<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မုိးဦးကာလ သစ္ပင္သစ္ကုိင္းခုတ္ျခင္းႏွင့္ ေဟာင္းႏြမ္းဓာတ္အားလုိင္းႀကိဳးမ်ား လဲလွယ္ျခင္းကုိ ေမ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ိန္ပုိင္း မီးျဖတ္မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မုိးဦးကာလ သစ္ပင္သစ္ကုိင္းခုတ္ျခင္းႏွင့္ ေဟာင္းႏြမ္းဓာတ္အားလုိင္းႀကိဳးမ်ား လဲလွယ္ျခင္းကုိ ေမ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ိန္ပုိင္း မီးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ (၆၆) ေကဗီြ၊ (၃၃) ေကဗီြ ဓာတ္အားခဲြ႐ံုမ်ား၊ Distribution Transformer မ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ မုိးဦးကာလ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ကုိင္း ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ဓာတ္အား တည္ၿငိမ္ျပည့္၀စြာ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေဟာင္းႏြမ္း၍ ၀န္အားမႏုိင္ေတာ့ေသာ (၁၁) ေကဗီြဓာတ္အား လုိင္းႀကိဳးမ်ားအား လွ်ပ္ကာပါေသာ ဓာတ္အားလုိင္းႀကိဳးအသစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကုိ ေမ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္တုိ႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒံု၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ လွည္းကူး၊ ေမွာ္ဘီ၊ တုိက္ႀကီး၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ ဥကၠံ၊ ဒါးပိန္၊ ေဖာင္ႀကီး၊ အင္းတုိင္၊ ေျမာင္းတကာ၊ ေရႊလင္ပန္း၊ ထန္းတပင္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေရႊေပါကၠံ၊ တံြေတး၊ ဒလ၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပုိင္း ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဓာတ္အား ယာယီျပတ္ေတာက္ရျခင္းမ်ားအတြက္ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊြတ္ေပးပါရန္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းက အမ်ားျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

May 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.