<

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္စနစ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈစနစ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ အသက္၀င္မည္ဟုဆို

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္စနစ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈစနစ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လာမည့္ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္၀င္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာ စည္းကမ္းစည္းမ်ည္း လိုက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္အတြက္၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း အျမတ္ထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈအျဖစ္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ မလုိအပ္ဘဲ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“ထိုင္းအစိုးရက တစ္ဖက္မွာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြ သက္တမ္းတိုး ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အေထာက္အထားျပဳလုပ္စရိတ္ ႀကီးျမင့္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ အခုလိုေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့လိုက္တာဟာ ထူးျခားစြာ တိုက္ဆိုင္ေနတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလိုျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းမႈ အသစ္ထဲမွာဆိုရင္ work permit မရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနတာကိုေတြ႕ရင္ အရင္ကလို ဘာေထာင္ဒဏ္မွ မရွိေတာ့ဘူး။ ေငြဒဏ္ ေဆာင္လုိက္ရင္ ၿပီးၿပီေလ။ သူ႔ႏိုင္ငံသား ထိုင္းအလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္ ေပးထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာအစိုးရကဒါကို အတုယူသင့္တယ္” ဟု ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ (JACBA) ဥကၠ႒ ဦးမိုးႀကိဳးက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဦးမိုးႀကိဳးက “ဒါ့အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ မိမိအလုပ္ရွင္ရဲ႕ လိပ္စာအတိုင္း ေနထိုင္ရတာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔ အဆင္ေျပမယ့္ အိမ္လိပ္စာကေန မိမိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္ဆီကို လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္၊ သြားလာခြင့္လည္း ရသြားၾကပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္လုပ္ခြင့္ work permit မရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ယခင္က ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္၂၀,၀၀၀ မွ ဘတ္ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ အေရးယူခံရမွာျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၅,၀၀၀ မွ ဘတ္ ၅၀,၀၀၀ အထိႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မရွိေတာ့ဘဲ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ငွားရမ္းလက္ခံထားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ယခင္က တရားမ၀င္ အလုပ္သမား တစ္ဦးကုိ လက္ခံငွားရမ္းထားလွ်င္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၄၀၀,၀၀၀ မွ ဘတ္ ၈၀၀,၀၀၀ အထိ အေရးယူခံရမွာျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၁၀,၀၀၀ မွ ဘတ္၁၀၀,၀၀၀ အထိ ျပင္ဆင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားသည္။

အကယ္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္မႈ ရွိခဲ့ပါက တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၅၀,၀၀၀ မွ ဘတ္ ၂၀၀,၀၀၀ အထိ အေရးယူခံရမွာျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ ေန႔မွစၿပီး သံုးႏွစ္တုိင္တုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ငွားရမ္းျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေၾကညာခ်က္သည္ လာမည့္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွစၿပီး စတင္အသုံးျပဳမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္အထိ OSS စင္တာမ်ားတြင္ အလုပ္သမားကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ အက်ဥ္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာ ထုျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ work permit ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္တုိးေပးျခင္းမ်ဳိး ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးမိုးႀကိဳးက ေျပာၾကားသည္။

 

May 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.