<

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ လုိဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ လူငယ္ ၁၃ ဦးအား ကယ္ဆယ္ေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းကူညီမည္

Photo : AFP

ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ လိုဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနၾကသည့္ လူငယ္ ၁၃ ဦးအား ကယ္ဆယ္ေရးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၈ ရက္၊ ရက္စြဲျခင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မယ္ဆုိင္ၿမဳိ႕ရွိ ထမ့္လုံခြန္နမ့္ လုိဏ္ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္သြားၿပီး လုိဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ လူငယ္ေဘာလုံးအသင္းမွ (၁၃) ဦးကုိ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လုိအပ္သည္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာက္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕တုိ႔ကုိ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

June 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.