<

တရားမ၀င္ တင္သြင္းေသာ အလွကုန္မ်ားတြင္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို တစ္မ်ဳိးခ်င္းသာမက ႏွစ္မ်ဳိးေရာ အသံုးျပဳေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၍ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္တားျမစ္

တားျမစ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕က တရားမ၀င္ တင္သြင္းေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို တစ္မ်ဳိးခ်င္း သာမက ႏွစ္မ်ဳိးေရာ အသံုးျပဳေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိသျဖင့္ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ခြင့္တားျမစ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

တားျမစ္ဓာတုပစၥည္း တစ္မ်ဳိးထက္ပို အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Dr.YANHEE Cosmetic Set တြင္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္း Mercury (+), Hydroquinone မ်ား အသံုးျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ QIANLI Acarus Removed & Spots Removing Cream တြင္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္း Mercury (+), Metronidazole (+) မ်ား အသံုးထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ JIAOU 12 Day’s Whitening Despeckle Treatment (Day Cream+ Night Cream)၊ Zenith Ventures Sdn. Bhd. Malaysia ထုတ္ Itemulawak Day & Night Cream (Beauty Whitening Cream)၊ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ MEYYONG Seaweed Extra Whitening & Face Lift၊ Guangzhou Qianya Cosmetics Co.Ltd. China ထုတ္ ANGKOR Cucumber Nano Whitening and Anti Wrinkle Package (Day Cream+ Night Cream) မ်ားတြင္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္း Mercury (+) မ်ား အသံုးျပဳထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသျဖင့္ သံုးစြဲရန္မသင့္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။

အဆိပ္သင့္ဓာတုပစၥည္း Mercury (+) ျပဒါးသည္ အေရျပားယားယံျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အျဖဴကြက္အနီကြက္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အေရျပားမွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ စုပ္ယူ၍ ထံုက်င္ျခင္း၊ ၾကြက္သားတုန္ခါျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါမ်ားအျပင္ ေရရွည္သံုးစြဲပါက ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ လက္လီလက္ကား ဆိုင္မ်ားသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ အမ်ားျပည္သူသံုးစြဲရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို က်င့္၀တ္အရ လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ အပိုဒ္ (၃)(ဃ)အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ အလွကုန္ပစၥည္း မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးထားၿပီး ယခုႏွစ္ ပထမသံုးလအတြင္း မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေပါင္း ၄၈၆ ခု ထပ္မံထုတ္ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းထုတ္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ယူ၍ျဖစ္ေစ မိမိျဖန္႔ခ်ိမည့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆးပစၥည္း/ အလွကုန္ဌာနခြဲမွ သိရသည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.