<

စစ္ကုိင္းေတာင္ အတက္လမ္းေဘး ေျမခုနစ္ဧကေက်ာ္အား တစ္ဦးတည္း ဂရန္ခ်ထားေပးမႈကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ တင္ျပထား

စစ္ကိုင္းေတာင္တက္လမ္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကုိင္းေတာင္အတက္လမ္းေဘး ေျမခုနစ္ဧကေက်ာ္အား တစ္ဦးတည္းဂရန္ခ်ထားေပးမႈကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၊ ေသာတာပန္ရပ္ကြက္၊ ဆန္းသစ္ရပ္ စစ္ကုိင္းေတာင္အတက္လမ္း (ဆြမ္းဦးပုညရွင္အတက္လမ္း) ေဘးရွိ ကြင္းအမွတ္ (၇၈၈) ဦးပုိင္အမွတ္ ၁၉/၁ ေျမ ၁ ဒသမ ၀၂ ဧက ႏွင့္  ၤ၅၄ ဧရိယာ ေျမ ၆ ဒသမ ၅၁ အား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းခ႐ုိင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ မွ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအား ပန္းပုလက္ရာ အေရာင္းျပခန္းျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားဂရန္ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ သံဆူးႀကိဳးမ်ား ကာရံခတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက အဆုိပါေျမေနရာအား ဂရန္ခ်ထားေပးမႈအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

“လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ႐ွိဘဲ သံဆူးႀကိဳးေတြကာထားတယ္။ ဒီေျမေနရာက အရင္က ယာေျမေတြေပါ့။ န၀တအစုိးရလက္ထက္ သစ္ေတာပုိင္ေျမျဖစ္ သြားတယ္။ ဒီေနရာကုိ ဓမၼစၾကာဥယ်ာဥ္လုပ္ဖုိ႔ လ်ာထားၾကေပမယ့္ ကံတလူနားကုိ ဓမၼစၾကာ ဥယ်ာဥ္ေရာက္သြားေတာ့ သစ္ေတာက ကုိးခ႐ုိင္စိမ္းလန္းစုိေျပေရးဆုိၿပီး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္။၂၀၁၀ ေနာက္မွာ တစ္ဦး တည္းကုိ ခ်ထားေပးလုိက္တယ္လုိ႔ သိခဲ့တယ္။ ဒီေနရာက စစ္ကုိင္းေတာင္ကုိ စတက္တဲ့ေနရာေကာင္းေပါ့။ ေဒသခံေတြအတြက္ နစ္နာတယ္။ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကုိတင္ျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာက အစုိးရရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္ပဲ ရွိသင့္တဲ့ေျမေနရာပါ” ဟု ေသာတာပန္ရပ္ကြက္မွ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

သံဆူးႀကိဳးခတ္ထားေသာ ေျမေနရာထဲ၌ ယာေျမႏွစ္ဧက ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္သူႏွစ္ဦးကလည္း ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခား ေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရၿပီး  အဆုိပါေျမေနရာသည္ စစ္ကုိင္းေတာင္သုိ႔ န၀တ၊ နအဖအစုိးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား လာေရာက္သည့္အခါ ဟက္စကီးကြင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာေျမေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဒသခံေတြတင္ျပခ်က္ကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေတာ့ ဒီေျမေနရာက စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္မေဖာ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း၊ ေဒသအက်ဳိးစီးပြား မျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ အျငင္းပြားဖြယ္ေျမယာပုိင္သူရွိ ေနျခင္းေတြကုိေတြ႕ရွိရတယ္။ ခ႐ုိင္နဲ႔ တုိင္းကုိဆက္တင္ျပထားပါတယ္”  ဟု စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ  အဖြဲ႕၀င္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာၾကားသည္။

March 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.