီေအာက္ရွိ အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈပိုင္းကို ပိုမိုအားေကာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဘးျဖစ္လာပါက အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  ေဘးျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ အပိုင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအပိုင္း အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါက ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ နည္းပါက ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးပိုင္းတြင္ သက္သာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ကာလသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္  မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

“သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ သီးႏွံပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ၃၂၁၇၈၃ ဧကအတြက္ က်ပ္ ၄၃၄၉  ဒသမ ၁၃၅ သန္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး တင္ျပေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တြင္ အာဆီယံ+၃ အေရးေပၚ အရန္ဆန္ရိကၡာ အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ရရွိထားရာ ယခု ၄၂၂ တန္ က်န္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈၀၀ ရရွိရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုန္တုိင္းငယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္းသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မုိးရြာသြန္းမႈသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရမ်ားျပည့္လွ်ံေနၿပီး ဇြန္ ၁၀ ရက္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ မုန္တုိင္းတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ပြားၿပီး ၎ႏွင့္အတူ မုတ္သုံေလ အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

June 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.