<

ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းရတနာေျမမွ တြင္း၀ခြန္ႏွင့္ ရတနာခြန္ ေလးႏွစ္အတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၅၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိ

ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းရတနာေျမမွ တြင္း၀ခြန္ႏွင့္ ရတနာခြန္ ေလးႏွစ္အတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၅၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီး ဦး Hလေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလဆုိင္း၏ “ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားသို႔ တင္ေဆာင္ရာတြင္ ကားႀကီးကားငယ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ သယ္ေဆာင္ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္၊ ၎တို႔ထံမွ အခြန္အခ ရရွိမႈႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ မည္မွ်ရရွိေၾကာင္း၊ ဖားကန္႔ေဒသမွ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစရန္ ေက်ာက္စိိမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေသာ ေနရာသို႔ သယ္ေဆာင္ခြင့္လုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ တြင္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလဆိုင္းက “အခု ဖားကန္႔ကေန ေက်ာက္သယ္ေနတာက တစ္ပိႆာကို ရွစ္ေထာင္ ေပးေနၾကရတယ္။ တရား၀င္သလား။ မ၀င္ဘူးလား သိခ်င္ပါတယ္။ အခြန္အခ ဘယ္ေလာက္ရသလဲေပါ့။ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းေနေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အခြန္ပိုင္းမွာ အားနည္းမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ေဒသခံေတြ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရရွိႏိုင္ေအာင္ သယ္ေဆာင္ခြင့္လုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဘူးလားဆိုတာ ေမးျမန္းလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၀န္ၾကီး ဦး Hလေအာင္က “ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခ့ဲၿပီးေနာက္ လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ ရတနာနယ္ေျမတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအ ရသယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ လုပ္ကြက္သစ္ ခ်ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ရပ္နားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြက တူးေဖာ္ရရွိတဲ့ ေက်ာက္စိမ္း႐ိုင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႕မွာ ျပသ၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ရတနာအခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ လံုျခံဳေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးဌာန (လံုးခင္း) မွ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သယ္ေဆာင္ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသူက ရတနာခြန္ ေပးေဆာင္ၿပီးမွသာ သယ္ယူခြင့္ ရရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႕က ေက်ာက္စိမ္း႐ုိင္းကို သတ္မွတ္တန္ဖိုး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျခား ေက်ာက္မ်က္ရတာမ်ားကို သတ္မွတ္တန္ဖိုး ၁၀ ခိုင္ႏႈန္း ရတနာခြန္ ေကာက္ပါတယ္။၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အက်ိဳးတူလုပ္ကြက္ကေန ၂၁၁၉ သန္းေက်ာ္၊ ပုဂၢလိကလုပ္ကေန ၄၆၁၇ သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အက်ိဳးတူ လုပ္ကြက္ကေန ၈၁၆၆ သန္းေက်ာ္၊ ပုဂၢလိက လုပ္ကြက္ကေန ၈၂၁၂ သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အက်ိဳးတူ လုပ္ကြက္ကေန ၁၀၆၇၄ သန္းေက်ာ္၊ ပုဂၢလိက လုပ္ကြက္ကေန ၉၆၂၇ သန္းေက်ာ္၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ) မွာ အက်ိဳးတူ လုပ္ကြက္ကေန ၈၃၀၀ သန္းေက်ာ္၊ ပုဂၢလိက လုပ္ကြက္ကေန ၁၂၁၃၃ သန္းေက်ာ္ ရရွိထားပါတယ္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ယခုႏွစ္အထိ ရတနာခြန္၊ တြင္း၀ခြန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၅၅၄၇ သန္းေက်ာ္ ေကာက္ခံ ရရွိထားပါတယ္။ တျခားေသာ အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံျခင္း မရွိပါဘူး” ဟု ေျဖၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၈၀၈ ခု တစ္ဧက လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၅၆၃၈ ကြက္၊ အက်ိဳးတူ ကုမၸဏီ ၂၂၂ ခု လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃၀၂ ကြက္ ရွိရာတြင္ NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သက္တမ္းကုန္မ်ားကို သက္တမ္း ထပ္တိုးခြင့္မျပဳဘဲ ထားရွိရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ စာရင္းခ်ဳပ္အရ အက်ိဳးတူ ၉၅ ကြက္၊ ပုဂၢလိက လုပ္ကြက္ ၇၄၅ ကြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

March 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.