<

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၇၀ အား က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ဂ်ပန္ႏူိင္ငံ JICA အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၇၀ ကို လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က Two Step Lone ျဖင့္ ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two Step Lone) ေခ်းေငြျဖင့္၀ယ္ယူသည့္ စက္ကရိယာမ်ားအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေတာင္သူမ်ား ေပးအပ္ျခင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အခမ္းအနားကို ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူ ဦးမ်ဳိးသန္႔ျခံတြင္ မတ္လပထမပတ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူ ၇၀ ဦးကို စက္စီးေရ ၇၀ စီးအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၃၃၁ ဒသမ ၇၀ သန္း ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေန ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေထာက္အပံ့နဲ႔ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာေတြ ၀ယ္ယူဖို႔ ေခ်းေငြေတြကို တိုင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိ႐ွိသေဘာေပါက္ၿပီးေတာ့ စက္ကိရိယာေတြကိုလည္း တစ္စုတစ္ေ၀းစုံစုံလင္လင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ဒီလိုေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မရရွိေသးတဲ့ ေတာင္သူေတြလည္း ရရွိလာမည့္အခြင့္အေရးေတြ သိရွိေအာင္ ဒီပြဲကိုက်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းအေနနဲ႔ ဒီပြဲျပဳလုပ္တာက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူကိုးဦးကို ေခ်းေငြ  ၂၄၄ ဒသမ ၄၅ သန္း ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၃ အုပ္စု မွ ေတာင္သူ ၇၀ ဦးကို စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၃၃၁ ဒသမ ၇၀ သန္းတန္ဖိုးရွိတဲ့ စက္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းအေနနဲ႔ ယေန႔အခ်ိန္ထိၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ ၉၀၊  ေတာင္သူ ၁၁၂ ဦး၊ စက္အစီး ေရ ၁၁၂ စီးအတြက္ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ ၃၆၂၇ ဒသမ ၄၄ သန္းတန္တဲ့ စက္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လာမည့္ ကာလမွာလည္း ယခုထက္ပိုမိုၿပီးေတာ့ တိုးခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္” ဟု ျမန္မာလယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two Step Lone ) ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူသည္ စက္ကိရိယာမ်ားအား စက္တန္ဖိုးလိုက္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ငါးႏွစ္ေခ်းႏွင့္ ႏွစ္တိုးေခ်းေငြ သံုးႏွစ္ေခ်းျဖင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အတိုးႏႈန္းသြင္းရမည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေထာက္ပံ့ေခ်းေငြျဖင့္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြကို ပထမအႀကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာရွစ္ရြာမွ ေတာင္သူကုိးဦးကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၂၄၄ ဒသမ ၄၅ သန္းကိုလည္းေကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၂၉ ရြာမွ ေတာင္သူ ၃၃ ဦးကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၀၅၁ ဒသမ ၂၉ သန္းကိုလည္းေကာင္း တတိယအႀကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၅၃ ရြာမွ ေတာင္သူ ၇၀ ကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၂၃၃၁ ဒသမ ၇၀ သန္း စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၉၀ မွ ေတာင္သူ ၁၁၂ ဦးကို စက္ကိရိယာတန္ဖိုး ေခ်းေငြ က်ပ္ ၃၆၂၇ ဒသမ ၄၄ သန္းကို ထုတ္ေခ်းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ JICA (Two Step Lone ) ေခ်းေငြ ရယူရန္ကိစၥအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္  ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္  ပိုင္းေလာ့ပေရာဂ်က္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္၌ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုိင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးကို  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ဟု သိရသည္။

March 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.